Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-01-12

Sammanträde 2009-01-12

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2008:19 av Tomas Rudin (s) om moderaternas vallöfte om att införa en jobbgaranti. RVII

3 Nr 2008:28 av Inger Stark (v) om elevhälsovården i Stockholms stad. RIV

4 Nr 2008:31 av Yildiz Kafkas (mp) om Stockholms stads möjligheter att rädda Ågesta Gård och ridskolan. RVIII

5 Nr 2008:36 av Tomas Rudin (s) om idrottsföreningars möjligheter att låna Stockholms skollokaler för övernattning på helger. RVIII

6 Nr 2008:38 av Malte Sigemalm (s) om vårdnadsbidrag. RI

7 Nr 2008:40 av Leif Rönngren (s) om kontroll av vård- och omsorgsverksamheter. RVI

8 Nr 2008:41 av Teres Lindberg (s) om oäkta föreningar och varför högern inte vågar stå för att de vill sälja allt. RV

9 Nr 2008:42 av Tomas Rudin (s) om stadens ekonomiska rådgivning gällande s.k. sub-primelån, privatlån med liten eller obefintlig säkerhet. RV

10 Nr 2008:43 av Abdo Goriya (s) om jobbgaranti. RVII

11 Nr 2008:44 av Malte Sigemalm (s) om skolmatens kvalité i den galopperande inflationsekonomin. RIV

12 Nr 2008:45 av Karin Rågsjö (v) om ny hyressättning i Stockholms stad som gör funktionshindrade fattigare. RVII

13 Nr 2008:46 av Roger Mogert (s) om utformningen av stadens utbildningskampanj om visionen "Stockholm i världsklass", till stadens anställda. RI

14 Nr 2008:47 av Jan Valeskog (s) om försämrad parkeringsmoral efter privatisering av övervakning samt acceptans av ersättning till privat p-bolag efter hur mycket man "lappar" bilar. RII

15 Nr 2008:48 av Jan Valeskog (s) om stadens kostnader för övertalighet och förtidspensioneringar på grund av privatiseringar av stadens verksamheter. RI

16 Nr 2008:49 av Mirja Räihä Järvinen (s) om stadens kostnader för långtidssjukskrivna. RI

17 Nr 2008:50 av Karin Rågsjö (v) om en socialtjänst som riskerar att haverera. RVII

18 Nr 2008:52 av Malte Sigemalm (s) om Asfaltsverket i Västberga. RII

19 Nr 2008:53 av Abebe Hailu (s) om vårdnadsbidrag. RI

20 Nr 2008:54 av Malte Sigemalm (s) om utbyte av gasspisar. RI

21 Nr 2008:55 av Malte Sigemalm (s) om alliansens beslut om att miljöförvaltningen ej ska utreda möjligheten till att fortsätta utbilda fastighetsägare i energieffektivisering och egenkontroll. RII

