Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-06-12

Sammanträde 2014-06-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Inkomna medborgarförslag

2 Medborgarförslag om välbehövlig och efterlängtad sparkcykelpark vid Telefonplan

Överlämnas till förvaltningen för beredning
Dnr 265-2014-1.2.4
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Beslutsärenden

3 Giftfri mat på förskolan

4 Planerad förskoleutbyggnad år 2014-2019

5 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2014

8 Att verka för en giftfri förskola

Remissärenden

9 Serveringstillstånd för Restaurang Ruccola

Anmälningsärenden

10 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

11 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

12 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

14 Anmälan av tjänstemannabeslut

15 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över inkomna skrivelser
Månadsrapport för maj 2014 - mejlas till nämnden

Slutet sammanträde

16 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

17 Nedläggning av faderskapsärende

18 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll från 22 maj och 3 juni 2014.

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Medborgarförslag om välbehövlig och efterlängtad sparkcykelpark vid Telefonplan

§4 Planerad förskoleutbyggnad år 2014-­2019

§11 Serveringstillstånd för Restaurang Ruccola

§16 Anmälan av tjänstemannabeslut

§20 Anmälan av sociala delegationens protokoll