Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2013-11-19

Sammanträde 2013-11-19

Datum
Klockan
Plats

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

- Presentation av två filmer om stadens arbete med värdegrunder (ca 10 min)
- Presentation av screeningsrapporten om aktiviteter för äldre på vård- och omsorgsboenden (§ 13)

BESLUTSÄRENDEN:

7 Remiss om förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt SoL och LSS för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 326-1319/2013, för yttrande senast
den 1 december 2013
Dnr 201-440/2013
Handläggare: Margareta Venizelos Tel. 508 36 206
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Remiss om skrivelse av Karin Rågsjö (V) om utvärdering av rapportering av icke verkställda beslut

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 325-1243/2013, för yttrande senast
den 1 december 2013
Dnr 201-440/2013
Handläggare: Daniel Lindfors Tel. 508 36 235
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Remiss om Motion (2013:62) av Tara Twana (S) om etiska riktlinjer för utförare inom vård och omsorg

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 327-1291/2013, för yttrande senast
den 17 januari 2014
Dnr 201-479/2013
Handläggare: Jonas Wilhelmsson Tel. 508 36 212
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Remiss av förslag till Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 303-1513/2013, för yttrande senast
den 20 december 2013
Dnr 201-478/2013
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Användandet av ruttjänster i Stockholms stad

Dnr 501-359/2013
Handläggare: Daniel Lindfors Tel. 508 36 235
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN/ÖVRIGT:

12 Anmälan av screeningsrapport 2013 rörande aktiviteter för äldre

13 Anmälan av Äldrecentrums rapport "Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden"

Dnr 608-120/2013
Handläggare: Hanna Hansson Tel. 508 36 242
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för oktober 2013

Dnr 105-155/2013
Handläggare: Patrik Simonson Tel. 508 36 250
(Utsändes senare med e-post)

15 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 år 2013

Dnr 507-456/2013
Handläggare: Daniel Lindfors Tel. 508 36 235
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Anmälan av tjänstemannabeslut i delegation enligt lista

a/ Beslut inom ärendegrupp 2.8-2.10 Ekonomi och upphandling för kvartal 3 år 2013

17 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 10/2013-10-15

(Utsändes per e-post och dukas)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Anmälan av postlista för tiden 2013-10-01 - 2013-10-31

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§7 Remiss om förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt SoL och LSS för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

§8 Remiss om skrivelse av Karin Rågsjö (V) om utvärdering av rapportering av icke verkställda beslut

§9 Remiss av motion 2013:62 av Tara Twana (S) om etiska riktlinjer för utförare inom vård och omsorg Remiss från kommunstyrelsen, dnr 327-1291/2013

§10 Remiss av förslag till strategi för miljöbilar och drivmedel­ för ett fossilfritt Stockholm

§11 Användandet av ruttjänster i Stockholms stad

§13 Anmälan av Äldrecentrums rapport "Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden"

§14 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden oktober 2013

§15 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 2 år 2013

§16 Anmälan av tjänstemannabeslut i delegation

§17 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd från den 11 november 2013

§18 Anmälan av postlista för tiden 2013-10-01 ­ 2013-10-31