22 Nr 2008:56 av Ann-Margarethe Livh (v) om frånvaron av handikappolitiska mål och åtaganden i verksamhetsplanerna. RI

NY INTERPELLATION

23 Nr 2008:57 av Jan Valeskog (s) om det borgerliga nedläggningshotet av dagverksamheten Balder på Norrmalm. RVII

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner), Rotel III

29 Utl. 2008:215. Namn för gator inom stadsdelarna Kista, Tensta, Rinkeby, Akalla, Husby och Bromsten vid nya E18.

Rotel VII

30 Utl. 2008:216. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, kvartal 1, 2008 (exkl. äldreomsorg).

BORDLAGDA MOTIONER

31 Utl. 2008:57. Trafikmiljöplan för Hornstull. Motion av Åsa Romson (mp) (2007:34). RII

32 Utl. 2008:59. Dricka vanligt vatten. Motion av Torhild Lamo (v) (2007:32). RII

33 Utl. 2008:60. Mot nollning. Motion av Inger Stark och Susanna Brolin (båda v) (2007:35). RIV

34 Utl. 2008:76. Stockholm som filmhuvudstad. Motion av Roger Mogert (s) (2007:25). RVIII

35 Utl. 2008:77. "Intelligenta" papperskorgar/avfallsbehållare. Motion av Juan Carlos Cebrián (s) (2001:54). RII

36 Utl. 2008:78. Renare stad - "dags att göra något åt Lortstockholm". Motion av Börje Vestlund (s) (2001:69). RII

37 Utl. 2008:80. Förbättring av romers situation. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2007:1). RVII

38 Utl. 2008:81. Rätten för alla stockholmare över 75 år att få tillgång till två timmars hemtjänst i veckan med förenklad biståndsbedömning. Motion av Leif Rönngren (s) (2007:30). Försöksverksamhet under två år med fyra timmars hemtjänst med förenklad biståndsprövning för pensionärer över 80 år. Hemställan från Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd. RVI

39 Utl. 2008:96. Parkeringsreform för bättre stadsmiljö och större rättvisa. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2007:36). RII

40 Utl. 2008:97. En bilfri innerstad. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2007:42). RII

41 Utl. 2008:98. Ökat stöd till familjehem. Motion av Eivor Karlsson och Stefan Nilsson (båda mp) (2007:20). RVII

42 Utl. 2008:99. Användande av marknadskrafterna för en bättre miljö i stadens upphandling och valfrihetssystem. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:11). RI+II

43 Utl. 2008:115. Införande av omedelbart torskstopp och enbart köpa in fiskar med grönt ljus samt ta fram en policy för den kommunala upphandlingen av fisk i Stockholms stad. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:7). RI

44 Utl. 2008:116. Ny bytesstation för Citybanan - bygg en skyttelförbindelse mellan Slussen och Södra station. Motion av Eie Herlitz och Mats Lindqvist (båda mp) (2007:38). RII

45 Utl. 2008:117. Skapande av ett bilfritt kvarter i Stockholm. Motion av Eie Herlitz m.fl. (mp) (2007:40). RII

46 Utl. 2008:141. Uppkallande av plats till minne av Albert Aronson. Motion av Barry Andersson (s) (2001:65). Namnsättning efter Albert Aronson. Albert Aronsons Torg. RIII

Dnr 312-1538/2001, 312-1676/2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

47 Utl. 2008:142. Uppkallande av en gata eller plats efter Gösta Bohman. Motion av Bo Bladholm (m) (2003:25). Namnsättning efter Gösta Bohman. Gösta Bohmans Plats. RIII

Dnr 312-3326/2003, 312-1678/2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

48 Utl. 2008:143. Inrättande av ett Stockholms Barnråd/Råd till skydd för Stockholms barn. Motion av Ann Mari Engel (v) (2007:31). RII

49 Utl. 2008:144. Ungdomsparlamentets motion angående arbetslösheten bland 18-24-åringar. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:14). RIV+VII

50 Utl. 2008:145. "Rättvisemärkning" av krogar som inte diskriminerar. Motion av Ann-Margarethe Livh och Jackie Nylander (båda v) (2007:3). RVII

51 Utl. 2008:146. En ny inriktning behövs inom den sociala familjevården - vi måste arbeta för fler svenska adoptioner! Motion av Tomas Rudin (s) och Jackie Nylander (v) (2008:3). RVII

52 Utl. 2008:147. Anläggning av sandstrand/badplats vid Magelungens utlopp i Farsta strand. Motion av Juan Carlos Cebrián (s) (2001:15). RVIII

53 Utl. 2008:148. Vitalisering av den kommunala demokratin. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:13). RI

54 Utl. 2008:155. Nationalstadsparken - ta vara på Stockholms pärla. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2005:65). RIII

55 Utl. 2008:156. Brottsofferjour för hemlösa. Motion av Stefan Nilsson och Mats Lindqvist (båda mp) (2007:39). RVII

56 Utl. 2008:157. Undersökning om stadens momskompensation ger privat driven verksamhet bättre villkor än kommunalt driven verksamhet. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:36). RI

57 Utl. 2008:158. Bredare trottoarer för att ge fotgängare och trottoarlivet mer plats i Stockholms innerstad. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2005:44). RII

