Din position: Hem > Stockholms stad > AB Familjebostäder > Sammanträde 2013-08-27

Sammanträde 2013-08-27

Datum
Klockan
08:00
Plats
Degerbygränd 2, Rinkeby

1 Anmälan av föregående protokoll.

3 Anmälan av ombildningsprocessen (S)

4 Erbjudanden till bostadsrättsföreningarna Brevlådan 2 och Skeppslaget 1, Svedmyra (S) Hemligt

5 Avrapportering av avgivna remissvar (S)

6 Finansiell månadsrapport per 2013-05 -31 för AB Familjebostäder (A)

7 Resultatrapport för juni 2013 (A)

8 Upphandling av el-, ventilations- och VS- arbeten (A)

9 Fullmakt till stadsledningskontorets juridiska avdelning (A)

11 Slutredovisning av ombyggnad i kv Oxnö 1, Torsbygatan 10-12, Farsta (PuA)

12 Upphandling av totalentreprenör för nybyggnad av Rinkebystråket (PuA)

13 Ombyggnad av kv Ormen Större 1, Södermalm (PuA)

§1 Anmälan om protokolljustering

§2 Val av justeringsmän

§3 Anmälan av ombildningsprocessen

§4 Erbjudanden till bostadsrättsföreningarna Brevlådan 2 och Skeppslaget 1 i Svedmyra om förvärv av fastighet

§5 Avrapportering av avgivna remissvar / Dnr 2013/1588-1.5

§6 Finansiell månadsrapport per 2013-05-31 för AB Familjebostäder / Dnr 2013/1571-1.2.1

§7 Resultatrapport för AB Familjebostäder januari ­ juni 2013 / Dnr 2013/1580-1.2.1

§8 Genomförande av upphandling avseende installations- och servicearbeten inom el, ventilation och VS / Dnr 2013/1574-1.2.1

§9 Fullmakt för Stadsledningskontorets juridiska avdelning / Dnr 2013/1572-1.2.1

§10 Kompletterande ägardirektiv ­ IT-program ett program för förnyelse, Positionspapper om EU, staden och stockholmarna, Trygghets och säkerhetsprogram för Stockholm stad och Idrottspolitiskt program för Stockholm stad / Dnr 2013/1569-1.2.1

§11 Slutredovisning av ombyggnad i kv Oxnö 1, Torsbygatan 10-12 Farsta / Dnr 2013/1584-3.2.4

§12 Upphandling av entreprenör för nybyggnad av Rinkebystråket / Dnr 2013/1585-3.2.3

§13 Ombyggnad av kv Ormen Större 1, Södermalm / Dnr 2013/0247-3