Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2014-06-17

Sammanträde 2014-06-17

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stadshuset -Drätseln 4/2,18/3, 15/4, 17/6, 21/10, 18/11, 16/12 Glasbruket Hantverkargatan 3C 20/5, 23/9

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde den 20 maj - justerat den 23 maj

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Svar på skrivelse: Barn och ungdomar behöver fler fullstora hallar. Dnr 2014/401.
B. Granskningsrapport Spånga Tennis och Bordtennisklubb.
C. Granskningsrapport avseende Kaknäs Ridhus AB.
D. Granskningsrapport avseende Spårvägens Tennisklubb.
E. Svar på skrivelse från Simförbundet.
F. Medborgarförslag angående skatepark i Hässelby från Hässelby - Vällingby SDN.
G. Svar på skrivelse: Flytt av Älvsjö idrottsplats, dnr 412-418-2014.

7 Månadsrapport maj. Kommer senare

8 Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall. Inriktningsbeslut. (Gemensamt tjänsteutlåtande för idrottsnämnden och fastighetsnämnden.) Kommer senare

11 Nybyggnation av en specialhall för gymnastik på Mälarhöjdens IP, dnr 411-286-2013.

13 Information och övriga frågor.

Ärenden utan personalrepresentation

14 Upphandling avseende drift av IP Skogen, dnr 125-288/20OBS! Sekretessärende.

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (250 kb)

§72 Fastställande av dagordningen

§73 Anmälan av justerat protokoll

§74 Justering av dagens protokoll

§78 Månadsrapporten per maj 2014 Dnr: 101-1211-2013

§79 Upprustningen av simhallen i Åkeshovs sim och idrottshall Dnr: 411-860-2014

§82 Nybyggnation av en specialhall för gymnastik på Mälarhöjdens IP Förslag till inriktningsärende Dnr: 411-286-2013

§83 Fyllnadsval till rådet för funktionshindersfrågor Dnr: 407-1310-2014

§84 Information och övriga frågor

§85 Upphandling avseende driften av IP Skogen Dnr: 125-288-2014