Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2018-02-07

Sammanträde 2018-02-07

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen

1 Fastställande av dagordning.

4 Behovsutredning och verksamhetsplan för miljöavdelningen.

5 Verksamhetsplan för byggavdelningen.

6 Verksamhetsplan för planavdelningen.

Information och frågor diverse Miljö

7 Fallnaveka 1:3, beslut om förbud om utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.

8 Fallnaveka 2:5, beslut om förbud om utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.

9 Tumhult 1:19, beslut om förbud om utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.

10 Kullagård 3:10, beslut om förbud om utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.

Information och frågor miljö Plan

11 Beslut om planuppdrag för del av Ljungby 7:179 och fastigheten Korpen 1 (Regnbågens förskola, Strömgatan) i Ljungby.

12 Beslut om granskning av detaljplan för del av Kvarnarna 2:1 (Östra Torget) i Ljungby.

13 Beslut om planuppdrag för Björn 1 med flera (Harabergsgatans förskola) i Ljungby.

14 Beslut om granskning av detaljplan för del av Ljungby 7:131 och Ljungby 14:10 (korsningen Gänges/Kånnavägen ) i Ljungby. - Björn Vikström

15 Beslut om samråd för detaljplan del av Replösa 4:40 norr om Replösaskolan i Ljungby.

16 Beslut om planuppdrag för del av Läraren 20 med flera vid Kungshögskolan.

17 Revidering av vindkraftplan - godkännande.

Information och frågor plan Information och frågor bygg * Information om byggsanktionsavgifter. Bygg

18 Björklunden 12, ansökan om bygglov för nybyggnad av carport, plank och växthus samt beslut om byggsanktionsavgift.

19 Dörarp 5:41, beslut om byggsanktionsavgift för nybyggnad av bod.

20 Dörarp 5:129, beslut om byggsanktionsavgifter för nybyggnad av bod.

21 Kvänjarp 5:1, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av garage och växthus. -

22 Vallmon 1, ansökan om bygglov för utvändig ändring på flerbostadshus.

Ordförande Kent Danielsson C Kallelse 1(2) Miljö- och byggnämnden

§1 Fastställande av dagordning.

§2 Meddelande och information

§4 Behovsutredning och verksamhetsplan för miljöavdelningen.

§5 Verksamhetsplan för byggavdelningen.

§6 Verksamhetsplan för planavdelningen.

§7 Fallnaveka 1:3, beslut om förbud om utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.

§8 Tumhult 1:19, beslut om förbud om utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.

§9 Kullagård 3:10, beslut om förbud om utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.

§10 Beslut om planuppdrag för del av Ljungby 7:179 och fastigheten Korpen 1 (Regnbågens förskola, Strömgatan) i Ljungby.

§11 Beslut om granskning av detaljplan för del av Kvarnarna 2:1 (Östra Torget) i Ljungby.

§12 Beslut om planuppdrag för Björn 1 med flera (Harabergsgatans förskola) i Ljungby.

§13 Beslut om samråd för detaljplan del av Replösa 4:40 norr om Replösaskolan i Ljungby.

§14 Beslut om planuppdrag för del av Läraren 20 med flera vid Kungshögskolan.

§15 Revidering av vindkraftplan - godkännande.

§16 Björklunden 12, ansökan om bygglov för nybyggnad av carport, plank och växthus samt beslut om byggsanktionsavgift.

§17 Vallmon 1, ansökan om bygglov för utvändig ändring på flerbostadshus.