Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2014-09-23

Sammanträde 2014-09-23

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stadshuset -Drätseln 4/2,18/3, 15/4, 17/6, 21/10, 18/11, 16/12 Glasbruket Hantverkargatan 3C 20/5, 23/9

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde den 17 juni - justerat den 19 juni.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare

4 Anmälan av delegationsbeslut.

A. Delegationsbeslut avseende enheten Teknik och förvaltning, dnr 324-731-2014.
B. Resa till Finland - Finnkampen för FC, för att planera inför Finnkampen i Stockholm 2015, dnr 013-803-2014.
C. Resa till Finland - Finnkampen för förvaltningspersonal, för att planera inför Finnkampen i Stockholm 2015, dnr 013-782-2014.
D. Lista delegationsbeslut, föreningsbidrag.

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Upprustning av Vanadisbadet
Slutrapport, dnr 412-340-2012.
B. Rapport - Miljö och miljövanor i Stockholm 2013, dnr 338-645-2014. Utsändes ej. Se länk. http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/me/2013/medborgarenkat_2013.pdf

7 Utgår - Revidering av Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass, dnr 015-537-2014 - remiss från kommunstyrelsen.

8 Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- o idrottshall - förslag till genomförandebeslut, dnr 411-860-2013.

9 Anläggande av två konstgräsplaner för fotboll på Enskede IP - genomförandebeslut, dnr 412-316-2014.

10 Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset - genomförandebeslut, dnr 322-777-2014.

11 Hall för spontanfotboll i Hässelby-Vällingby - svar på ärende från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, dnr 411-423-2014.

12 Inomhushallar för speedway på Gubbängens idrottsplats - svar på skrivelser från Hammarby Speedway och Emilia Bjuggren m.fl.(S), dnr 017-242-2012.

13 Nytt datum för bidragsansökningar, dnr 404-772-2014.

14 Idrottsnämndens ungdomsledarstipendium 2014, dnr 406-160-2014.

15 Utgår - Program för en sammanhållen stad 2015-2020, dnr 015-749-2014 - remiss från kommunstyrelsen.

16 Utgår - Program för HBTQ-frågor 2014-2017, dnr 015-530-2014- remiss från kommunstyrelsen.

17 Deltagande i kvalitetsutmärkelsen, dnr 006-789-2014.

18 Information och övriga frågor.

§86 Fastställande av dagordningen

§87 Anmälan av justerat protokoll

§88 Justering av dagens protokoll

§92 Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- o idrottshall

§93 Anläggande av två konstgräsplaner för fotboll på Enskede IP. Förslag till genomförandebeslut Dnr: 412-316-2014

§94 Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Genomförandebeslut Dnr: 322-777-2014

§95 Hall för spontanfotboll i Hässelby-Vällingby Svar på ärende från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Dnr: 411-423-2014

§96 Inomhushallar för speedway på Gubbängens idrottsplats Svar på skrivelser från Hammarby Speedway och Emilia Bjuggren m.fl.(S) Dnr: 017-242-2012

§97 Nytt datum för bidragsansökningar Dnr: 404-772-2014

§98 Idrottsnämndens ungdomsledarstipendium 2014 Dnr: 406-160-2014

§99 Deltagande i kvalitetsutmärkelsen Dnr: 006-789-2014

§100 Information och övriga frågor