Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-05-18

Sammanträde 2017-05-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, Konferensanläggningen en trappa ner

Tema inställt

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Medborgarförslag om promenadväg och plantering av fruktträd och bärbuskar

3 Medborgarförslag om hundrastgård i Midsommarkransen

5 Fördelning av verksamhetsbidrag 2017

6 Årsrapport 2016 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

7 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen vid Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende

9 Ungdomsarbete och fritidsgårdar

10 Granskning av förskolan

11 Lokala ordningsvakter (trygghetsvärdar)

Svar på skrivelse från (L) och (M)
Dnr 187-2017-1.2.5

Remissärenden

12 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022

13 Serveringstillstånd för Golfbaren Aspudden

Yttrande till socialnämnden
Dnr 219-2017-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

14 Redovisning av medarbetarenkäten 2017

15 Upphandlingsrapport driften av Öppna förskolan i Fruängen

16 Upphandlingsrapport driften av parklekarna Lugnet och Vippan

17 Protokoll från pensionärsrådet

18 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

19 Protokoll från förvaltningsgruppen

20 Förteckning över inkomna skrivelser

21 Anmälan av tjänstemannabeslut

22 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över ärenden till nämnden 2017

Slutet sammanträde

23 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1 för 2017

24 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare

25 Anmälan av särskild förordnad vårdnadshavare

26 Yttrande över ansökan om adoption

27 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Medborgarförslag om promenadväg och plantering av fruktträd och bärbuskar

§3 Medborgarförslag om hundrastgård i Midsommarkransen

§5 Fördelning av verksamhetsbidrag 2017

§7 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen vid Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende

§13 Serveringstillstånd för Golfbaren Aspudden

§15 Upphandlingsrapport driften av Öppna förskolan i Fruängen

§16 Upphandlingsrapport driften av parklekarna Lugnet och Vippan

§18 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§20 Anmälan av tjänstemannabeslut

§21 Nämndens och förvaltningens frågor

§22 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

§23 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad

§24 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken

§25 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken

§26 Anmälan av sociala delegationens protokoll