Din position: Hem > Stockholms stad > AB Familjebostäder > Sammanträde 2013-12-03

Sammanträde 2013-12-03

Datum
Klockan
08.15
Plats
Hemmahamnen, Landsort, entréplanet. Hammarby Fabriksväg 67 (Tvärbanan - hållplats Sickla Kaj)

Kaffe och smörgås serveras från kl. 08.00

1 Anmälan av föregående protokoll.

Protokoll fört vid sammanträde tisdagen den 27 augusti 2013

Protokoll fört vid sammanträde tisdagen den 1 oktober 2013

3 Anmälan av ombildningsprocessen (S)

4 Erbjudanden till bostadsrättsföreningarna Lagsagan 1 i Svedmyra, Onsö 1 i Farsta om förvärv av tomträtt till fastighet samt erbjudande till bostadsrättföreningen Mätkilen 1 i Farsta om förvärv av fastighet (S) (Hemligt)

6 Förslag till tider för styrelsemöten 2014 (S)

7 Riktlinjer för hyresreducering (S)

8 Finanspolicy för Stockholms stadshus AB (Adm)

9 Redovisning av medarbetarenkät 2013 (Adm)

10 Revidering av delegationsordningen för AB Familjebostäder med dotterbolag (Adm)

12 Finansiell månadsrapport per 2013-09-30 för AB Familjebostäder (Adm)

13 Resultatrapport för AB Familjebostäder januari - oktober 20 (Adm)

14 Kompletterande ägardirektiv (Adm)

15 Anmälan av delegationsbeslut (Adm)

16 Nya webbplatsen - lägesrapport (Kom)

17 Kvarnspelet 4, Rinkeby ombyggnad/anpassning av lokal (PuA)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (66 kb)

§1 Anmälan om protokolljustering

§2 Val av justeringsmän

§3 Anmälan av ombildningsprocessen, Dnr 2013/0133-1.2.1-9

§4 Erbjudanden till bostadsrättsföreningarna Lagsagan 1 i Svedmyra och Onsö 1 i Farsta om förvärv av tomträtt till fastighet samt erbjudande till bostadsrättsföreningen Mätkilen 1 i Farsta om förvärv av fastighet, Dnr 3013/0133-1.2.1-10

§6 Styrelsens sammanträdesdagar 2014, Dnr 2013/2251-2.1

§7 Riktlinjer ­ Hyresnedsättning vid hinder och men i nyttjanderätten, Dnr 2013/2217-1.2.1

§8 Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB, Dnr 2013/2210-1.2.5

§9 Redovisning av medarbetarenkät 2013, Dnr 2013/2205-2.7.1

§10 Revidering av delegationsordningen för AB Familjebostäder med dotterbolag, Dnr 2013/2207-1.2.5

§12 Finansiell månadsrapport per 2013-09-30 för AB Familjebostäder, Dnr 2013/2206-1-2-4

§13 Resultatrapport för AB Familjebostäder januari - oktober 2013, Dnr 2013/2209-1-2-4

§14 Kompletterande ägardirektiv; Införande av gemensamt tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering, samt fullmakt att delta i upphandlingen, Dnr 2013/2013-1.1

§15 Anmälan av delegationsbeslut, Dnr 2013/2248-1.2.5

§16 Ny webbplats ­ lägesrapport, Dnr 2250-1.3

§17 Kvarnspelet 4, Rinkeby Ombyggnad / anpassning av lokal, Dnr 2013/1831-3.2.4