Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2015-05-19

Sammanträde 2015-05-19

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stadshuset Stora kollegiesalen

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde den 14 april 2015 - justerat den 20 april 2015.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut.

A. Tillfälligt förordnande som förvaltningschef, dnr 01.03/404/2015. B. Gymnastikutrustning till Enskedehallen, dnr 01.03/396/2015. C. Upphandling av städmaskiner, dnr 01.03/395/2015. D. Upphandling av fotbollsmål, dnr 01.03/374/2015. E. Upprustning av vattenreningsanläggning, dnr 08.01.01/439/2015. F. Färdigställande av läktare och förråd Farsta ishall, dnr 08.03.01/440/2015. G. Tillgänglighetsåtgärder i Farsta ishall, dnr 08.03.01/441/2015. H. Projektering och byggande av hiss Stora Mossens ishall, dnr 08.02.01/456/2015. I. Projektering och åtgärder för byte av kylanläggning på Östermalms ishall, dnr 08.01.01/457/2015. J. Upprustning av Älvsjöbadet, dnr 08.02.01/458/2015. K. Upprustning av Kampementsbadet, dnr 08.02.01/459/2015. L. Reparation av löparbanor Zinkenstams IP, dnr 08.02.01/466/2015. M. Upphandling av skurmaskiner, dnr 01.03/479/2015. N. Idrottsutrustning till Vinterviks samt Riddersvikshallen, dnr 01.03/480/2015. O. Upprustning av vattenreningsanläggning på Skärholmens simhall, dnr 08.01.01/438/2015.

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Protokoll från funktionshindersrådets sammanträde 2015-03-19.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Kristinebergshallarna på Kungsholmen - inriktningsbeslut, dnr 08.01.01/378/2015.

8 Ansökan om idrottsbonus - återremitterat ärende, dnr 404/828/2014.

9 Föreningsbidrag till Stockholms fäktförbund, dnr 404/552-2014.

10 Ramavtal för hänglås - tilldelningsbeslut, dnr 02.04.02/245/2015. OBS! Sekretess.

11 Bättre förutsättningar för jämlika motionsspår. Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr 01.06/294/2015.

12 Samråd om utbyggd tunnelbana mellan Akalla och Barkarby station, dnr 01.03/394/2015.

13 Förordnande av rättegångsombud vid idrottsförvaltningen, dnr 01.07/489/2015.

14 Upphandling av belysning till Hammarbybacken - förslag till delegation, dnr 02.04.02/376/2015.

15 Delegationsordning för idrottsförvaltningen, dnr 01.03/453/2015.

16 Information och övriga frågor.

§62 Fastställande av dagordningen

§63 Anmälan av justerat protokoll

§64 Justering av dagens protokoll

§66 Övriga anmälningsärenden

§69 Ansökan om idrottsbonus - Återremitterat ärende

§72 Samråd om utbyggd tunnelbana mellan Akalla och Barkarby station

§73 Förordnande av rättegångsombud vid idrottsförvaltningen

§74 Upphandling av belysning till Hammarbybacken - Förslag till delegation

§76:B Information och övriga frågor

§77 Ramavtal för hänglås - Tilldelningsbeslut