Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2002-12-03

Sammanträde 2002-12-03

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Nedskrivning av fordringar 2002 (A)

6 Cykling på gångbron över Norr Mälarstrand. Skrivelse från Svante Linusson (sp) (RI)

7 Tilläggsavtal med Jernhusen AB avseende exploatering av del av Västra City (RI)

8 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 7/2002 (RI)

9 Upprustning av Gustav Adolfsparkens lekplats. Skrivelse från Helena Bonnier (m) (RI)

10 Upprustning av Karlaplan. Skrivelse från Helena Bonnier (m) (RI)

11 Reparationsarbeten och trafikkonsekvenser gällande Söderledstunneln och Centralbron. Inriktningsbeslut (RI)

12 Utbyte av träd på Swedenborgsgatan, Södermalm. Inriktningsbeslut (RI)

13 Markanvisningar för bostäder, kontor och hotell vid Norra Bantorget på Norrmalm till Skanska AB, AB Familjebostäder och Öyer Invest AS (RI)

14 Avtal med Ramsbury AB angående försäljning av del av fastigheten Norrmalm 4:53 på Norrmalm (RI)

15 Nordvästra Kungsholmen. Mål och totalekonomi (RI)

16 Detaljplan för kv Snöflingan m m vid Lindhagensplan på Kungsholmen, remiss, samt markanvisning för bostäder till Skanska norr om Drottningholmsvägen (RI)

17 Utbyggnad av Lindhagensgatan i Stadshagen. Genomförandebeslut och återremiss (RI)

18 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom del av kv Gångaren i Stadshagen med Riksbyggen och Veidekke (RI)

19 Ny detaljplan för del av fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeshov, Åkeshovs ridhus. Programsamråd (RY)

20 Överenskommelse mellan garageföreningen Aspen, Besqab och staden samt markanvisning för bostäder och lokaler inom kvarteret Eremiten m m i Aspudden/ Midsommarkransen till Besqab (RY)

21 Stockholms Parkprogram. Remissutskick (RY)

22 Markanvisning för bostäder på och invid kv Socken-stämman 4 i Svedmyra till AB Familjebostäder (RY)

23 Omformning av Bällstavägen genom Mariehäll till miljögata. Skrivelse från Teres Lindberg (s) (RY)

24 Ändrad detaljplan för kvarteret Gästvåningen m m i Hässelby Strand. Remiss av planförslag och genomför-andebeslut (RY)

25 Markanvisning för äldreboende till Seniorgården AB på bollplan vid kv Räknestickan, Råcksta (RY)

26 Hovrättens beslut att medge tillstånd till förvärv av fastigheterna Pyramus 1 och 2, Gamla Stan (SV)

27 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

28 Instruktion för gatu- och fastighetskontorets expertråd för fastighetsfrågor (SV)

29 Slutredovisning av ombyggnad av fd storkök till äldreboendeplatser i fastigheten Hemsystern 1, Högdalen (F)

30 Utredningen ”framtidens Upplands Väsby”. Remiss (F)

31 Ombyggnad av fastigheten Kolryssen 2, Hagsätra. Slutredovisning (F)

32 Rivning och nybyggnad av fastigheten Svedjaren 1, Hagsätra. Slutredovisning (F)

33 Ekonomistyrningsverkets redovisning av statens kostnader för hantering av felparkeringsavgifter. Remiss (Pa)

34 Anmälan av parkeringsbestämmelser i samband med helgdagar (Pa)

35 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 8 och 9/2002 (Pa)

36 Avrapportering av försäljningsläget beträffande Hässelby Slott (F)

37 Förvärv av fastigheten Domnarvet 12 i Lunda industriområde (RY)

38 Tillfällig gångbro vid Norrtull. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp). Bordlagt 12 november 2002 nr 7(RI)

39 Tilläggsavtal med Drott Stuten AB avseende försäljning av fastigheten Stuten 17 m m. Bordlagt 12 november 2002 nr 13 (RI)

40 Detaljplan för del av kv Hästen på Norrmalm. Återremiss.

Bordlagt 12 november 2002 nr 17 (RI)

41 Ny detaljplan för bostäder och idrottsanläggning vid Hagsätra IP i Hagsätra. Remiss av programförslag. Bordlagt 12 november 2002 nr 20 (RY)

