Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2016-06-21

Sammanträde 2016-06-21

Datum
Klockan
17:30
Plats
Idrottsförvaltningens lokaler Götalandsvägen 230, hus 25

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde 2016-05-17 justerat den 2016-05-23

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut. Anmäls på lista. Original finns i pärm.

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Granskningsrapport Spånga Tennis och bordtennisklubb. Dnr 01.04/518/2016. B. Skrivelse om Hammarby bandys träningsmöjligheter på Zinkenstams IP. Dnr 02.06.01.06/602/2016. C. Protokoll från funktionshindersrådets sammanträde 11/5-2016. D. Medborgarförslag från H-by-V-by SDN, utegym. Dnr 03.01/627/2016

6 Månadsrapport maj 2016 Dnr 01.02/312/201

8 Anläggande av konstgräs, motorikbana med mera på Rågsveds bollplan - Reviderat inriktnings- och genomförandebeslut. Dnr 08.02.01/256-2015.

9 Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan - Genomförandebeslut. Dnr 08.01.01/547/2015.

12 Nybyggnation av en specialhall för gymnastik på Mälarhöjdens IP - Reviderat inriktningsbeslut. Dnr 411/286/2013.

13 Ny idrottshall på Dalhagens BP - Utredningsbeslut. Dnr 08.02.01/605/2016.

14 Granskning av Polska katolska barn- och ungdomsföreningen Emmaus. Dnr 01.04/495/2016.

16 Revisionens årsrapport 2015 för idrottsnämnden. Dnr 01.04/494/2016.

17 Föreningslivets tillgång till gymnastiksalar. Dnr 03.01-577/2016.

18 Övernattning i Stockholms stad. Dnr 01.03/546/2016.

20 Remissvar om Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad. Dnr 01.06/523/2016.

21 Remissvar på Motion av Johanna Sjö (M) (2015:87) om demokratisäkra stöd till föreningar. Dnr 01.06/597/2016.

22 Avbetalningsplan Hammarby Bandy AB, dnr 02.03.01/722/2016.

23 Ersättning till Segelsällskapet Vega vid flytt från befintligt arrendeområde, dnr 0602/735/2016.

§88 Fastställande av dagordningen

§89 Anmälan av justerat protokoll

§90 Justering av dagens protokoll

§91 Anmälan av delegationsbeslut

§93 Månadsrapport maj 2016 Dnr 01.02/312/2016

§95 Anläggande av konstgräs, motorikbana med mera på Rågsveds bollplan - Reviderat inriktnings- och genomförandebeslut Dnr 08.02.01/256-2015

§96 Fullstor idrottshall vid Rödabergsskolan - Genomförandebeslut Dnr 08.01.01/547/2015

§99 Nybyggnation av en specialhall för gymnastik på Mälarhöjdens IP - Reviderat inriktningsbeslut Dnr 411/286/2013

§100 Ny idrottshall på Dalhagens BP - Utredningsbeslut Dnr 08.02.01/605/2016

§101 Granskning av Polska katolska barn- och ungdomsföreningen Emmaus Dnr 01.04/495/2016

§105 Övernattning i Stockholms stad Dnr 01.03/546/2016

§107 Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad - Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 01.06/523/2016

§108 Remissvar på Motion av Johanna Sjö (M) (2015:87) om demokratisäkra stöd till föreningar. Dnr 01.06/597/2016.

§109 Avbetalningsplan Hammarby Bandy AB Dnr 02.03.01/722/2016

§110 Ersättning till Segelsällskapet Vega vid flytt från befintligt arrendeområde Dnr 0602/735/2016