Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2022-11-10

Sammanträde 2022-11-10

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Ekonomisk uppföljning per oktober, 2022

7 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom del av fastigheten Aspudden 2:1 med Abacus Bostad AB. Genomförandebeslut

8 Markanvisning för återvinningscentral och ställverk inom fastigheten Sätra 2:1 i Skärholmen till Affärsverket svenska kraftnät och Stockholm Vatten och Avfall AB. Inriktningsbeslut

9 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Skärholmen till Micasa Fastigheter i Stockholm AB

10 Sköntorpsvägen. Reviderat inriktningsbeslut

11 Gengasen 4 i Örby. Reviderat genomförandebeslut

12 Föravtal till exploateringsavtal för fastigheten Sillö 5 i Larsboda med Farsta Sillö 5 AB. Inriktningsbeslut

13 Markanvisning för sopsugsterminal inom del av fastigheterna Ladugårdsgärdet 1:54 samt Ladugårdsgärdet 1:9 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, Till Stockholm Avfall AB

14 Markanvisning för seniorbostäder inom Sjuksköterskan 4, Beckomberga till Micasa Fastigheter AB

15 Bostäder inom fastigheten Kärrtorp 1:1 och Hammarbyhöjden 1:1 i Kärrtorp. Reviderat inriktningsbeslut

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Ekonomisk uppföljning per oktober, 2022

§7 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom del av fastigheten Aspudden 2:1 med Abacus Bostad AB. Genomförandebeslut

§8 Markanvisning för återvinningscentral och ställverk inom fastigheten Sätra 2:1 i Skärholmen till Affärsverket svenska kraftnät och Stockholm Vatten och Avfall AB. Inriktningsbeslut

§9 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Skärholmen till Micasa Fastigheter i Stockholm AB

§10 Sköntorpsvägen. Reviderat inriktningsbeslut

§11 Gengasen 4 i Örby. Reviderat genomförandebeslut

§12 Föravtal till exploateringsavtal för fastigheten Sillö 5 i Larsboda med Farsta Sillö 5 AB. Inriktningsbeslut

§13 Markanvisning för sopsugsterminal inom del av fastigheterna Ladugårdsgärdet 1:54 samt Ladugårdsgärdet 1:9 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, Till Stockholm Avfall AB

§14 Markanvisning för seniorbostäder inom Sjuksköterskan 4, Beckomberga till Micasa Fastigheter AB

§15 Bostäder inom fastigheten Kärrtorp 1:1 och Hammarbyhöjden 1:1 i Kärrtorp. Reviderat inriktningsbeslut