42 Markanvisning för bostadsändamål inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Skarpnäcks Gård till Besqab Mark AB. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 12 november 2002 nr 21 (RY)

43 Program för nya bostäder vid Storsjövägen i stadsdelen Årsta. Remissvar.

Bordlagt 12 november 2002 nr 22 (RY)

44 Bygglov för ändrad användning av fastigheten Johannelund 4 i stadsdelen Vinsta. Remiss.

Bordlagt 12 november 2002 nr 23 (RY)

45 Detaljplan för Liljeholmskajen etapp 1 i Liljeholmen. Remiss.

Bordlagt 12 november 2002 nr 24 (RY)

46 Val av en ledamot och en ersättare från gatu- och fastighetsnämnden i Stockholms Konstråd för tiden 2003-2006 (för närvarande vakant - tidigare Helena Bonnier (m) - resp Ingvar von Malmborg (mp)

Bordlagt 22 oktober 2002 nr 5 och 12 november 2002 nr 37

47 Planering av området Hjorthagen-Värtahamnen- Frihamnen- Loudden. Remiss av programförslag

Bordlagt 22 oktober 2002 nr 15 och 12 november 2002 nr 41 (RI)

48 Plansamråd om detaljplan för område vid kv Mätpinnen, Fagersjö (Fagersjö bollplan). Remissvar.

Bordlagt 22 oktober 2002 nr 31 och 12 november 2002 nr 50 (RY)

49 Fyllnadsval av en ledamot från gatu- och fastighets-nämnden i Stockholms konstråd för tiden t o m 31 december 2002 (efter Helena Bonnier (m) som kommunstyrelsen på förslag av kulturnämnden utsett till ordförande i rådet)Bordlagt 1 oktober 2002 nr 5 och senast 12 november 2002 nr 52

50 Långsiktiga klimatmål för Stockholm. Motion av Per Bolund (mp), 2002:21.

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 7 och senast 12 november 2002 nr 54 (S)

51 Markanvisning för bostäder inom kv Kojan m m på Västra Kungsholmen. Hemligt.

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 14 och senast 12 november 2002 nr 55 (RI)

52 Detaljplan för kv Kojan m m vid Hornsbergs Strand på Kungsholmen. Remiss. Bordlagt 1 oktober 2002 nr 15 och senast 12 november 2002 nr 56 (RI)

53 Markanvisningsavtal med AB Borätt för del av fastigheten Perstorp 1 (Farsta sjukhem). Bordlagt 1 oktober 2002 nr 27 och senast 12 november 2002 nr 58 (RY)

54 Preliminär markreservation för bostadsbebyggelse i Rågsved till Wihlborgs Bostäder Stockholm AB, HSB Bostads AB, Familjebostäder AB samt PEAB Sverige AB. Bordlagt 10 september 2002 nr 22 och senast 12 november 2002 nr 62 (RY)

55 Markanvisning av kv Fålen 4 i Mariehäll till Lidl Sverige KB. Bordlagt 10 september 2002 nr 25 och senast 12 november 2002 nr 63 (RY)

56 Redovisning av parallella utredningsuppdrag för att utveckla bostads- och arbetsplatsområden i stråket Älvsjö – Farsta samt markanvisning till Familjebostäder inom Högdalen. Bordlagt 20 augusti 2002 nr 23 och senast 12 november 2002 nr 64 (RY)

57 Överenskommelse ang försäljning av aktier i SMÅA AB m m.

Bordlagt 11 juni 2002 nr 41 och senast 12 november 2002 nr 65 (SV)

58 Utveckling och ombyggnad av Blackebergs bollplan, genomförandebeslut, samt avgörande av två markan-visningstävlingar vid Råckstavägen, inriktningsbeslut. Bordlagt 28 maj 2002 nr 21 och senast 12 november 2002 nr 66 (RY)

Förkortningar:
S = Staben
A = Administrativa avd
RI = Region Innerstad
RY = Region Ytterstad
SV = Strategi och värdering
F = Fastighetsförvaltningen

St = Strategiska
trafikavdelningen
Pa = Parkeringsavdelningen
Tt = Trafiktjänsten
P = Ärende med personal-
företrädare
* = Beslut erfordras vid dagens sammanträde
2002-11-19
Mötesinformation

