Din position: Hem > Stockholms stad > Avfallsnämnden > Sammanträde 2017-06-08

Sammanträde 2017-06-08

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justerare och tid för justering

BESLUTSÄRENDEN

2 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2018. Inriktningsärende.

3 Reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun. Beslut om utställning.