Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2014-12-17

Sammanträde 2014-12-17

Datum
Klockan
13.00
Plats

1 Fastställande av dagordning, anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

2 Meddelande

3 Delegationsbeslut

4 Detaljplan för Bro 1:20 i Lagan. Beslut om planuppdrag.

5 Detaljplan för Torpa 1:19 med flera. Beslut om upphävande.

6 Detaljplan för Pumpan 2 i Ljungby. Beslut om granskning.

7 Öjaböke 2:3, krav på att åtgärda avloppsanläggningen.

Beslut om föreläggande med vite

8 Århult 1:16, krav på att åtgärda avloppsanläggningen.

Beslut om föreläggande med vite

9 Gräshult 1:5, krav på att åtgärda avloppsanläggningen.

Beslut om föreläggande med vite

10 Berghem 4:21, krav på att åtgärda avloppsanläggningen.

11 Verksamhetsplan med bedömningsgrunder för enskilda avlopp i Ljungby stad.

12 Vrå-Hästhult 1:14, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

13 Tjust s:2, strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus.

14 Trollestorp 1:6, nybyggnad av fritidshus och garage.

15 Kärringe 2:22, strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus

Ansökan om strandskyddsdispens

16 Husaby 3:1, strandskyddsdispens för nybyggnad av en räddningsstation.

Ansökan om strandskyddsdispens

§199 Godkännande av dagordning, anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

§202 Detaljplan för Bro 1:20 i Lagan. Beslut om planuppdrag.

§203 Detaljplan för Torpa 1:19 med flera. Beslut om upphävande.

§204 Detaljplan för Pumpan 2 i Ljungby. Beslut om granskning.

§205 Öjaböke 2:3, krav på att åtgärda avloppsanläggningen.

§206 Gräshult 1:5, krav på att åtgärda avloppsanläggningen.

§207 Berghem 4:21, krav på att åtgärda avloppsanläggningen.

§208 Verksamhetsplan med bedömningsgrunder för enskilda avlopp i Ljungby stad.

§209 Vrå-Hästhult 1:14, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

§210 Tjust s:2, strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus.

§211 Trollestorp 1:6, nybyggnad av fritidshus och garage.

§212 Kärringe 2:22, strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus

§213 Husaby 3:1, strandskyddsdispens för nybyggnad av en räddningsstation.

§214 Össjö 2:19, överklagande av länsstyrelsens beslut om anläggande av tomtplats samt anordnande av tomtplatsavgränsning