 

Justerat:

Roger Mogert                                            Sten Nordin

Närvarande:

 

Ledamöter

Roger Mogert (s), ordförande
Sten Nordin (m), vice ordförande
Tord Bergstedt (m)
Per Bolund (mp)
Helena Bonnier (m)
Kurt Hultgren (sp)
Inge-Britt Lundin (fp)
Mats Rosén (kd)
Kajsa Stenfelt (v)
Ann-Marie Strömberg (v)
Karin Wanngård (s)

 

 

Ersättare

Catarina Agrell (s), tjänstgörande
Juan Carlos Cebrián (s)
Esbjörn Eriksson (m)
Ulf Fridebäck (fp)
Margareta Holmberg (m)
Svante Linusson (sp)
Björn Nyström (kd)
Margarita Pulido (s), tjänstgörande

 

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, Bengt Hjelm, Mikael Forkner, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Claes-Olle Rasmusson, Solveig Svedgård, Göran Widegren samt borgarrådssekreteraren från roteln Torkel Kjellman.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Roger Mogert (s)  justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 17 december 2002 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. Hotell Pilgrim av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v)

 2. Markanvisningar för bostadsbyggnation 2002 och framöver av ledamoten Ann- Marie Strömberg m fl (v)

 3. Rusta upp Fåfängan av vice ordföranden Sten Nordin (m)

 4. Upprustning av den del av Valhallavägens mittfält som används för parkering av ledamoten Helena Bonnier (m)

 5. Fartdämpning i korsningen Nordenflychtsvägen/Olov Dahlins väg av ledamoten Kurt Hultgren (sp) och ersättaren Svante Linusson (sp)

 6. Dubbelrikta Runda vägen av ledamoten Kurt Hultgren (sp) och ersättaren Svante Linusson (sp)

 7. Stomlinje 2:s dragning vid Norra Real av ledamoten Kurt Hultgren (sp)

 8. Bilpooler för stadens verksamheter av ledamoten Kurt Hultgren (sp) och ersättaren Svante Linusson (sp)

 9. Säkerställande av angöring till alla fastigheter av ledamoten Kurt Hultgren (sp) och ersättaren Svante Linusson (sp)

 10. Namnge alltid upphovsman till byggnadsverk av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Fråga om Marantaförsamlingens hyreskontrakt med gatu- och fastighetskontoret för byggnad i Bällsta

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Fastighetschefen Lars Callemo via gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) om Maranataförsamlingens hyreskontrakt med gatu- och fastighetskontoret för byggnad i Bällsta.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om sopning i stället för plogning av gång- och cykelbanor

-----------------------------------------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ersättaren Svante Linusson (sp) om försök med sopning i stället för plogning av gång- och cykelbanor.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret

Fråga om cykelkartor på internet m m

---------------------------------------------

Avdelningschefen Monica Hildingson vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ersättaren Svante Linusson (sp) om cykelkartor på internet m m.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om rutiner för samråd

----------------------------------

Gatu- och fastighetskontoret hade, som svar på fråga av vice ordföranden Sten Nordin (m), den 21 november 2002 avgivit promemoria med information om kontorets rutiner för samråd.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Information om reparationsarbeten och trafikkonsekvenser gällande Söderledstunneln och Centralbron

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret informerade om reparationsarbeten och trafikkonsekvenser gällande Söderledstunneln och Centralbron.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Fråga om trafiksituationen för gående på Drottning Kristinas väg,

Norra Djurgården

----------------------------------------------------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret informerade, som svar på fråga av ersättaren Svante Linusson (sp), om trafiksituationen för gående på Drottning Kristinas väg, Norra Djurgården.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Fråga om tidpunkt för påbörjande av planerad upprustning av Sibeliusgången i Akalla

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionchefen Solveig Svedgård vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ledamoten Börje Vestlund (s) om tidpunkt för påbörjande av planerad upprustning av Sibeliusgången i Akalla.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om läckande tak vid Sibeliusgången 22-24 i Akalla

---------------------------------------------------------------------

Regionchefen Solveig Svedgård vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ersättaren Margarita Pulido (s) om läckande tak vid Sibeliusgången 22-24 i Akalla.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om nedbrunnen kioskanlägging vid Mälarhöjdsbadet

-----------------------------------------------------------------------

Fastighetschefen Lars Callemo vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ersättaren Torsten Sandgren (v)  om nedbrunnen kioskanlägging vid Mälarhöjdsbadet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 26 november 2002 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 3 december 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

 

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

          Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Nedskrivning av fordringar 2002

Dnr 02-130-3629

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandets bilaga 1-3 förtecknade nedskrivningar av fordringar om totalt 634 238,00 kronor.

