Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2017-05-16

Sammanträde 2017-05-16

Datum
Klockan
17:30
Plats
Drätseln Stadshuset

Reservlokal om ej drätseln kan användas är Kristallen Hantverkargatan 3D

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde 2017-04-25

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut. Anmäls på lista. Original finns i pärm.

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Medborgarförslag inkommit till Hässelby-Vällingby SDN om skidtunnel. Dnr 02.06.01.06/423/2017 B. Brev från FH rådet i Enskede Årsta Vantörs SDN om Svedmyrabadet. Dnr 03.01/433/2017

8 Ombyggnad och upprustning, alternativt nybyggnad av Västertorps sim- och idrottshall - utredningsbeslut. Dnr 08.01.01/379/2017

9 Utredning Liljeholmsbadet. Dnr 08.01.01/314/2017

10 Revisionens granskning av investeringsbidrag och idrottsbonus. 01.04/435/2017

§60 Fastställande av dagordningen

§61 Anmälan av justerat protokoll

§62 Justering av dagens protokoll

§63 Anmälan av delegationsbeslut

§66 Ombyggnad och upprustning, alternativt nybyggnad av Västertorps sim- och idrottshall - Utredningsbeslut.

§67 Utredning Liljeholmsbadet Dnr 08.01.01/314/2017