Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2014-06-17

Sammanträde 2014-06-17

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser och kontorsyttranden över remisser

4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

5 Yttrande över revisorernas årsrapport 2013. Remissvar

6 Nybyggnation av en specialhall för gymnastik på Mälarhöjdens IP. Förslag till inriktningsbeslut

7 Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall. Förslag till inriktningsbeslut

8 Förvärv av bostadsrättslokal för förskola i stadsdelen Kungsholmen, på fastigheten Isbrytaren 50. Inriktningsbeslut.

Dnr: 5.3.1-280/2014

Sekretess enligt kap 19 §§ 1 och 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads fastighetsnämnd

9 Förvaltningschefen informerar

10 Frågor för beredning och övrig information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser och kontorsyttranden över remisser till fastighetsnämnden

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr 1.1.3-007/2014

§5 Yttrande över revisorernas årsrapport 2013. Remissvar, Dnr 1.3-202/2014

§6 Nybyggnation av en specialhall för gymnastik på Mälarhöjdens IP. Förslag till inriktningsbeslut, Dnr 4.4-167/2014

§7 Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall. Förslag till inriktningsbeslut, Dnr 4.2.1-065/2014

§8 Förvärv av bostadsrättslokal för förskola i stadsdelen Kungsholmen, på fastigheten Isbrytaren 50. Inriktningsbeslut, Dnr 5.3.1-280/2014

§9 Förvaltningschefen informerar

§10 Frågor för beredning och övrig information