 2. Nämnden lägger anmälan av gatu- och fastighetsdirektörens beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar om totalt 1 166 362,87 kronor till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

 

§6 Cykling på gångbron över Norr Mälarstrand. Skrivelse från Svante Linusson (sp)

Dnr 02-322-3203

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

       Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Tilläggsavtal med Jernhusen AB avseende exploatering av del av Västra City

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§8 Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd för den 10 oktober 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§9 Upprustning av Gustav Adolfsparkens lekplats. Skrivelse från Helena Bonnier (m)

Dnr 2002-681-03500

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Helena Bonnier (m).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Helena Bonnier (m).

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§10 Upprustning av Karlaplan. Skrivelse från Helena Bonnier (m)

Dnr 2002-681-03503

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Helena Bonnier (m).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga B.

§11 Reparationsarbeten och trafikkonsekvenser gällande

Dnr 02-620-3902

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra trafikkonsekvensutredningar samt genomföra projektering och ta fram underlag för genomförandebeslut inom en investeringsram om 20 mnkr.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§12 Utbyte av träd på Swedenborgsgatan, Södermalm. Inriktningsbeslut

Dnr 02-683-3444

Gatu- och fastighetskontoret och Maria Gamla Stans stadsdelsförvaltning hade den 11 november 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även promemoria från gatu- och fastighetskontoret av den 2 december 2002 med kommentarer till brev från Mona Wilcke och Mikael Wirén av den 10 november 2002 innehållande yttrande över hästkastanjerna från Klaus Stritzke, Sven A Hermelin AB samt protestlistor. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar inriktningsbeslut om utbyte av träd och ombyggnad av Swedenborgsgatan enligt förvaltningarnas förslag.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§13 Markanvisningar för bostäder, kontor och hotell vid Norra Bantorget på Norrmalm till Skanska AB, AB Familjebostäder och Öyer Invest AS

Dnr 99-411-2610

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för kontor/bostäder inom fastigheten Norrmalm 1:129 vid Norra Bantorget till Skanska AB.

 2. Nämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Norrmalm 1:129 vid Norra Bantorget till AB Familjebostäder.

 3. Nämnden anvisar mark för hotell/kontor inom fastigheten Norrmalm 1:129 till Öyer Invest AS.

 4. Nämnden beslutar att turistbussar inte skall inrymmas i till exploateringen hörande parkeringsgarage.

 5. Nämnden beslutar att för sin del förorda att den gamla busstationen (Rotundan) rivs och uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret ansöka om rivningslov.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s:

att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

att uppdra åt kontoret att arbeta i enlighet med nedanstående samt

att därutöver anföra följande

Nämnden godkänner kontorets förslag till markanvisningar. I det fortsatta arbetet bör kontoret i första hand söka upplåta marken med tomträtt och inte sälja densamma.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m) och Inge-Britt Lundin (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt bilaga C4.

§14 Avtal med Ramsbury AB angående försäljning av del av fastigheten Norrmalm 4:53 på Norrmalm

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal med Ramsburry AB angående försäljning av del av Norrmalm 4:53.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Nordvästra Kungsholmen. Mål och totalekonomi

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§16 Detaljplan för kv Snöflingan m m vid Lindhagensplan på Kungsholmen, remiss, samt markanvisning för bostäder till Skanska norr om Drottningholmsvägen

Dnr 00-511-1215:5

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Birgitta Martinsson av den 21 november 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för kv Snöflingan m m vid Lindhagensplan på Kungsholmen.

