Din position: Hem > Stockholms stad > AB Familjebostäder > Sammanträde 2013-10-01

Sammanträde 2013-10-01

Datum
Klockan
08.15
Plats
Hemmahamnen, Landsort, entréplanet. Hammarby Fabriksväg 67 (Tvärbanan - hållplats Sickla Kaj)

Kaffe och smörgås serveras från kl 08.00

1 Anmälan av föregående protokoll.

3 Anmälan av ombildningsprocessen (S)

5 Firmatecknare för AB Familjebostäder (S)

6 Finansiell månadsrapport per 2013-07-31 för AB Familjebostäder (Adm)

7 Rapport resultat Tertial 2 och prognos 2 för 2013 (Adm)

8 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning att företräda AB Familjebostäder i upphandlingsrelaterade ärenden. (A)

9 Resultat Costumer Score Card 2013(K)

10 Bostadsuthyrningen tertial 2 2013 - rapport (Fa)

11 Lokaluthyrningen tertial 2 2013 - rapport (Fa)

12 Genomförandebeslut för Kv Torkan 17, Regeringsgatan 93 - Drottninghusgränd 1-3 (PuA)

§1 Anmälan om protokolljustering

§2 Val av justeringsmän

§3 Anmälan av ombildningsprocessen

§5 Firmatecknare för AB Familjebostäder / Dnr 2013/1769-1.1

§6 Finansiell månadsrapport per 2013-07-31 för AB Familjebostäder / Dnr 2013/1571-1.2.1

§7 Rapport resultat Tertial 2 och prognos 2 för 2013 / Dnr 2013/1783-1.2.4

§8 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning att företräda AB Familjebostäder med dotterbolag i upphandlingsrelaterade ärenden / Dnr 2013/1574-1.2.1

§9 Resultat Customer Score Card ­ rapport / Dnr 2013/1766-2.7.1

§10 Bostadsuthyrningen tertial 2 2013 ­ rapport / Dnr 2013/1732-4.2.1

§11 Lokaluthyrningen tertial 2 2013 - rapport / Dnr 2013/1762-4.2.2

§12 Genomförandebeslut för Kv Torkan 17, Regeringsgatan 93/Drottninghusgränd 1-3 / Dnr 2013/1768-3-2-4