Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2018-02-20

Sammanträde 2018-02-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 1/2018-01-30

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

- Inspektören Erika Rödenhake presenterar inspektörernas årsrapport 2017
- Inspektören Sharon Wald presenterar sammanställning av kvalitetsobservationer 2017
- Projektledaren Lotta Olofsson presenterar utvecklingsarbete
- inom demensområde

BESLUTSÄRENDEN:

7 Remiss av Kulturdepartementets betänkande SOU 2017:92 "Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor"

Remiss från kommunstyrelsen, KFKS dnr 110-2038/2017, för yttrande senast 2018-02-20
Dnr 1.6-33/2018
Handläggare: Git Skog
Omedelbar justering

8 Inspektörernas årsrapport 2017

9 Sammanställning av kvalitetsobservationer 2017

ANMÄLNINGSÄRENDEN

10 Anmälan om fördelning av medel för utveckling inom demensområdet för 2018

11 Anmälan enligt Lex Sarah avseende avdelningen Stockholms Trygghetsjour/Larmcentralen

Dnr 1.1.5-984/2017
(OBS! Sekretess gäller enligt 21:7 OSL, dukas till förmöten endast till nämndens politiker)

12 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 13 februari 2018 (Utsändes senare per e-post)

13 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 5 februari 2018 (Utsändes senare per e-post)

14 Anmälan av protokoll från det gemensamma för äldrenämnden, socialnämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från sammanträden den 25 januari 2018 och den 15 februari 2018

(Utsändes senare per e-post)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av delegationsbeslut, ärendegrupp 3.14 i delegationsförteckning

16 Postlista för 1-31 januari 2018

§1 Genomgång av närvaro

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§7 Remiss av Kulturdepartementets betänkande: "Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor" SOU 2017:92 Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 110-2038/2017, för yttrande senast den 20 februari 2018

§10 Anmälan om fördelning av medel för utveckling inom demensområdet år 2018

§11 Anmälan enligt Lex Sarah -­ utredning Stockholms Trygghetsjour

§12 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) sammanträde den 13 februari 2018

§13 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 5 februari 2018

§14 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från sammanträden den 25 januari 2018 och den 15 februari 2018

§15 Anmälan av delegationsbeslut enligt ärendegrupp 3.14 i delegationsförteckning

§16 Anmälan av postlistan för 1-31 januari 2018

§18 Entreprenadavtal avseende Bergsunds respektive Kampementets vård- och omsorgsboende