 2. Nämnden anvisar mark för bostäder norr om Drottningholmsvägen till Skanska.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med Skanska.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§17 Utbyggnad av Lindhagensgatan i Stadshagen. Genomförandebeslut och återremiss

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§18 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten del av kv Gångaren i Stadshagen med Riksbyggen och Veidekke

Dnr 02-511-3668

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner överenskommelse i kontorets utlåtande mellan gatu- och fastighetsnämnden och Riksbyggen och Veidekke avseende bostäder i kv Gångaren.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Ny detaljplan för del av fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeshov, Åkeshovs ridhus. Programsamråd

Dnr 2002-512-033453

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på rubricerade remiss och programsamråd till stadsbyggnadsnämnden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Överenskommelse mellan garageföreningen Aspen, Besqab och staden samt markanvisning för bostäder och lokaler inom kvarteret Eremiten m m i Aspudden/ Midsommarkransen till Besqab

Dnr 02-410-1742

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa ett trepartsavtal mellan garageföreningen Aspen, Besqab och staden i huvudsak enligt kontorets utlåtande.

 2. Nämnden anvisar mark för bostäder och lokaler inom kvarteret Eremiten m m till Besqab och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal i huvudsak enligt kontorets utlåtande.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag och gå ut på anbud för byggnation av ett underjordiskt garage till garageföreningen Aspen och återkomma till nämnden för redovisning av anbuden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§21 Stockholms Parkprogram. Remissutskick

Dnr 02-680-3667

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna Stockholms parkprogram för remittering till stadsdelsnämnderna, skönhetsrådet, stadsmuséet, stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s:

att utöver de föreslagna instanserna remittera ärendet till nämndens handikappråd och Astma- och allergiförbundet

att därutöver överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m) och Helena Bonnier (m) enligt bilaga D2.

§22 Markanvisning för bostäder på och invid kv Sockenstämman 4 i Svedmyra till AB Familjebostäder

Dnr 01-512-2000

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner markanvisningen för bostäder till AB Familjebostäder i enlighet med kontorets utlåtande samt uppdrar åt kontoret att teckna markanvisningsavtal i enlighet med nämndens beslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner markanvisningen för bostäder till AB Familjebostäder i enlighet med kontorets utlåtande samt uppdrar åt kontoret att teckna markanvisningsavtal i enlighet med nämndens beslut.

Reservation

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättarna Catarina Agrell (s) och Margarita Pulido (s) enligt bilaga E2.

§23 Omformning av Bällstavägen genom Mariehäll till miljögata. Skrivelse från Teres Lindberg (s)

Dnr 02-360-1245:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelse från Teres Lindberg (s) med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s:

att godkänna kontorets redovisning

att uppdra åt kontoret att påbörja arbetet med att bygga om Bällstavägen till miljögata i enlighet med vad som framförs i utlåtandet

att finansiering sker inom ramen för Fredsforsprojektet

att meddela genomförandebeslut om att bygga om Bällstavägen till miljögata, med finansiering inom ramen för Fredsforsprojektet, som tillägg till sitt genomförandebeslut den 12 november 2002 i detta ärende (§60)

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt kontorets förslag.

§24 Ändrad detaljplan för kvarteret Gästvåningen m m i Hässelby Strand. Remiss av planförslag och genomförandebeslut

Dnr 02-512-1223

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom kvarteret Gästvåningen m m i Hässelby Strand, S-Dp 2000-05963-54.

 2. Nämnden godkänner investeringsutgifter om 12 mnkr enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet (genomförandebeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§25 Markanvisning för äldreboende till Seniorgården AB på bollplan vid kv Räknestickan, Råcksta

Dnr 01-770-3762

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar den västra delen av Råcksta bollplan till Seniorgården AB för en tid av två år på i utlåtandet angivna villkor.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att begära ändrad detaljplan för området.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§26 Hovrättens beslut att medge tillstånd till förvärv av fastigheterna Pyramus 1 och 2, Gamla Stan

Dnr 01-781-2376

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att lägga kontorets anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet
  m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande det förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§28 Instruktion för gatu- och fastighetskontorets expertråd för fastighetsfrågor

Dnr 02-010-2580

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden antar instruktion för gatu- och fastighetskontorets expertråd för fastighetsfrågor enligt bilaga till kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga G.

