Din position: Hem > Stockholms stad > AB Familjebostäder > Sammanträde 2012-11-06

Sammanträde 2012-11-06

Datum
Klockan
08:00
Plats
Hemmahamnen, Landsort, entréplanet Hammarby Fabriksväg 67 (Tvärbanan - hållplats Sickla Kaj)

1 Anmälan av föregående protokoll

3 Ekonomisk rapport (A) (Dukas)

4 Firmatecknare för AB Familjebostäder (S)

5 Anmälan av ombildningsprocessen (S)

6 Försäljningserbjudande till bostadsrättsföreningar (S) (Hemligt)

7 System för intern kontroll för AB Familjebostäder med dotterbolag (A)

8 Anmälan om kompletterande ägardirektiv avseende Kulturvision 2030 m m (S)

9 Anmälan om kompletterande ägardirektiv avseende verkställande av försäljning (S)

10 Slutredovisning kv Lusten 1 och Välgången 1 (B o T)

11 Redovisning av Familjebostäders miljö- och energiarbete (S)

12 Redovisning av pågående och planerad nyproduktion 2012-2016 (B o T)

13 Avrapportering av avgivna remissvar (S)