Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2019-06-19

Sammanträde 2019-06-19

Datum
Klockan
08:15
Plats

1 Fastställande av dagordning

För beslut

2 Yttrande över detaljplan för Björnen 1 och del av Ljungby 7:83

3 Yttrande över medborgarförslag om att dela upp kultur- och fritidsämnden

4 Val av observatör till Sven och AnnMargret Ljungbergs stiftelse

5 Medborgarförslag - Flytta skulpturen av Hjalmar Branting till centrum

6 Medborgarförslag - Låt skulpturen av Hjalmar Branting stå kvar

7 Motion - Stöd till Ryssby garveri

8 Dörarps IF söker investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler

9 Avgift för hyra av golv Ljungby Arena

11 Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete

12 Dokumenthanteringsplan VerkSAM Plan 1.1 för kultur- och fritidsnämnden - Anna-Lena Ljungberg

13 Dokumenthanteringsplan för handlingar med liten eller kortvarig betydelse

Uppföljning

15 Ekonomiuppföljning till och med maj 2019

Information

17 Ungdomsgården i Ryssby - Helena Persson

18 Information från presidie och rådsrepresentanter

20 Övriga frågor

Ordförande Ulla Hansson Kallelse 1(2) Kultur- och fritidsnämnden

§52 Yttrande över detaljplan för Björnen 1 och del av Ljungby 7:83

§53 Yttrande över medborgarförslag om att dela upp kultur- och fritidsämnden

§54 Val av observatör till Sven och AnnMargret Ljungbergs stiftelse

§55 Medborgarförslag - Flytta skulpturen av Hjalmar Branting till centrum

§56 Medborgarförslag - Låt skulpturen av Hjalmar Branting stå kvar

§57 Motion - Stöd till Ryssby garveri

§58 Dörarps IF söker investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler

§59 Avgift för hyra av Ljungby Arena med golv

§60 Medarbetarenkäten 2018

§61 Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete

§62 Dokumenthanteringsplan VerkSAM Plan 1.1 för kultur- och fritidsnämnden - Anna-Lena Ljungberg

§63 Dokumenthanteringsplan för handlingar med liten eller kortvarig betydelse

§64 Stipendier och priser 2019

§65 Ekonomiuppföljning till och med maj 2019

§67 Ungdomsgården i Ryssby - Helena Persson

§68 Information från presidie och rådsrepresentanter