Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2020-10-15

Sammanträde 2020-10-15

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret (A)

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Ekonomisk uppföljning per september, 2020 (E)

7 Exploateringsnämndens studieresa under mandatperioden 2018-2022. Svar på skrivelse från Maria-Elsa Salvo m.fl. (S) och Jonathan Metzger m.fl. (V) (FL)

8 Skrivelse om att utreda möjligheten att bygga nytt underjordiskt garage i Husby. Svar på skrivelse från Jonathan Metzger m.fl. (V) (PU)

9 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Nockebyhov 2:22 i Nockebyhov med Småa AB (PU) Bromma sdf

10 Bostäder samt kommersiell verksamhet inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga. Inriktningsbeslut (PU) Älvsjö sdf

11 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till RAW Property AB (PU)

12 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse till Wästbygg Projektutveckling AB (med tidigare bolagsnamn Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB) inom Skärholmen 2:1 i Skärholmen (PU)

13 Föravtal till exploateringsavtal avseende del av fastigheten Arenan 2 samt markanvisning för centrumändamål inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1, Slakthusområdet etapp 2a, till Klövern Stadion AB. Markanvisning för kontor och bottenvåningslokaler inom fastigheten Kylhuset 28, till Palmfelt Center Fastighets AB, samt för gymnasieskola inom fastigheten Sandhagen

Föravtal till exploateringsavtal avseende del av fastigheten Arenan 2 samt markanvisning för centrumändamål inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1, Slakthusområdet etapp 2a, till Klövern Stadion AB.

Markanvisning för kontor och bottenvåningslokaler inom fastigheten Kylhuset 28, till Palmfelt Center Fastighets AB, samt för gymnasieskola inom fastigheten Sandhagen 11, till Skolfastigheter i Stockholm AB, Slakthusområdet etapp 2a (PU)

14 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Bolmen 5, Medlemmen 1, Rösträknaren 1 och Västända 1 i Årsta med Familjebostäder och JM Bostad AB. Årstastråket etapp 1 (PU)

15 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Stämplaren 5 och Träsliperiet 6 i Stureby med JM AB (PU)

16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Stureby 1:7 samt del av fastigheten Örby 4:1 i Stureby till Sveafastigheter Bostad AB. Reviderat inriktningsbeslut (PU)

17 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Finngrundet 1 och Östergarn 2 i Hammarbyhöjden med HSB Bostad AB och Framtidsbostäder Mark AB (PU)

18 Skrivelse om utvecklingen i Snösätra industriområde. Svar på skrivelse (PU)

19 Drivmedelstation inom Sköndal 2:1 i Gubbängen. Inriktningsbeslut (PU)

20 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hjorthagen 1:3 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, till Kärnhem Bostadsproduktion AB (SP)

21 Inbjudan till samråd för anläggning/ombyggnad av gång-och cykelväg samt åtgärder för kollektivtrafiken på väg 260 (Gudöbroleden) i Stockholm, Tyresö och Haninge kommuner, Stockholms län. Anmälan om svar på remiss (MoT)

22 Förslag till ny avfallsplan för Stockholms kommun 2021-2024. Anmälan om svar på remiss (MoT)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Ekonomisk uppföljning per september, 2020

§7 Exploateringsnämndens studieresa under mandatperioden 2018-2022. Svar på skrivelse från Maria-Elsa Salvo m.fl. (S) och Jonathan Metzger m.fl. (V)

§8 Skrivelse om att utreda möjligheten att bygga nytt underjordiskt garage i Husby. Svar på skrivelse från Jonathan Metzger m.fl. (V)

§9 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Nockebyhov 2:22 i Nockebyhov med Småa AB

§10 Bostäder samt kommersiell verksamhet inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga. Inriktningsbeslut

§11 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till RAW Property AB

§12 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse till Wästbygg Projektutveckling AB (med tidigare bolagsnamn Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB) inom Skärholmen 2:1 i Skärholmen

§13 Föravtal till exploateringsavtal avseende del av fastigheten Arenan 2 samt markanvisning för centrumändamål inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1, Slakthusområdet etapp 2a, till Klövern Stadion AB

Markanvisning för kontor och bottenvåningslokaler inom fastigheten Kylhuset 28, till Palmfelt Center Fastighets AB, samt för gymnasieskola inom fastigheten Sandhagen 11, till Skolfastigheter i Stockholm AB, Slakthusområdet etapp 2a

§14 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Bolmen 5, Medlemmen 1, Rösträknaren 1 och Västända 1 i Årsta med Familjebostäder och JM Bostad AB. Årstastråket etapp 1

§15 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Stämplaren 5 och Träsliperiet 6 i Stureby med JM AB

§16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Stureby 1:7 samt del av fastigheten Örby 4:1 i Stureby till Sveafastigheter Bostad AB. Reviderat inriktningsbeslut

§17 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Finngrundet 1 och Östergarn 2 i Hammarbyhöjden med HSB Bostad AB och Framtidsbostäder Mark AB

§18 Skrivelse om utvecklingen i Snösätra industriområde. Svar på skrivelse

§19 Drivmedelstation inom Sköndal 2:1 i Gubbängen. Inriktningsbeslut

§20 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hjorthagen 1:3 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, till Kärnhem Bostadsproduktion AB

§21 Inbjudan till samråd för anläggning/ombyggnad av gång-och cykelväg samt åtgärder för kollektivtrafiken på väg 260 (Gudöbroleden) i Stockholm, Tyresö och Haninge kommuner, Stockholms län. Anmälan om svar på remiss

§22 Förslag till ny avfallsplan för Stockholms kommun 2021-2024. Anmälan om svar på remiss