Din position: Hem > Stockholms stad > AB Familjebostäder > Sammanträde 2014-04-08

Sammanträde 2014-04-08

Datum
Klockan
08:15
Plats
Hemmahamnen, Landsort, entréplanet, Hammarby Fabriksväg 67 (Tvärbanan - hållplats Sickla Kaj)

Kaffe och smörgås serveras från kl 08:00

1 Anmälan av föregående protokoll.

Protokoll fört vid sammanträde tisdagen den 11 februari 2014
Protokoll fört vid extra sammanträde fredagen den 7 mars 2014

3 Anmälan av ombildningsprocessen (S)

4 Erbjudanden till bostadsrättsförening om förvärv av tomträtten till fastigheten Brommö i Farsta (S) (Hemligt)

5 Avrapportering av avgivna remissvar (S)

6 Resultatrapport för AB Familjebostäder för januari- februari 2014. (S/A)

7 Underlag för budget 2015 med inriktning för 2016-201för AB Familjebostäder (S/A)

9 AB Familjebostäders inkassoverksamhet 2013, rapport (A)

10 Finansiell månadsrapport 2014-01-31 för AB Familjebostäder. (A)

11 Kompletterande ägardirektiv. Reviderad upphandlingspolicy. (A)

12 Revidering av delegationsordning för AB Familjebostäder med dotterbolag (A)

13 Inriktningsbeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem - projekt VERA (S)

14 Svar på skrivelse från Ann-Margarethe Livh m fl (V) och Emilia Bjuggren m fl (S) avseende kollektivhus i Rinkeby (S)

15 Ny webbplats - slutredovisning (K)

16 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder för Årstastråket (PuA)

§2 Val av justeringsmän

§3 Anmälan av ombildningsprocessen, dnr 2014/0591-3.2.1

§4 Erbjudande till bostadsrättsförening om förvärv av tomträtten till fastigheten Brommö 4 i Farsta, dnr 2014/0582-3.2.1

§5 Avrapportering av avgivna remissvar, dnr 2014/0630-1.5

§6 Resultatrapport för AB Familjebostäder för januari-februari 2014, dnr 2013/0652-1.2.4

§7 Underlag till budget för 2015 med inriktning för 2016-2017, dnr 2014/0676-1.2.4

§9 AB Familjebostäders inkassoverksamhet 2013, dnr 2014/0596-1.2.1

§10 Finansiell månadsrapport per 2014-01-31 för AB Familjebostäder, dnr 2014/0593-1.2.4

§11 Kompletterande ägardirektiv, Reviderad upphandlingspolicy, dnr 2014/0611-1.2.5

§12 Revidering av delegationsordningen för AB Familjebostäder med dotterbolag, dnr 2014/0547-1.2.5

§13 Inriktningsbeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem ­ projekt VERA, dnr 2014/0516-1.3

§14 Svar på skrivelse från Ann-Margarethe Livh m fl (V) och Emilia Bjuggren m fl (S) avseende kollektivhus i Rinkeby, dnr 2014/0635-3.2.3

§15 Ny webbplats - slutredovisning, dnr 2014/0670-1.3

§16 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder Årstastråket DP 1, dnr 2014/0410-3.2.3