Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-02-16

Sammanträde 2009-02-16

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

7 Bordlagda valärenden.

Mem. 2007:8, i vad avser val av två nämndemän i Solna tingsrätt.
Mem. 2007:21, i vad avser val av en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:6, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt och en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:12, i vad avser val av fyra nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2008:14, i vad avser val av en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:19, i vad avser val av två ledamöter i brand- och räddningsnämnden, en ersättare i exploateringsnämnden, två ersättare i stadsdelsnämnder och en ledamot i trafik- och renhållningsnämnden.
Mem. 2008:23, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt, två nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:1, i vad avser val av en ersättare i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, en ledamot i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Foundation, en ersättare i Kommunförbundet Stockholms Län, KSL, en nämndeman i Solna tingsrätt, två nämndemän i Stockholms tingsrätt och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

8 Mem. 2009:2. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel VI

9 Utl. 2009:10. Uppföljning av ramavtal om enstaka platser, stadens vård- och omsorgsboende för äldre samt hemtjänst i kommunal och privat regi 2006 och 2007, rapport.

10 Utl. 2009:11. "Peng" inom dagverksamhet för äldre.

Rotel I

11 Utl. 2009:12. Personalpolicy för Stockholms stad.

Rotel II

12 Utl. 2009:13. Delegation av tillsynsbefogenheter enligt miljöbalken från Länsstyrelsen till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Rotel V

13 Utl. 2009:14. Genomförandebeslut avseende upphandling av totalentreprenör av AB Familjebostäder för nybyggnad av kv. Lusten och Välgången, Hornsbergs strand, Kungsholmen.

NYA MOTIONER, Rotel VI

14 Utl. 2009:15. Anställning av "töser" i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:60).

Rotel I

15 Utl. 2009:16. Översyn av arbetsförhållanden för stadens anställda - flest kvinnor - som arbetar efter kontorstid. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:31).

16 Utl. 2009:17. Inrättande av Stockholms regnbågspris. Motion av Karin Rågsjö m.fl. (v) (2008:52).

Rotel II

17 Utl. 2009:18. Ungdomsparlamentets motion angående miljöpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:16).

Dnr 016-424/2008, 016-3834/2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

18 Nr 2008:31 av Yildiz Kafkas (mp) om Stockholms stads möjligheter att rädda Ågesta Gård och ridskolan. RVIII

Dnr 328-1626/2008 (framställd 8/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2008:46 av Roger Mogert (s) om utformningen av stadens utbildningskampanj om visionen "Stockholm i världsklass", till stadens anställda. RI

Dnr 209-2694/2008 (framställd 1/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2008:47 av Jan Valeskog (s) om försämrad parkeringsmoral efter privatisering av övervakning samt acceptans av ersättning till privat p-bolag efter hur mycket man "lappar" bilar. RII

Dnr 314-2696/2008 (framställd 1/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2008:48 av Jan Valeskog (s) om stadens kostnader för övertalighet och förtidspensioneringar på grund av privatiseringar av stadens verksamheter. RI

Dnr 214-2697/2008 (framställd 1/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2008:49 av Mirja Räihä Järvinen (s) om stadens kostnader för långtidssjukskrivna. RI

Dnr 209-2699/2008 (framställd 1/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2008:50 av Karin Rågsjö (v) om en socialtjänst som riskerar att haverera. RVII

Dnr 325-2796/2008 (framställd 15/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2008:52 av Malte Sigemalm (s) om Asfaltsverket i Västberga. RII

Dnr 314-2798/2008 (framställd 15/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2008:53 av Abebe Hailu (s) om vårdnadsbidrag. RI

Dnr 321-2799/2008 (framställd 15/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2008:54 av Malte Sigemalm (s) om utbyte av gasspisar. RI

Dnr 319-2800/2008 (framställd 15/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2008:55 av Malte Sigemalm (s) om alliansens beslut om att miljöförvaltningen ej ska utreda möjligheten till att fortsätta utbilda fastighetsägare i energieffektivisering och egenkontroll. RII

