Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2018-03-27

Sammanträde 2018-03-27

Datum
Klockan
17:30
Plats
Virvelvinden - Stadshuset

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde 2018-02-20 justerat den 2018-02-22

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut. Anmäls på lista. Original finns i pärm.

5 Övriga anmälningsärenden:

A. Kontorsutlåtande angående remiss Länsstyrelsen om roddtävling på Magelungen. Harmoniserat med miljöförvaltningen, dnr 01.06/78/2018. B. Västertorps sim- och idrottshall - Svar på skrivelse från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning gällande en framtida sim- och idrottsanläggning, dnr 02.06.01.06/117/2018. C. Protokoll från funktionshindersrådets sammanträde 24 januari 2018 D. Protokoll från funktionshindersrådets sammanträde 14 februari 2018

6 Månadsrapport för februari 2018.

10 Åkeshov, nytt sportgolv, inriktnings- och genomförandebeslut, dnr 08.03.01/158/2018.

14 Remiss - Stockholms stad program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2018-2021, dnr 01.06/65/2018.

15 Svar på skrivelse till Idrottsnämnden 2017-12-19 från Bo Sundin m.fl. (M), Mikael Valier (KD) samt Mathias Mellgren (C). Skrivelse om belysnings- och trygghetsåtgärder kring idrottsplatser, dnr 02.06.01.02/3/2018.

16 Svar på skrivelse från Bo Sundin m.fl. (M) Daniele Fava (L), Mikael Valier (KD), Mathias Mellgren Helge (C). Skrivelse om redovisning av investeringsbudget 2018, dnr 02.03.02/166/2018

17 Svar på skrivelse från Bo Sundin m.fl. (M) om behovet av förstärkt trygghetsarbete i stadens simhallar, dnr 02.05.03/167/2018.

§28 Fastställande av dagordningen

§29 Anmälan av justerat protokoll

§30 Justering av dagens protokoll

§31 Anmälan av delegationsbeslut

§33 Månadsrapport för februari 2018 Dnr 01.02/220/2018

§37 Utbyte av sportgolv i Åkeshovs idrottshall - inriktnings- och genomförandebeslut Dnr 08.03.01/158/2018

§39 Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2018-2021 - svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 01.06/65/2018

§40 Belysning- och trygghetsåtgärder kring idrottsplatser - svar på skrivelse från Bo Sundin m.fl. (M), Mikael Valier (KD) samt Mathias Mellgren (C) Dnr 02.06.01.02/3/2018

§43 Övriga frågor och information