Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-08-25

Sammanträde 2016-08-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Inkomna medborgarförslag

2 Medborgarförslag om lekplats för äldre

3 Medborgarförslag om badbrygga vid Trekantens östra sida

Beslutsärenden

4 Planerad förskoleutbyggnad 2016-2021

6 Drift av Åsengårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 313-2016-2.2.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nedskräpning i stadsmiljön

10 Strategisk inriktning för företagsområden

12 Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 200-2016-1.5.1 Omedelbar justering

13 Hjälp till flyktingbarn för bättre och snabbare läsförmåga

14 Starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden

15 Samverkan mellan skola och socialtjänst

16 Ändring av instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd och stadsdelsnämndernas pensionärsråd

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 205-2016-1.5.1 Omedelbar justering

Anmälningsärenden

17 Protokoll från pensionärsrådet

18 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

19 Protokoll från förvaltningsgruppen

20 Förteckning över inkomna skrivelser

21 Anmälan av tjänstemannabeslut

22 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för juli 2016.
Balanslista över inkomna skrivelser från nämnden.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Slutet sammanträde

23 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2 för 2016

24 Nedläggning av faderskapsutredning

25 Nedläggning av faderskapsutredning

26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll från 30 juni och 18 augusti 2016.

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Medborgarförslag om lekplats för äldre

§3 Medborgarförslag om badbrygga vid Trekantens östra sida

§4 Planerad förskoleutbyggnad 2016-2021

§6 Drift av Åsengårdens vård- och omsorgsboende

§16 Ändring av instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd och stadsdelsnämndernas pensionärsråd

§20 Förteckning över inkomna skrivelser

§21 Anmälan av tjänstemannabeslut

§22 Nämndens och förvaltningens frågor

§23 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

§24 ­- 25 Nedläggning av faderskapsutredning

§26 Anmälan av sociala delegationens protokoll