Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2015-03-23

Sammanträde 2015-03-23

Datum
Klockan
08:15
Plats

1 Fastställande av dagordning

Uppföljning

2 Kvarteret Fritiden

- mål- och aktivitetsplan
- information om verksamheten

3 Kultur- och fritidsintendentens ansvar

- mål- och aktivitetsplan
- information om verksamheten

4 Ekonomiuppföljning tom februari 2015

Beslutsärenden

6 Nytt servicehus Kvarteret Fritiden - Lars Lindgren tekniska förv.

7 Yttrande angående utdelning ur Dahlinfonden 2015

(ansökningarna ligger i en egen mapp)

8 Kulturplan Ljungby kommun 2015-2017

(den regionala kulturplanen finns på extranätet)

9 Motion - Ge Smålandsoperan en hemvist i Ljungby

10 Hyreskostnad Lidhults bibliotek

11 Handlingsplan medarbetarenkäten 2014

12 Plansamråd över detaljplan Torg 1:4 Lagan

13 Svar på frågor från Ungdomsrådet

Information

15 Budget 2016 - 2020

16 Handlingsplan för internationellt arbete - Christer Karlsson

17 Handlingsprogram "Enligt lag om skydd mot olyckor" -

Carl Håkansson Räddningstjänsten

18 Information från presidiet

20 Övriga frågor

Ordförande Marcus Walldén Kallelse 1(2) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (134 kb)

§39 Fastställande av dagordning

§40 Information om Kvarteret Fritiden

§41 Information om kultur- och fritidsintendentens ansvar

§42 Ekonomiuppföljning till och med februari 2015

§43 Sjukfrånvaro och övertid

§44 Nytt servicehus Kvarteret Fritiden

§45 Yttrande angående utdelning ur Dahlinfonden 2015

§46 Kulturplan Ljungby kommun 2015-2017

§47 Motion ­ Ge Smålandsoperan en hemvist i Ljungby

§48 Hyreskostnad Lidhults bibliotek

§49 Handlingsplan medarbetarenkäten 2014

§50 Plansamråd över detaljplan för Torg 1:4, f.d. järnvägsområde Lagan

§51 Svar på frågor från Ungdomsrådet

§54 Handlingsplan för internationellt arbete på kultur- och fritidsförvaltningen

§55 Handlingsprogram för Ljungby kommun "Enligt lag om skydd mot olyckor"

§56 Information från presidiet