Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2013-11-19

Sammanträde 2013-11-19

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

4 Anmälan av delegationsbeslut

5 Övriga anmälningsärenden

6 Månadsrapport oktober 2013

7 Förslag till idrottsinvesteringar 2014 med inriktning 2015-2018

8 Anläggande av 11-manna konstgräsfotbollsplan och skolidrottsytor på Bromstens IP

9 Byggnation av ny läktare med tillhörande servicelokaler på Grimsta IP

10 Satsning på samlingslokaler och mötesplatser som en del av yttrandefriheten i staden

11 Isovalen på Östermalms IP

12 Utveckling av Hässelby idrottsplats

13 Utveckling av båtlivet i Stockholm

14 Information och övriga frågor

Ärenden utan personalrepresentation

15 Upphandling av städning på Eriksdalsbadet

§142 Fastställande av dagordningen

§143 Anmälan av justerat protokoll

§144 Justering av dagens protokoll

§145 Anmälan av delegationsbeslut

§146 Månadsrapport oktober 2013 Dnr: 101-859-2012

§147 Förslag till idrottsinvesteringar 2014 med inriktning 2015-2018 Dnr: 121-1102-2013

§148 Anläggande av 11-manna konstgräsfotbollsplan och skolidrottsytor på Bromstens IP Genomförandebeslut Dnr: 412-513-2013

§149 Byggnation av ny läktare med tillhörande servicelokaler på Grimsta IP Genomförandebeslut Dnr: 412-514-2013

§150 Satsning på samlingslokaler och mötesplatser som en del av yttrandefriheten i staden Yttrande över remiss från kommunstyrelsen Dnr: 015-858-2013

§151 Isovalen på Östermalms IP Svar på skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl.

§152 Utveckling av Hässelby idrottsplats Svar på skrivelse från Hässelby SK Fotboll Dnr: 404-926-2013

§153 Utveckling av båtlivet i Stockholm Svar på skrivelsen från Emilia Bjuggren m.fl. (S) Dnr: 424-402-2012

§154 Information och övriga frågor

§155 Städupphandling för Eriksdalsbadet Dnr: 125-1114-2013