Din position: Hem > Stockholms stad > AB Familjebostäder > Sammanträde 2015-09-29

Sammanträde 2015-09-29

Datum
Klockan
08:15
Plats
Familjebostäder Hemmahamnen, Hammarby Fabriksväg 67 (tvärbanan hpl Sickla Kaj)

Lokal: Landsort, entréplan

Kaffe och smörgås serveras från kl 08:00

1 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll fört vid sammanträde tisdagen den 25 augusti 2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Anmälan Finansiell månadsrapport per 2015-07-31 för AB Familjebostäder (A)

7 Bostadsuthyrningen tertial 1 och 2 2015 - rapport (Fa)

8 Lokaluthyrningen tertial 1 och 2 2015 - rapport (Fa)

9 Reviderat genomförandebeslut för nyproduktion Rinkebystråket projekt 6670. (PuA)

Dnr: 2015/1307-1.2.1

Sekretessärende

10 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder inom Midsommarkransen, Hägersten (PuA)

11 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders ombyggnation av Kv Väktaren, Kungsholmen (PuA)

12 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Kv Marman, Årsta samt genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders förvärv av fastigheten Årsta 1:7 Årstaberg i samband med nyproduktion (PuA)

Dnr: 2015/1310-1.2.1

Sekretessärende

§1 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 25 augusti 2015.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20150929.pdf (155 kb)

§2 Val av justeringsmän

Utsågs ordföranden Ann-Margarethe Livh att jämte vice ordföranden Christina Elffors Sjödin justera dagens protokoll.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20150929.pdf (155 kb)

§4 Anmälan ­ Finansiell månadsrapport per 2015-07-31 för AB Familjebostäder, DNR 2015/1304-1.2.1

§7 Rapport - Bostadsuthyrningen Tertial 1 och 2 2015, DNR 2015/1056-1.2.1

§8 Rapport ­ Lokaluthyrningen Tertial 2 2015, DNR 2015/1278-4.2.2

§9 Reviderat genomförandebeslut för nyproduktion Rinkebystråket, projekt 6670, DNR 2015/0877-2.5.1

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap § 1, § 3 och § 9.

Sekretessbelagt av AB Familjebostäder

Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20150929.pdf (191 kb)

§10 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av studentbostäder inom Midsommarkransen, Hägersten, DNR 2015/1308-1.2.1

§11 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders ombyggnation av kv Väktaren 37, Kungsholmen, DNR 2015/1309-1.2.1

§12 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Marman, Årsta, samt Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders förvärv av fastigheten Årsta 1:7, Årstaberg, i samband med nyproduktion, DNR 2015/1310-1.2.1

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap § 1, § 3 och § 9.

Sekretessbelagt av AB Familjebostäder

Beslut/Protokollsutdrag
§12_prot_20150929.pdf (197 kb)