Dnr 315-2801/2008 (framställd 15/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Nr 2008:56 av Ann-Margarethe Livh (v) om frånvaron av handikappolitiska mål och åtaganden i verksamhetsplanerna. RI

Dnr 326-2827/2008 (framställd 15/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Nr 2008:57 av Jan Valeskog (s) om det borgerliga nedläggningshotet av dagverksamheten Balder på Norrmalm. RVII

Dnr 326-2932/2008 (framställd 12/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Nr 2009:1 av Ann Mari Engel (v) om konstnärernas villkor i Stockholm. RVIII

Dnr 328-156/2009 (framställd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

31 Nr 2009:2 av Susanna Brolin (v) om förskoleavgifter beräknas på ett sätt som missgynnar ensamstående föräldrar. RIV

32 Nr 2009:3 av Jan Valeskog (s) om majoritetens planer att bygga bostäder i Lövsta (Kyrkhamn). RV

33 Nr 2009:4 av Jan Valeskog (s) om de borgerligas kraftiga neddragningar vid avdelningen Teknik och trafiktjänst inom trafikkontoret samt rådande förtroendekris. RII

34 Nr 2009:5 av Jan Valeskog (s) om principerna vid upphandlingar på trafikkontoret med anledning av avtal som ger upp till 20% lönesänkningar för renhållningsarbetare. RII

35 Nr 2009:6 av Roger Mogert (s) om kommunens uppföljningsansvar. RIV

NYTT BESLUTSÄRENDE (exkl. motioner)

36 Mem. 2009:3. Val av vigsel- och partnerskapsförrättare.

BORDLAGDA MOTIONER

37 Utl. 2008:57. Trafikmiljöplan för Hornstull. Motion av Åsa Romson (mp) (2007:34). RII

38 Utl. 2008:76. Stockholm som filmhuvudstad. Motion av Roger Mogert (s) (2007:25). RVIII

39 Utl. 2008:80. Förbättring av romers situation. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2007:1). RVII

40 Utl. 2008:115. Införande av omedelbart torskstopp och enbart köpa in fiskar med grönt ljus samt ta fram en policy för den kommunala upphandlingen av fisk i Stockholms stad. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:7). RI

41 Utl. 2008:116. Ny bytesstation för Citybanan - bygg en skyttelförbindelse mellan Slussen och Södra station. Motion av Eie Herlitz och Mats Lindqvist (båda mp) (2007:38). RII

42 Utl. 2008:117. Skapande av ett bilfritt kvarter i Stockholm. Motion av Eie Herlitz m.fl. (mp) (2007:40). RII

43 Utl. 2008:143. Inrättande av ett Stockholms Barnråd/Råd till skydd för Stockholms barn. Motion av Ann Mari Engel (v) (2007:31). RII

44 Utl. 2008:144. Ungdomsparlamentets motion angående arbetslösheten bland 18-24-åringar. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:14). RIV+VII

45 Utl. 2008:148. Vitalisering av den kommunala demokratin. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:13). RI

46 Utl. 2008:157. Undersökning om stadens momskompensation ger privat driven verksamhet bättre villkor än kommunalt driven verksamhet. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:36). RI

47 Utl. 2008:158. Bredare trottoarer för att ge fotgängare och trottoarlivet mer plats i Stockholms innerstad. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2005:44). RII

48 Utl. 2008:176. Hårdare kontroll av skolor och förskolor. Motion av Roger Mogert (s) (2008:19). RIV

Dnr 322-428/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

49 Utl. 2008:178. En kraftfull satsning på att öppna arkiven så att alla stockholmare får tillgång till sin historia. Motion av Barry Andersson (s) (2008:33). RVIII

50 Utl. 2008:180. Att låta upphandlade företag betala för privatiseringen. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:12). RI

51 Utl. 2008:181. Ungdomsparlamentets motion angående studenters ekonomiska situation. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:17). RI

