Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2018-02-20

Sammanträde 2018-02-20

Datum
Klockan
17:30
Plats
Virvelvinden - Stadshuset

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde 2018-01-30 justerat den 2018-3.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut. Anmäls på lista. Original finns i pärm.

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Stadens beslut att höja arrendet för båtuppläggningsområden sommartid med 600 procent (dnr 02.03.02/974/2017) Rörstrands båtklubb.
B. Kontorsutlåtande angående remiss Länsstyrelsen om roddtävling på Magelungen. Dnr 01.06/78-2018.
C. Länsmannen 1 samt del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Gamla Enskede. Reviderat inriktningsbeslut.

6 Idrottsstandard för idrottshallar. Dnr 03.01/1161-2017.

7 Ombyggnad och upprustning av Brännkyrkahallen - Utredningsbeslut. Dnr 08.03.01/46-2018

8 Anläggande av konstgräs på Bredängs BP - Inriktnings- och genomförandebeslut. Dnr 08.03.01/24-2018.

10 Reklam i idrottshallar Förslag till svar på skrivelse till Idrottsnämnden 2017-12-19 från Daniele Fava (L). Dnr 02.06.01/2-2018.

11 Idrottshall i Hagastaden Förslag till svar på skrivelse till Idrottsnämnden 2017-12-19 från Daniele Fava (L) samt Bo Sundin m.fl. (M), Mikael Valier (KD) samt Mathias Mellgren (C). Dnr 02.06.01/1-2018.

12 Svar på skrivelse om öppettider på bl. a Nytorpsbadet från Daniele Fava (L) samt Bo Sundin m.fl. (M), Mikael Valier (KD) samt Mathias Mellgren (C). Dnr 02.6.01/679-2017.

13 Remissvar "Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92)". Dnr 01.6/32-2018.

14 Motion om att etablera fler citybad i Stockholm - Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion 2017:71 av Jonas Naddebo, Christina Linderholm & Johan Fälldin samtliga (C)). Dnr 01.06/62/2018.

§14 Fastställande av dagordningen

§15 Anmälan av justerat protokoll

§16 Justering av dagens protokoll

§17 Anmälan av delegationsbeslut

§20 Ombyggnad och upprustning av Brännkyrkahallen - utredningsbeslut

§21 Anläggande av konstgräs på Bredängs BP - inriktnings- och genomförandebeslut

§24 Idrottshall i Hagastaden Svar på skrivelse till Idrottsnämnden 2017-12-19 från Daniele Fava (L) samt Bo Sundin m.fl. (M), Mikael Valier (KD) samt Mathias Mellgren (C)

§27 Motion om att etablera fler citybad i Stockholm - svar på remiss från kommunstyrelsen av motion 2017:71 av Jonas Naddebo, Christina Linderholm och Jonas Fälldin, samtliga (C)

§28:A Övriga frågor och information

§28:D Övriga frågor och information