Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2019-12-17

Sammanträde 2019-12-17

Datum
Klockan
17:30
Plats
Idrottsförvaltningen, Palmfelt Center

1 Anmälan av justerat protokoll från idrottsnämndens föregående sammanträde

2 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

3 Förvaltningschefen informerar

4 Anmälningsärenden:

A. Protokoll från idrottsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma
funktionshindersråd
B. Förstudie och åtgärdsförslag för restaurering av Röda stugan, Korkskruvstorpet i
Älvsjö

5 Månadsrapport per november 2019

7 Fördelning föreningsstöd 2020

9 Nybyggnad av fullstor idrottshall invid Bolidenplan, reviderat utredningsbeslut

11 Motion om skyltning på de nationella minoritetsspråken i stadens offentliga lokaler – svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet – svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Nytt miljöprogram för Stockholm 2020-2023 – svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Klimathandlingsplan 2020-2023 – svar på remiss från kommunstyrelsen

§1 Anmälan av justerat protokoll från föregående sammanträde

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Förvaltningschefen informerar

§5 Månadsrapport per november 2019

§7 Fördelning av föreningsstöd 2020

§9 Nybyggnad av fullstor idrottshall invid Bolidenplan