Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2019-05-28

Sammanträde 2019-05-28

Datum
Klockan
09:00
Plats
Stockholms stadshus, Lilla Kollegiesalen

Observera! Mötet den 28 maj är flyttat till stadshuset kl. 09:00

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (162 kb)

§1 Godkännande av dagordning

§2 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

§3 Anmälan om protokollsjustering

§9 Nästa styrelsemöte