Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-10-22

Sammanträde 2015-10-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Anmälan av medborgarförslag om gångramp mellan Pjäxvägen och Klackvägen i Solberga

6 Svar på medborgarförslag om hundrastgård vid Sjöängen

7 Svar på medborgarförslag om ramp för extremsporter i Bergtorpskärret

Beslutsärenden

8 Ansökan om deltagande i SKL:s Masterclass- medborgardialog i styrning

Remissärenden

9 Motion (C) om matglädje för Stockholms barn och äldre - remiss från kommunstyrelsen, KS 106-927/2015

10 Motion (FP) om att ta krafttag mot våldsbejakande extremism - remiss från kommunstyrelsen, KS 106-867/2015

11 Motion (SD) om sommarlovsentreprenörer - remiss från kommunstyrelsen, KS 106-873/2015

12 Skillnadernas Stockholm - remiss från kommunstyrelsen, KS

Anmälningsärenden

13 Ekonomisk månadsrapport per september månad

14 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

15 Redovisning av delegationsbeslut

16 Protokoll från pensionärsrådet

17 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

18 Protokoll från förvaltningsgruppen

19 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

20 Information från förvaltningen

21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

22 Protokoll från sociala delegationen

23 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Anmälan av medborgarförslag om gångramp mellan Pjäxvägen och Klackvägen i Solberg

§6 Svar på medborgarförslag om hundrastgård vid Sjöängen

§7 Svar på medborgarförslag om ramp för extremsporter

§9 Motion (C) om matglädje för Stockholms barn och äldre - remiss från kommunstyrelsen, KS 106-927/2015

§10 Motion (FP) om att ta krafttag mot våldsbejakande extremism - remiss från kommunstyrelsen, KS 106-867/2015

§11 Motion (SD) om sommarlovsentreprenörer - remiss från kommunstyrelsen, KS 106-873-2015

§12 Skillnadernas Stockholm - remiss från kommunstyrelsen, KS 159-1334/2015

§13 Ekonomisk månadsrapport per september månad

§14 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§15 Redovisning av delegationsbeslut

§16 Protokoll från pensionärsrådet

§17 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§18 Protokoll från förvaltningsgruppen

§19 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§20 Information från förvaltningen

§21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§22 Protokoll från sociala delegationen