52 Utl. 2008:182. Klimatanpassning av Stockholms stads resor genom att staden utarbetar en resepolicy. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:25). RI

53 Utl. 2008:183. Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29). RI

Dnr 009-807/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

54 Utl. 2008:184. Ansökan att bli Fair Trade City. Motion av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) (2008:32). RI

55 Utl. 2008:185. Införande av social ekonomi som policy i Stockholms stad. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:34). RI

Dnr 339-1010/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

56 Utl. 2008:186. Ungdomsparlamentets motion angående trafikpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:15). RII

57 Utl. 2008:192. Förverkligandet av Västra City med skyskrapor och Central Park-inspirerad stadsmiljö längs Klara sjö. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:30). RIII

58 Utl. 2008:203. Skärpning av kontrollen gällande ordningsföreskrifter vid användande av fyrverkerier. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Karin Hanqvist (båda s) (2008:38). RI

59 Utl. 2008:214. Barnperspektiv som incitament för bättre beslut. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:22). RVII

60 Utl. 2008:217. Skärpt verksamhetsuppföljning i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:59). RVI

61 Utl. 2008:218. Kartläggning av mäns våld mot kvinnor samt hur staden organiserar och bedriver kvinnofridsarbetet. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:44). RVII

62 Utl. 2008:219. Bandyhall i Stockholm. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:35). RVIII

63 Utl. 2009:8. Användning av diskrimineringskontroller för att främja Stockholms arbete avseende jämlikhet med hänsyn till kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2005:59). RI

Dnr 334-3825/2005 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

64 Utl. 2009:9. Skapandet av ett multireligiöst centrum i Skärholmen som ett alternativ till det planerade moskébygget. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:43). RI

Dnr 328-1268/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§2 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkterna på före­dragningslistan i följande ordning: 1, 18-35, 2-8, 36, 9-13, 37-64, 14-17 samt att punkterna nr 38 och 39 utgår.

§3 Interpellation om Stockholms stads möjligheter att rädda Ågesta Gård och ridskolan (nr2008:31)

Dnr 328-1626/2008

Yildiz Kafkas (mp) hade lämnat in en interpellation om Stockholms stads möjligheter att rädda Ågesta Gård och ridskolan.

Kommunfullmäktige hade den 8 september 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Yildiz Kafkas och borgarrådet Sjöstedt.

§5 Interpellation om försämrad parkeringsmoral efter privatisering av övervakning samt acceptans av ersättning till privat p-bolag efter hur mycket man ”lappar” bilar (nr2008:47)

Dnr 314-2696/2008

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om försämrad parkeringsmoral efter privatisering av övervakning samt acceptans av ersättning till privat p-bolag efter hur mycket man ”lappar” bilar.

Kommunfullmäktige hade den 1 december 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog och borgarrådet Hamilton.

§6 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2008:48.

§7 Interpellation om stadens kostnader för långtidssjukskrivna (nr2008:49)

Dnr 209-2699/2008

Mirja Räihä Järvinen (s) hade lämnat in en interpellation om stadens kostnader för långtidssjukskrivna.

Kommunfullmäktige hade den 1 december 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Mirja Räihä Järvinen och borgarrådet Nordin.

§8 Interpellation om en socialtjänst som riskerar att haverera (nr2008:50)

Dnr 325-2796/2008

Karin Rågsjö (v) hade lämnat in en interpellation om en socialtjänst som riskerar att haverera.

Kommunfullmäktige hade den 15 december 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Kristersson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Karin Rågsjö, Abdo Goriya, Eivor Karlsson samt borgarrådet Kristersson.

§9 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 52, 53, 54, 55, 56 och 57 för år 2008 samt nr 1 för år 2009.

