Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-01-29

Sammanträde 2015-01-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Bajamajor för löpare

3 Utegym vid Hägerstensåsen och Personnebadet

4 Samlingspunkter för ungdomar i Liljeholmsområdet

6 Förlängning av avtal om driften av öppna förskolan i Fruängen

Dnr 392-2012-2.2.2 Omedelbar justereing
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Ny servicebostad på Förmansvägen, kvarteret Golvläggaren i Årstadal

Inriktnings- och genomförandebeslut
Dnr 512-2014-2.6
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Delegation om hantering av avgifter för barn i förskoleverksamhet

Remissärenden

9 Förändrad organisation av centralt verksamhetsstöd för Paraplysystemet

10 Plansamråd för del av Aspudden 2:1 invid kvarterat Flyttfågeln

11 Serveringstillstånd för Koloni Telefonplan

Yttrande till socialnämnden
Dnr 11-2015-1.5.2
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

12 Anmälan av ledamöter och ersättare i nämnden 2015

13 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

14 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

15 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

16 Förteckning över inkomna skrivelser

17 Anmälan av tjänstemannabeslut

18 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

19 Nedläggning av faderskapsutredning

20 Nedläggning av faderskapsutredning

21 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

22 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

23 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll från 15 januari 2015.

§1 Val av justerare och dag för justering

§6 Förlängning av avtal om driften av öppna förskolan

§7 Ny servicebostad på Förmansvägen, kv. Golvläggaren i Årstadal

§8 Delegation om hantering av avgifter för barn i förskoleverksamhet

§11 Serveringstillstånd för Koloni Telefonplan

§12 Anmälan av ledamöter och ersättare i nämnden 2015

§16 Förteckning över inkomna skrivelser

§17 Anmälan av tjänstemannabeslut

§18 Nämndens och förvaltningens frågor

§23 Anmälan av sociala delegationens protokoll