§29 Slutredovisning av ombyggnad av fd storkök till äldreboendeplatser i fastigheten Hemsystern 1, Högdalens sjukhem, Högdalen

Dnr 00-770-4221

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och lägger rapporten till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§30 Utredningen ”framtidens Upplands Väsby”. Remiss

Dnr 02-511-3477

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§31 Ombyggnad av fastigheten Kolryssen 2, Hagsätra till korttidshem. Slutredovisning

Dnr 00-770-4449

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och lägger rapporten till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§32 Nybyggnad av fastigheten Svedjaren 1, Hagsätra till gruppbostad. Slutredovisning

Dnr 00-770-4220

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och lägger rapporten till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§33 Ekonomistyrningsverkets redovisning av statens kostnader för hantering av felparkeringsavgifter. Remiss

Dnr 02-341-3299:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden justerar beslutet omedelbart med anledning av den korta remisstiden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden justerar beslutet omedelbart med anledning av den korta remisstiden.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§34 Anmälan av parkeringsbestämmelser i samband med helgdagar

Dnr 02-340-3709

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets anmälan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets anmälan.

Särskilt uttalande

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga I2.

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§35 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 8 och 9/2002

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott för den 26 september och 24 oktober 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§36 Avrapportering av försäljningsläget beträffande Hässelby Slott

Dnr 00-760-67

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att fullfölja försäljningsarbetet och försälja fastigheten Hässelby Slott 1.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v), Per Bolund (mp) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v), Per Bolund (mp) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s:

att avbryta försäljningen av Hässelby Slott samt

att därutöver anföra följande

Hässelby slott ingår i vårt gemensamma kulturarv och skall därför förbli i stadens ägo och även i fortsättningen vara tillgängligt för allmänheten och kunna användas för kurser, konferenser, förenings- och utställningsverksamhet.

Kontoret får i uppdrag att återkomma med förslag till fortsatt drift och förvaltning av slottet och att söka lämpliga intressenter för verksamheten.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

§37 Förvärv av fastigheten Domnarvet 12 i Lunda industriområde

Dnr 02-780-1612

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet redovisat köpeavtal angående förvärv av fastigheten Domnarvet 12 från Jernhusen Fastigheter AB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§38 Tillfällig gångbro vid Norrtull. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp)

Dnr 02-670-3205:1

Bordlagt 12 november 2002 nr 7

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Kurt Hultgren (sp).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s:

att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

att uppdra åt kontoret att återkomma med en redovisning av de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för att lösa tillgänglighetsproblemen vid gångbron med handikapphissar.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställa yrkandet.

§39 Tilläggsavtal med Drott Stuten AB avseende försäljning av fastigheten Stuten 17 m m på Norrmalm

Dnr 00-512-3470:1

Bordlagt 12 november 2002 nr 13

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tilläggsavtal med Drott Stuten AB avseende försäljning av fastigheten Stuten 17 m m.

 2. Nämnden godkänner tilläggsöverenskommelse med Drott Centrumfastigheter AB angående ombyggnad av fastigheten Hammaren 15.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordförande Roger Mogert (s), ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättarna Catarina Agrell (s) och Margarita Pulido (s) enligt bilaga L.

§40 Detaljplan för kv Hästen på Norrmalm. Återremiss

Dnr 02-512-145

Bordlagt 12 november 2002 nr 17

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker förslag till detaljplan för kv Hästen på Norrmalm

 2. Nämnden godkänner överenskommelse med Nordea Fastigheter AB angående fastigheten Hästen 27 m fl samt hemställer hos kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner överenskommelsen senast 2003-06-30

 3. Nämnden lägger trafikplan för Östra City till handlingarna.

 4. Nämnden godkänner kontorets remissammanställning för trafikplanen för Östra City.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v)

och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M3.

Yrkanden om återremiss

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först yrkandena av honom m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) respektive vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) om att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till återremiss av ärendet fann ordföranden att nämnden beslutat återremittera ärendet.