58 Utl. 2008:176. Hårdare kontroll av skolor och förskolor. Motion av Roger Mogert (s) (2008:19). RIV

59 Utl. 2008:177. Stadens korttidsboenden. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:2). RVI

60 Utl. 2008:178. En kraftfull satsning på att öppna arkiven så att alla stockholmare får tillgång till sin historia. Motion av Barry Andersson (s) (2008:33). RVIII

61 Utl. 2008:179. Folkomröstning om Brommas framtid (Bromma flygplats). Motion av Stefan Nilsson och Yvonne Ruwaida (båda mp) (2008:1). RI

62 Utl. 2008:180. Att låta upphandlade företag betala för privatiseringen. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:12). RI

63 Utl. 2008:181. Ungdomsparlamentets motion angående studenters ekonomiska situation. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:17). RI

64 Utl. 2008:182. Klimatanpassning av Stockholms stads resor genom att staden utarbetar en resepolicy. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:25). RI

65 Utl. 2008:183. Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29). RI

66 Utl. 2008:184. Ansökan att bli Fair Trade City. Motion av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) (2008:32). RI

67 Utl. 2008:185. Införande av social ekonomi som policy i Stockholms stad. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:34). RI

68 Utl. 2008:186. Ungdomsparlamentets motion angående trafikpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:15). RII

69 Utl. 2008:187. Bevarande av stadens front mot vattnet. Motion av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) (1999:15). RIII

70 Utl. 2008:191. Principer inför detaljplanearbetet av Norra Stationsområdet samt om utvecklingen av den närliggande Bellevueparken. Motion av Jan Valeskog (s) (2007:41). RIII

71 Utl. 2008:192. Förverkligandet av Västra City med skyskrapor och Central Park-inspirerad stadsmiljö längs Klara sjö. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:30). RIII

72 Utl. 2008:203. Skärpning av kontrollen gällande ordningsföreskrifter vid användande av fyrverkerier. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Karin Hanqvist (båda s) (2008:38). RI

73 Utl. 2008:214. Barnperspektiv som incitament för bättre beslut. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:22). RVII

NYA MOTIONER, Rotel VI

74 Utl. 2008:217. Skärpt verksamhetsuppföljning i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:59).

Rotel VII

75 Utl. 2008:218. Kartläggning av mäns våld mot kvinnor samt hur staden organiserar och bedriver kvinnofridsarbetet. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:44).

Rotel VIII

76 Utl. 2008:219. Bandyhall i Stockholm. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:35).

§2 Interpellation om moderaternas vallöfte om att införa en jobbgaranti (nr2008:19)

Dnr 325-1163/2008

Tomas Rudin (s) hade lämnat in en interpellation om moderaternas vallöfte om att införa en jobbgaranti.

Kommunfullmäktige hade den 12 maj 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Kristersson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Tomas Rudin, borgarrådet Kristersson samt Jackie Nylander.

§4 Interpellation om vårdnadsbidrag (nr2008:38)

Dnr 321-2449/2008

Malte Sigemalm (s) hade lämnat in en interpellation om vårdnadsbidrag.

Kommunfullmäktige hade den 3 november 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Malte Sigemalm, borgarrådet Nordin, Abdo Goriya, Susanna Brolin och borgarrådet Samuelsson.

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55 och 56 för år 2008.

§6 Interpellation

Anmäldes ingiven interpellation:

(2008:57) av Jan Valeskog (s) om det borgerliga nedläggningshotet av dag­verksamheten Balder på Norrmalm
Dnr 326-2932/2008.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationen fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av denna interpellation.

§7 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Barnomsorgsgarantin generellt och på Södermalm specifikt

Tomas Rudin (s) ställde en fråga om barnomsorgsgarantin generellt och på Södermalm specifikt.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Tomas Rudin och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 2. Barngruppernas storlek inom barnomsorgen i Stockholms stad

Jan Valeskog (s) ställde en fråga om barngruppernas storlek inom barnomsorgen i Stockholms stad.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 3. Vräkningar inom Stockholms stad

Jackie Nylander (v) ställde en fråga om vräkningar inom Stockholms stad.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jackie Nylander och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 4. Tillgång på lokaler för utbyggnad av förskolan i staden

Teres Lindberg (s) ställde en fråga om tillgång på lokaler för utbyggnad av för­skolan i staden.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Teres Lindberg och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 5. Ekonomiska förutsättningar för förskoleverksamheten 2009

Karin Hanqvist (s) ställde en fråga om ekonomiska förutsättningar för förskole­verksamheten 2009.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Hanqvist och borgarrådet Edholm.


