Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-05-18

Sammanträde 2016-05-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Anmälan av medborgarförslag om stadsodling i Långbro park

6 Svar på medborgarförslag om uppsättning av permanent bajamaja i Älvsjöskogen

8 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

10 Skrivelse om etablering av ett kulturhus i Älvsjö

Remissärenden

11 Personalpolicy för Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen, KS 219-1671/2015

12 Betänkande Låt fler forma framtiden - remiss från kommunstyrelsen, KS 110-499/2016

Anmälningsärenden

13 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

14 Protokoll från pensionärsrådet

15 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

16 Protokoll från förvaltningsgruppen

17 Information från förvaltningen

18 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

19 Protokoll från sociala delegationen

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Anmälan av medborgarförslag om stadsodling i Långbro park

§6 Svar på medborgarförslag om uppsättning av en permanent bajamaja i Älvsjöskogen

§8 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§13 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§14 Protokoll från pensionärsrådet

§15 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§16 Protokoll från förvaltningsgruppen

§17 Information från förvaltningen

§18 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§19 Protokoll från sociala delegationen