Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2013-09-24

Sammanträde 2013-09-24

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

3 Anmälan av delegationsbeslut inom fastighetskontoret

4 Möjligheter att anlägga en vertikal park i City. Remissvar.

5 Kulturhus i Slakthusområdet. Remissvar.

7 Förvärv av bostadsrätter för servicelägenheter, gruppboenden och förskolor i Hagastaden, detaljplaneområde 1, kvarter 2-6. Utredningsbeslut.

8 Godkännande av inriktningen för ett 25-årigt arrendeavtal inom Årsta IP.

9 Ändringar av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Stockholms kommun

10 Avgiftsuttag för upplåtelse av torgplats

11 Rapport från förvaltningschefen

12 Frågor för beredning och övrig information

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (127 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret Dnr 1.4-046/2013

§4 Möjligheter att anlägga en vertikal park i city.

§7 Förvärv av bostadsrätter för servicelägenheter, gruppboenden och förskolor i Hagastaden, delområde A, kvarter 2-6.

§8 Godkännande av ett 25-årigt arrendeavtal inom Årsta IP Dnr 2.6-338/2013

§9 Ändringar av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Stockholms kommun Dnr 1.6-317/2013

§10 Avgiftsuttag för upplåtelse av torgplats Dnr 1.6-316/2013

§11 Rapport från förvaltningschefen

§12 Frågor för beredning och övrig information