Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2017-10-05

Sammanträde 2017-10-05

Datum
Klockan
08:30
Plats
SGA Fastigheter AB, Arenatorget 1, 7 tr, Johanneshov
Bilagor till föredragningslista
Kallelse 171005.pdf (245 kb)

2 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

3 Anmälan om protokollsjustering

- ordinarie styrelsesammanträde den 30 maj 2017
- extra styrelsesammanträde den 28 juni 2017

5 Lägesrapport om Utveckling av Arenatomten och modernisering av Ericsson Globe

9 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

10 Anmälan av handlingar

12 Nästa styrelsemöte

- Extra styrelsemöte 9 november kl. 16.00
- Ordinarie styrelsemöte 23 november kl. 08.30
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (242 kb)

§1 Godkännande av dagordning

§2 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

§3 Anmälan om protokollsjustering

§5 Lägesrapport om Utveckling av Arenatomten och modernisering av Ericsson Globe

§9 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

§12 Nästa styrelsemöte