Reservation

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) för beslut i dag enligt det av honom framställda yrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på vart och ett av de båda framställda återremissyrkandena enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda återremissyrkandet d v s:

att återremittera ärendet samt

att därutöver anföra följande

De barriäreffekter som uppstår i kontorets förslag är olyckliga. Gångtrafikanter och cyklister på Norrlandsgatan kommer att få en högst begränsad rörlighet och slussningen över Mäster Samuelsgatan kommer i värsta fall innebära risker för gående och i bästa fall innebära hinder för trafiken. Möjligheten att leda trafiken som kommer söder ifrån via Hamngatan och Regeringsgatan till Klaratunnelns östra mynning bör utredas.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

§41 Ny detaljplan för bostäder och idrottsanläggning vid Hagsätra IP i Hagsätra. Remiss av programförslag

Dnr 2002-512-03186

Bordlagt 12 november 2002 nr 20

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för förslag till ny detaljplan för område vid Hagsätra IP i Hagsätra, S-Dp 2002-11911-54.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§42 Markanvisning för bostadsändamål inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Skarpnäcks Gård till Besqab Mark AB. Inriktningsbeslut

Dnr 01-411-516

Bordlagt 12 november 2002 nr 21

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 till Besqab Mark AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§43 Program för nya bostäder vid Storsjövägen i stadsdelen Årsta. Remissvar

Dnr 02-512-3247

Bordlagt 12 november 2002 nr 22

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner programförslaget för nya bostäder vid Storsjövägen samt överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som remissvar till stadsbyggnadsnämnden.

 2. Nämnden förlänger markanvisningen vid Storsjövägen till Veidekke Bostad och Fastighets AB med ett år, till 2004-04-24.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§44 Bygglov för ändrad användning av fastigheten Johannelund 4 i stadsdelen Vinsta. Remiss

Dnr 02-513-3397

Bordlagt 12 november 2002 nr 23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar stadsbyggnadsnämndens remiss med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§45 Detaljplan för Liljeholmskajen etapp 1 i Liljeholmen. Remiss

Dnr 02-512-3168

Bordlagt 12 november 2002 nr 24

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss rörande ny detaljplan för Liljeholmskajen etapp 1 i Liljeholmen, S-Dp 2002-00653-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v)och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N .

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s:

att godkänna och till stadsbyggnadsnämnden överlämna kontorets tjänsteutlåtande

att hemställa om att stadsbyggnadsnämnden i det fortsatta planarbetet med Årstadal beaktar behovet av skola och förskolor och upptar förhandlingar med byggherren JM AB om detta samt

att därutöver anföra följande

Årstadal är en av de större samlade nybyggnationerna i Stockholms stad och kommer att omfatta 3.000 nya lägenheter totalt. Ett så stort bostadsområde måste från början förses med offentlig service, dit hör förskolor och skola. Liljeholmens stadsdelsnämnd har hemställt om att förhandlingar återupptas med byggherren JM AB angående lokalisering av skola och förskolor i området. Stadsdelsnämnden kommer inte att kunna möta behovet av någondera inom befintliga verksamheter med hänsyn till det kraftigt ökande barnantalet i Liljeholmen och både Årstadal och det närbelägna bostadsområdet Nybodahöjden ligger därtill något ”offside” i förhållande till övriga Liljeholmen. I det fortsatta planarbetet med Årstadal måste därför både skola och erforderligt antal förskolor ingå i planerna.

Gatu- och fastighetsnämnden vill också understryka vikten av att Årstadal blir en tillgänglig stadsdel. Allmänhetens tillträde till kajen måste säkras och även utemiljön måste vara tillgänglig för människor med funktionshinder. De misstag som gjordes i Hammarby Sjöstad får inte upprepas.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt kontorets förslag.


§46 Val av en ledamot och en ersättare från gatu- och fastighetsnämnden i Stockholms Konstråd för tiden 2003-2006

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§47 Planering av området Hjorthagen-Värtahamnen- Frihamnen- Loudden inom stadsdelarna Ladugårdsgärdet och Hjorthagen. Remiss av programförslag

Dnr 02-511-757

Bordlagt 22 oktober 2002 nr 15 och 12 november 2002 nr 41

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för planering av området Hjorthagen- Värtahamnen- Frihamnen- Loudden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§48 Plansamråd om detaljplan för område vid kv Mätpinnen, Fagersjö (Fagersjö bollplan). Remissvar

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden beslutar att omedelbart justera ärendet med anledning av remisstiden.