§10 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2009:2) av Susanna Brolin (v) om förskoleavgifter beräknas på ett sätt som missgynnar ensamstående föräldrar.
Dnr 321-274/2009;

2. (2009:3) av Jan Valeskog (s) om majoritetens planer att bygga bostäder i Lövsta (Kyrkhamn)
Dnr 316-275/2009;

3. (2009:4) av Jan Valeskog (s) om de borgerligas kraftiga neddragningar vid avdelningen Teknik och trafiktjänst inom trafikkontoret samt rådande förtroendekris
Dnr 314-276/2009;

4. (2009:5) av Jan Valeskog (s) om principerna vid upphandlingar på trafik­kontoret med anledning av avtal som ger upp till 20% lönesänkningar för renhållningsarbetare
Dnr 219-277/2009;

5. (2009:6) av Roger Mogert (s) om kommunens uppföljningsansvar
Dnr 322-278/2009.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§11 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Östberga

Arhe Hamednaca (s) ställde en fråga om Östberga.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Arhe Hamednaca och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 2. Unga arbetslösa

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om unga arbetslösa.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 3. Aspuddsbadet

Åsa Hagelstedt (v) ställde en fråga om Aspuddsbadet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åsa Hagelstedt och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 4. Platsgarantin i förskolan

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om platsgarantin i förskolan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Nordin.


Fråga nr 5. Stockholms stadion

Stefan Nilsson (mp) ställde en fråga om Stockholms stadion.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Stefan Nilsson och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 6. Maria Ungdom

Karin Rågsjö (v) ställde en fråga om Maria Ungdom.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 7. Borgmästaröverenskommelsen

Mirja Räihä Järvinen (s) ställde en fråga om borgmästaröverenskommelsen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 8. Bostadsbyggnation

Teres Lindberg (s) ställde en fråga om bostadsbyggnation.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Teres Lindberg och borgarrådet Nordin.

§12 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 6 februari 2009

Beslut (6 februari) med anledning av klagomål mot Överförmyndarnämnden i Stockholms stad, för kännedom

Dnr 669-192/2009


Regeringsbeslut

av den 5 februari 2009

Beslut (5 februari) avseende överklagande i fråga om detaljplan för Förslag till detaljplan för en ny trafikplats vid Hjorthagen (Ladugårdsgärdet 1:9 m.m.) i stadsdelarna Hjorthagen och Ladugårdsgärde, kommunfullmäktiges beslut (11december 2007). Regeringen avslår överklagandena

Dnr 311-3957/2007.

§13 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------------- Bilaga 5.

§14 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 23februari 2009 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§15 Fyllnadsval (mem. 8 och 21 för år 2007, mem.6, 12, 14, 19 och 23 för år 2008 samt mem. 1 för år 2009)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 8 och 21 för år 2007,6, 12, 14, 19 och 23 för år 2008 samt 1 för år 2009 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av två nämndemän i Solna tingsrätt (mem. 2007:8), en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2007:21), en nämndeman i Solna tingsrätt, en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2008:6), fyra nämndemän i Stockholms tingsrätt, en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem.2008:12), en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2008:14), två ledamöter i brand- och räddningsnämnden, en ersättare i Norrmalms stadsdelsnämnd, en ledamot i tra­fik- och renhållningsnämnden (mem. 2008:19), två nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem. 2008:23), en ersättare i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, en ledamot i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Foundation, en nämndeman i Solna tingsrätt, två nämndemän i Stockholms tingsrätt och två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2009:1).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning – med den ändring som anmälts – följande.


Memorial 2008:19

i exploateringsnämnden för tiden till och med år 2009:

till ersättare: Håkan Thorén (kd);

i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2009:

till ersättare: Ellinor Johansson (m);

Memorial 2008:23

i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Britt-Marie Åström (m);

Memorial 2009:1

i Kommunförbundet Stockholms Län, KSL, för tiden till och med år 2010:

till ersättare: Hanna Broberg (m).