Fråga nr 6. Sopstationerna och nedsmutsningen i och runt dem

Eva-Louise Erlandsson Slorach (s) ställde en fråga om sopstationerna och ned­smutsningen i och runt dem.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eva-Louise Erlandsson Slorach och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 7. Beredskap att ta emot svenskar från Gaza-området

Abdo Goriya (s) ställde en fråga om beredskap att ta emot svenskar från Gaza-området.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abdo Goriya och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 8. Stockholms medverkan i Earth Hour 2009

Tomas Rudin (s) ställde en fråga om Stockholms medverkan i Earth Hour 2009.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Tomas Rudin och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 9. Vad händer om staden inte uppfyller barnomsorgsgarantin

Tomas Rudin (s) ställde en fråga om vad som händer om staden inte uppfyller barnomsorgsgarantin.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Tomas Rudin och borgarrådet Edholm.

§8 Anmälan av ny ledamot och nya ersättare

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut av den 30 december 2008 att utse ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14oktober 2010.

Till ledamot efter Daniel Somos (m) hade utsetts Thomas Persson (m).

Till ersättare efter Thomas Persson (m) hade utsetts Björn Gülich (m).

Till ersättare efter Ann-Sofi Matthiesen (mp) hade utsetts Henrik Mannerstråle (mp).

§9 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 16 december 2008

Beslut (16 december) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (18-19 oktober 2007) avseende Nämndernas arbete med underlag till planering för år 2008 och inriktning för 2009 och 2010 (Budget 2008). Länsrätten avslår överklagandena

Dnr 111-1160/2007

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 12 december 2008

Beslut (12 december) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (be­slut 23 september) avseende avtal med Luftfartsverket om förlängning av upp­låtelsen av Stockholm-Bromma flygplats. Kammarrätten meddelar inte pröv­ningstillstånd.

Länsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 314-4285/2008

Regeringsbeslut

av den 18 december 2008

Beslut (18 december) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämn­dens beslut (21 augusti) i fråga om avvisningsbeslut avseende detaljplan för Långbro bollplan i stadsdelen Långbro i Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandet.

§10 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------------- Bilaga 3.

§11 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 19januari 2009 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§12 Namn för gator inom stadsdelarna Kista, Tensta, Rinkeby, Akalla, Husby och Bromsten vid nya E18 (utl.2008:215)

Dnr 312-101/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:215 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för gator inom stadsdelarna Kista, Tensta, Rinkeby, Akalla, Husby och Bromsten.

Ordet innehades av Maria Hannäs.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Namn för gator inom stadsdelarna Kista, Tensta, Rinkeby, Akalla, Husby och Bromsten vid nya E18 fastställs enligt bifogade kartor till utlåtandet.

§13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, kvartal 1, 2008 (exkl. äldreomsorg) (utl.2008:216)

Dnr 325-1661/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:216 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, kvartal 1, 2008 (exkl. äldreomsorg).

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. soci­altjänstlagen, kvartal 1, 2008 godkänns.

§15 Motion om ”Dricka vanligt vatten” (ut.2008:59)

Dnr 315-3315/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:59 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Torhild Lamo (v) i vilken hon föreslår att man i Stadshuset och i stadens förvaltningar ska upphöra med användandet av flask­vatten till förmån för kranvatten.

Ordet innehades av Torhild Lamo, Eva-Louise Erlandsson Slorach, Rebwar Hassan samt borgarrådet Hamilton.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Eva-Louise Erlandsson Slorach (s) och Torhild Lamo (v) bifall till soci­aldemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Rebwar Hassan (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2007:32) av Torhild Lamo (v) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§16 Motion om ”Mot nollning” (utl.2008:60)

Dnr 322-3818/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:60 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Inger Stark och Susanna Brolin (båda v) i vilken de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta klar ställning mot nollning i alla skolor i staden.

