Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-05-23

Sammanträde 2019-05-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

6 Delegation om polisanmälan vid misstanke om folkmord, brott mot mänskligheten och grov krigsförbrytelse

7 Stockholmsmodellen – förslag på ett strukturerat arbetssätt för myndighetsgemensam samverkan kring målgruppen sjukskrivna individer som saknar sjukpenninggrundande inkomst

Anmälningsärenden

8 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

9 Redovisning av delegationsbeslut

10 Förslag till Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023

Svar på kontorsremiss från miljöförvaltningen, MHN dnr 2018-15804
2019/00122

11 Protokoll från funktionshinderrådet

12 Protokoll från pensionärsrådet

13 Protokoll från förvaltningsgruppen

14 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

15 Information från förvaltningen

Slutet sammanträde

17 Protokoll från sociala delegationen

§1 Val av justerare och tid för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§6 Delegation om polisanmälan vid misstanke om folkmord, brott mot mänskligheten och grov krigsförbrytelse

§7 Stockholmsmodellen – förslag på ett strukturerat arbetssätt för myndighetsgemensam samverkan kring målgruppen sjukskrivna individer som saknar sjukpenninggrundande inkomst

§8 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§9 Redovisning av delegationsbeslut

§11 Protokoll från funktionshinderrådet

§12 Protokoll från pensionärsrådet

§13 Protokoll från förvaltningsgruppen

§14 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§15 Information från förvaltningen

§16 Frågor från nämnden

§17 Protokoll från sociala delegationen