Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-09-25

Sammanträde 2014-09-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Svar på medborgarförslag om fritidsgård på Älvsjö idrottsplan

6 Anmälan av medborgarförslag om trafikhinder från Folkparksvägen in i Apelsinlundens gröna park

7 Anmälan av medborgarförslag om att anlägga en skateboardramp i Älvsjö

9 Fyllnadsval av ersättare (S) i sociala delegationen

10 Finskt förvaltningsområde

12 Remiss av rekommendation att teckna avtal med Stockholms läns landsting om att etablera och gemensamt finansiera ett regionalt kunskapscentrum för utveckling av den palliativa vården och omsorgen i länet - remiss från kommunstyrelsen, KS 325-894/2014

14 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

15 Redovisning av delegationsbeslut

16 Protokoll från pensionärsrådet

17 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

18 Protokoll från förvaltningsgruppen

19 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen

21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

22 Protokoll från sociala delegationen

23 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (276 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Svar på medborgarförslag om fritidsgård på Älvsjö idrottsplan

§6 Anmälan av medborgarförslag om trafikhinder från Folkparksvägen in i Apelsinlundens gröna park

§7 Anmälan av medborgarförslag om att anlägga en skateboardramp i Älvsjö

§9 Fyllnadsval av ersättare (S) i sociala delegationen

§10 Finskt förvaltningsområde

§12 Rekommendation att teckna avtal med Stockholms läns landsting om att etablera och gemensamt finansiera ett regionalt kunskapscentrum för utveckling av den palliativa vården och omsorgen i länet - remiss från kommunstyrelsen, KS 325-894/2014

§14 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§15 Redovisning av delegationsbeslut

§16 Protokoll från pensionärsrådet

§17 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§18 Protokoll från förvaltningsgruppen

§19 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§20 Övrigt verksamheten

§21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§22 Protokoll från sociala delegationen