Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2017-05-30

Sammanträde 2017-05-30

Datum
Klockan
08:30
Plats
SGA Fastigheter AB, Arenatorget 1,7tr, Johanneshov
Bilagor till föredragningslista
Kallelse 170530.pdf (247 kb)

1 Val av styrelsens sekreterare

3 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

4 Anmälan om protokollsjustering

- ordinarie styrelsesammanträde den 4 april 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (241 kb)

§1 Val av styrelsens sekreterare

§2 Godkännande av dagordning

§3 Val av justeringsmän

§4 Anmälan om protokollsjustering

§6 Ekonomisk information och Tertialbokslut 1 jämte prognos

§7 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

§8 Anmälan av handling

§10 Nästa styrelsemöte