Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2015-11-17

Sammanträde 2015-11-17

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stadshuset Stora kollegiesalen

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde den 20 oktober 2015 - justerat den 23 oktober 2015.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut.

A. Anmäls på lista. Original finns i pärm.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Utveckling av sportfältet på Gärdet - skrivelse från DIF, dnr 08.01.01/1167/2015.

6 Månadsrapport oktober 2015. Dnr 01.02/308/2015.

7 Bredängsbadet, renovering av simhallsdelen

8 Byte av kylanläggning samt justering av befintlig ispist på Östermalms IP

Inriktningsbeslut, dnr 08.03.01/1111/2015.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Bidragsansökan för Finnkampen 2017, dnr 04.03/919/2015.

10 Idrottsytor i Annedal - svar på skrivelse från Daniele Fava (FP), dnr

11 Förslag på sammanträdestider för idrottsnämnden 2016, dnr 01.03/1200/2015.

§121 Fastställande av dagordningen

§122 Anmälan av justerat protokoll

§123 Justering av dagens protokoll

§124 Anmälan av delegationsbeslut

§126 Månadsrapport oktober 2015, dnr 01.02/308/2015

§128 Byte av kylanläggning samt justering av befintlig ispist på Östermalms IP Inriktningsbeslut

§129 Bidragsansökan för Finnkampen 2017

§130 Idrottsytor i Annedal - svar på skrivelse från Daniele Fava (FP)

§131 Förslag på sammanträdestider för idrottsnämnden 2016

§132 Information och övriga frågor