Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2016-01-26

Sammanträde 2016-01-26

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 10/2015-12-15

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

* Presentation av slutrapporten om tidsregistreringssystemet/ParaGå/ hemtjänstutredningen - Raili Karlsson, avd.chef/ca 15 min

BESLUTSÄRENDEN:

7 Svar på remiss av förslag till Kompetensutveckling

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 160-1550/2015, för yttrande senast 2016-01-27
Dnr 150-669/2015
Handläggare: Lena Alksten Tel. 508 36 241
Omedelbar justering

8 Remiss av Förnyad överenskommelse med landstinget om WebCare

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 152-1797/2015, för yttrande senast 2016-02-01
Dnr 150-725/2015
Handläggare: Annica Dominius Tel. 508 36 237
Omedelbar justering

9 Svar på remiss Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad

10 Svar på remiss av arbetsmarknadsnämndens rapport "Utvärdering av feriejobb för unga"

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 149-1952/2015, för yttrande senast 2016-02-12
Dnr 150-761/2015
Handläggare: Mia Stenudd Tel. 508 36 251

11 Svar på remiss av Motion 2015:69 av Anna König Jerlmyr (M) om enklare bygglov

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1569/2015, för yttrande senast 2016-02-03
Dnr 150-555/2015
Handläggare: Marita Sundell Tel. 508 36 205

13 Utvärdering och vidareutveckling av ersättnings- och tidsregistreringssystemet inom hemtjänsten - slutrapport

Dnr 350-208/2015
Anders Håkansson Tel. 508 36 208

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Anmälan av kontorsyttrande angående remissen av Betänkandet 2015:86

"En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken"
Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1676/2015, för yttrande senast 2016-01-15
Dnr 150-664/2015
Handläggare: Daniel Lindfors Tel. 508 36 235

15 Anmälan av äldreförvaltningens genomförda utbildningar och fortbildningar under året 2015

Dnr 530-8/2015
Handläggare: Lena Alksten Tel. 508 36 241
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 18 januari 2016 (Utsändes senare per e-post eller dukas)

17 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, gemensamt för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden (FH-rådet) från sammanträde den 21 januari 2016 (Utsändes senare per e-post eller dukas)

18 Postlista för december 2015

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§13 Utvärdering och vidareutveckling av ersättnings- och tidsregistreringssystemet inom hemtjänsten - slutrapport

§14 Gemensam upphandling av broddar till personer som är 75 år och äldre och som har hemtjänst och/eller trygghetslarm, förfrågningsunderlag

§15 Anmälan av förvaltningens kontorsyttrande angående remissen av Betänkandet "Mål och myndighet ­ en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken" (SOU 2015:86)

§16 Anmälan om äldreförvaltningens genomförda utbildningar och fortbildningar under året 2015

§17 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från den 18 januari 2016

§18 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor gemensamt för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden från sammanträde den 21 januari 2016

§19 Anmälan av postlista för tiden 1 -­ 31 december 2015