 3. Nämnden delegerar till kontoret att teckna köpeavtal och exploaterings­överenskommelse med LIDL.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§49 Fyllnadsval av en ledamot från gatu- och fastighets-nämnden i Stockholms konstråd för tiden t o m 31 december 2002

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§50 Långsiktiga klimatmål för Stockholm. Motion av Per Bolund (mp), 2002:21

Dnr 02-007-1416:1

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 7 och senast 12 november 2002 nr 54

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion 2002:21 med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§51 Markanvisning för bostäder inom kv Kojan m m på Västra Kungsholmen

Dnr 02-006-293

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 14 och senast 12 november 2002 nr 55

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende. I ärendet förelåg även komplettering av den 2 oktober 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§52 Detaljplan för kv Kojan m m vid Hornsbergs Strand på Kungsholmen. Remiss

Dnr 02-512-2305:2

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 15 och senast 12 november 2002 nr 56

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom kvarteret Kojan m m i Stadshagen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§53 Tillägg till markanvisningsavtal med AB Borätt för del av fastigheten Perstorp 1 (Farsta sjukhem)

Dnr 01-411-2494

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 27 och senast 12 november 2002 nr 58

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna markanvisningsavtalet med tilläggsavtal.

 2. Nämnden delegerar till kontoret att teckna exploateringsavtal och köpeavtal för att genomföra projektet. (Genomförandebeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§54 Preliminär markreservation för bostadsbebyggelse i Rågsved till Wihlborgs Bostäder Stockholm AB, HSB Bostads AB, Familjebostäder AB samt PEAB Sverige AB

Dnr 02-411-2567

Bordlagt 10 september 2002 nr 22 och senast 12 november 2002 nr 62

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lämnar preliminär markreservation för bostadsbebyggelse i Rågsved och ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§55 Markanvisning av fastigheten Fålen 4 i Mariehäll till Lidl

Dnr 02-411-1914

Bordlagt 10 september 2002 nr 25 och senast 12 november 2002 nr 63

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Ina Avén den 8 september 2002 och aktionsgruppen för dagis och skola i Mariehäll inkommen den 9 september 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna förslag till avtal om markanvisning avseende fastigheten Fålen 4 för en tid av två år för butik och parkering till LIDL Sverige KB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.§56 Redovisning av parallella utredningsuppdrag för att utveckla bostads- och arbetsplatsområden i stråket Älvsjö – Farsta

Dnr 02-511-2449

Bordlagt 20 augusti 2002 nr 23 och senast 12 november 2002 nr 64

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen i utlåtandet av de tre parallella uppdragen.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra föreslagna studier rörande exploateringsfrågor, trafikleder samt natur och landskap.

 3. Nämnden anvisar mark för bostadsbebyggelse inom Högdalen till Familjebostäder och Seniorgården AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 4. Nämnden beslutar att, för kännedom, översända utlåtande och beslut till stadsbyggnadsnämnden, stadsdelsnämnderna i Hägersten, Älvsjö, Vantör och Farsta samt till vägverket och SL.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättarna Catarina Agrell (s) och Margarita Pulido (s) enligt bilaga O1.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga O2.

§57 Överenskommelse ang försäljning av aktier i SMÅA AB m m

Dnr 98-411-1617

Bordlagt 11 juni 2002 nr 41 och senast 12 november 2002 nr 65

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även en av kontoret den 5 juni 2002 avgiven promemoria. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet redovisad överenskommelse med SMÅA AB om försäljning av aktier i bolaget samt vissa markanvisningar.

 2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige senast 31 december 2002 godkänner överenskommelsen.

 3. Nämnden godkänner köpeavtal avseende försäljning av del av Själv 5:19 m fl i Nynäshamn.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§58 Utveckling och ombyggnad av Blackebergs bollplan, genomförandebeslut, samt avgörande av två markanvisningstävlingar vid Råckstavägen, inriktningsbeslut

Dnr 02-006-855

Bordlagt 28 maj 2002 nr 21 och senast 12 november 2002 nr 66

Gatu- och fastighetskontoret samt idrottsförvaltningen hade den 2 maj 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden – enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i utlåtandet till åtgärder för ersättning av Råcksta bollplan.

 2. Nämnden godkänner förslag till markanvisningsavtal med JM AB vid kv Räknestickan och med Riksbyggen i kv Vårdhemmet och uppdrar åt kontoret att begära ny detaljplan för projekten.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.