Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-04-10

Sammanträde 2018-04-10

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby

1 Fastställande av dagordning

2 Mötestjänsten test och information om iPad.

3 Svar på motion om att EU-och internationellt arbete ska anses som meriterande vid anställningar (Kf).

4 Svar på motion om att minska antalet visstidsanställningar (Kf).

5 Svar på motion om slopad karensdag för personal inom förskolan i Ljungby kommun (Kf).

6 Antagande av ny verksamhetsplan och policy gällande givande och tagande av muta (Kf).

7 Ansökningar om medel ur miljöfonden (Ks).

9 Instruktion till ombud vid 2018 års ordinarie årsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen (Kf).

10 Reviderade bolagsdokument Kommunassurans Syd Försäkrings AB (Kf).

11 Samråd översiktsplan Hylte kommun (Ks).

12 Övertagande av tillsyn från länsstyrelsen enligt miljöbalken för Svevia AB (Kf).

13 Nödvattenplan för Ljungby kommun (Ks).

14 Svar på motion om fritidsgård för ungdomar i gymnasieåldern (Ks).

15 Svar på motion angående utredning av äldres näringsstatus (Kf).

16 Revidering av bolagsordning Ljungby Energi AB (Kf).

17 Statsbidrag för extratjänster (Ks).

18 Redovisning av meddelanden.

Ordförande Magnus Gunnarsson K Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (284 kb)

§60 Fastställande av dagordning

§61 Svar på motion om att EU- och internationellt arbete ska anses som meriterande i anställningar

§62 Svar på motion om att minska antalet visstidsanställningar

§63 Svar på motion om slopad karensdag för personal inom förskolan i Ljungby kommun

§64 Antagande av ny verksamhetsplan och policy gällande givande och tagande av muta

§65 Ansökningar om medel ur miljöfonden

§66 Årsredovisning för Ljungby kommun 2017

§67 Instruktion till ombud vid 2018-års ordinarie årsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen

§68 Reviderade bolagsdokument Kommunassurans Syd Försäkrings AB

§69 Remissyttrande angående samrådsförslag för Hylte kommun

§70 Övertagande av tillsyn från länsstyrelsen enligt miljöbalken

§71 Nödvattenplan för Ljungby kommun

§72 Svar på motion om fritidsgård för ungdomar i gymnasieåldern

§73 Svar på motion angående utredning av äldres näringsstatus

§74 Reviderad bolagsordning för Ljungby Energi AB

§75 Statsbidrag för extratjänster

§76 Redovisning av meddelanden

§77 Informationsärenden