Ordet innehades av Susanna Brolin, Eivor Karlsson, borgarrådet Edholm, Inger Stark, Cecilia Brinck, borgarrådet Samuelsson, Birgit Marklund Beijer och Berthold Gustavsson.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Susanna Brolin (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemen­samma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion (2007:35) av Inger Stark och Susanna Brolin (båda v) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§18 Motion om ”Intelligenta” papperskorgar/avfallsbehållare (utl.2008:77)

Dnr 335-1306/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:77 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Juan Carlos Cebrián (s) i vilken han föreslår att ett system med inbyggda chips, som känner av när papperskorgar behöver tömmas, ska prövas i Stockholm.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes socialdemo­kraternas yrkande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden be­slöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2001:54) av Juan Carlos Cebrián (s) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§19 Motion om renare stad – ”dags att göra något åt Lortstockholm” (utl.2008:78)

Dnr 335-1634/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:78 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Börje Vestlund (s) i vilken han anser att något måste göras åt Lortstockholm. Det handlar bl.a. om papperskorgar som inte töms eller töms för sällan, gator, torg och grönområden som städas alltför sällan ibland bara ett par gånger per år.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion (2001:69) av Börje Vestlund (s) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§20 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtande nr 2008:80.

§21 Motion om rätten för alla stockholmare över 75 år att få tillgång till två timmars hemtjänst i veckan med förenklad biståndsbedömning

Dnr 327-3313/2007

Försöksverksamhet under två år med fyra timmars hemtjänst med förenk­lad biståndsprövning för pensionärer över 80 år

Hemställan från Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd (utl.2008:81)

Dnr 327-1743/2006

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:81 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller en motion av Leif Rönngren (s) i vilken han föreslår att alla äldre över 75 år ges rätt till två tim­mars hemtjänst i veckan med förenklad biståndsbedömning.

Ordet innehades av Leif Rönngren, borgarrådet Samuelsson, Eivor Karlsson, Margareta Johansson, Margareta Björk, Birgitta Holm och Maria Hannäs.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Leif Rönngren (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Eivor Karlsson (mp) och Margareta Johansson (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2007:30) av Leif Rönngren (s) avslås.

§22 Motion om parkeringsreform för bättre stadsmiljö och större rättvisa (utl.2008:96)

Dnr 314-4187/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:96 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Åsa Romson m.fl. (mp) i vilken de föreslår att kom­munfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram en övergripande par­keringspolicy för hela staden.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller, Jan Valeskog, Eie Herlitz, Martin Michel, borgarrådet Hamilton, Mehdi Oguzsoy, Inge-Britt Lundin, Jonas Nilsson, Birgitta Holm, Paul Lappalainen, Jonas Eklund och Berthold Gustavsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Mehdi Oguzsoy (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2007:36) av Åsa Romson m.fl. (mp) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§23 Motion om en bilfri innerstad (utl.2008:97)

Dnr 314-5072/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:97 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) i vilken de bl.a. före­slår att kommunfullmäktige uppdrar åt staden att snarast utreda hur innerstaden kan bli bilfri.

Ordet innehades av Ann Mari Engel, Per Ankersjö, Eie Herlitz, Inge-Britt Lundin, Göran Oljeqvist, Karl Bern, Mehdi Oguzsoy, Torhild Lamo, Jonas Nilsson, Birgitta Holm, Jan Valeskog, borgarrådet Hamilton, Berthold Gustavsson, Paul Lappalainen, Susanna Brolin, Barry Andersson samt Jonas Eklund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Eie Herlitz (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2007:42) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) avslås med vad som an­förs i utlåtandet.

§24 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 98, 99, 115, 116, 117, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 155, 156, 157, 158, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 191, 192, 203 och 214 för år 2008.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr217, 218 och 219 för år 2008.

§25 Motion

Under tiden 16 december 2008 – 12 januari 2009 väcktes och inlämnades föl­jande motion:

(2009:1) av Per Ankersjö (c) om sponsring av stadens idrottsanläggningar
Dnr 328-13/2009.

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.03.