Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2014-08-21

Sammanträde 2014-08-21

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kungsklippan 6

2 Godkännande av dagordning

Ärenden till kulturnämnden den 26 augusti

3 Dig In - Digital arkivstrategi för Stockholms stad, dnr 9.7-10631/14, utsänt

4 Stadsarkivets remissvar om Revidering av Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass, dnr 1.6-8885/14, utsänt

5 Stadsarkivets remissvar om Program för HBTQ-frågor 2014-2017, dnr 1.6-8881/14, utsänt

Anmälningsärenden

6 Remissvar om PSI-utredningens slutbetänkande (SOU 2014:10), dnr 1.6-9452/14, utsänt

7 Delegationsordning Stockholms stadsarkiv, dnr 1.4-5747/14, utsänt

8 Stadsarkivariens delegationsbeslut, utsänt

9 Stadsarkivets månadsrapport för juli, utsänt

10 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor

§2 Godkännande av föredragningslistan

§3 Dig In ­ digital arkivstrategi för Stockholms stad, dnr 9.7-10631/14

§4 Stadsarkivets remissvar om Revidering av Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass, dnr 1.6-8885/14

§5 Stadsarkivets remissvar om Program för HBTQ-frågor 2014-2017, dnr 1.6-8881/14

§6 Remissvar om PSI-utredningens slutbetänkande (SOU 2014:10), dnr 1.6-9452/14

§7 Delegationsordning Stockholms stadsarkiv, dnr 1.4-5747/14

§8 Stadsarkivariens delegationsbeslut Stadsarkivarien har fattat beslut avseende ärenden enligt nedan: Tillsynsärenden: dnr 9.4-8818/14, dnr 9.4-18890/13, dnr 9.4-7449/14, dnr 9.4-9345/14 Sekretesskyddade uppgifter: dnr 4.1-8661/10

§9 Månadsrapport juli

§10 Stadsarkivarien informerade om