Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2020-06-16

Sammanträde 2020-06-16

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, plan 1, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över Stadsrevisionens årsrapport och revisionsberättelse för arbetsmarknadsnämnden 2019

Beslutsärenden

5 Svar på skrivelse gällande sfi och allas rätt till integration

6 Svar på skrivelse gällande behovet av insatser för att möta effekterna av Covid-19

7 Stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser

Anmälningsärenden

8 Anmälan av beslut om deltagande i Kvalitetsutmärkelsen 2020

9 Månadsrapport för maj 2020

AMN 2019-0395-1.2.1
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna och upprättade ärenden samt handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

11 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt på distans för nämndens ersättare

§4 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§5 Yttrande över Stadsrevisionens årsrapport och revisionsberättelse för arbetsmarknadsnämnden 2019

§6 Svar på skrivelse gällande sfi och allas rätt till integration

§7 Svar på skrivelse gällande behovet av insatser för att möta effekterna av Covid-19

§8 Stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser

§9 Anmälan av beslut om deltagande i Kvalitetsutmärkelsen 2020

§10 Månadsrapport för maj 2020

§11 Anmälningsärenden

§13 Förvaltningsinformation