§16 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2009:2; skrivelse 1)

Kommunstyrelsens memorial nr2009:2 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Henrik Mannerstråle (mp)–ersättare i kommunfullmäktige – och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av den uppkomna vakansen

 2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Jonas Svanfeldt (s) – ledamot i Bromma stadsdelsnämnd, Helena Söderlind Paues (s) – ledamot i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, Ulf Segander (m) – ersättare i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, Staffan Vikström (opol) – le­damot i styrelsen för ABFamiljebostäder Fastighetsnät – och förrätta i memorialet föreslagna val

 3. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en ledamot i Bromma stadsdelsnämnd och en ledamot i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd.


Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning följande.

i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden för tiden till och med år 2009:

till ersättare: Sonny Österman (m);

i styrelsen för ABFamiljebostäder Fastighetsnät för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011:

till ledamot: Ingvar Andreasson (opol).

§17 Val av vigsel- och partnerskapsförrättare (mem2009:3; skrivelse 2)

Kommunstyrelsens memorial nr 2009:3 om val av vigsel- och partnerskapsför­rättare behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av två vigsel- och partnerskapsförrättare.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

till vigsel- och partnerskapsförrättare för tiden till och med 31 december2010 nominera: Joakim Larsson (m), Lotta Juul Martin-Löf (m), Inga-Märta Fröman (kd) och Fredrick Federley (c).

§18 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser, stadens vård- och omsorgsboende för äldre samt hemtjänst i kommunal och privat regi 2006 och 2007, rapport (utl.2009:10)

Dnr 327-2248/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:10 behandlades. Utlåtandet gäller en rap­port om uppföljning av ramavtal om enstaka platser, stadens vård- och omsorgs­boende för äldre samt hemtjänst i kommunal och privat regi 2006 och 2007.

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson, Olle Andretzky, Margareta Johansson, Margareta Björk, Leif Rönngren, Eivor Karlsson, Helen Jäderlund Eckardt, Birgitta Holm, Berit Kruse, Stellan Hamrin och Birgit Marklund Beijer.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Leif Rönngren (s), Eivor Karlsson (mp) och Margareta Johansson (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Rapporten ”Uppföljning av ramavtal om enstaka platser, stadens vård- och omsorgsboende för äldre samt hemtjänst i kommunal och privat regi 2006 och 2007” godkänns.

 2. Stadsdelsnämnderna ska senast den 15 december varje år lämna in uppföljningar enligt den modell kommunfullmäktige beslutat om 12 de­cember 2005 till äldrenämnden.

 3. Redovisning av denna uppföljning ska fr.o.m. 2009 ske inom ramen för stadens ordinarie budgetuppföljning.

§19 ”Peng” inom dagverksamhet för äldre (utl.2009:11)

Dnr 327-2462/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:11 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ersättningssystem och nivåer för ”peng” inom dagverksamhet för äldre.

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson, Margareta Johansson, Helen Jäderlund Eckardt, Olle Andretzky, Eivor Karlsson, Leif Rönngren och Margareta Björk.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Leif Rönngren (s), Eivor Karlsson (mp) och Margareta Johansson (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Ersättningssystem och nivåer för ”peng” inom dagverksamhet för äldre godkänns.

 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla ett köhanteringssystem för dagverksamhet för äldre samt utarbeta anvisningar för köhantering.

§20 Personalpolicy för Stockholms stad (utl.2009:12)

Dnr 201-295/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:12 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till personalpolicy för Stockholms stad.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Teres Lindberg, Ann-Katrin Åslund, borgarrådet Livh, Abdo Goriya, borgarrådet Samuelsson, Stefan Nilsson, borgar­rådet Mogert, Abebe Hailu, Paul Lappalainen, Zaida Catalán och Jonas Nilsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Stefan Nilsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av borgarrådet Livh (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Ny samlad personalpolicy för Stockholms stad, i enlighet med bilaga 2 till utlåtandet, antas med vad som anförs av föredragande borgarråd.

 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utfärda riktlinjer för mutor och repre­sentation i enlighet med vad som anförs i utlåtandet.

 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utfärda riktlinjer för nämnders och styrelsers jämställdhets- och mångfaldsplaner i enlighet med vad som an­förs i utlåtandet.

 4. Följande dokument upphör i och med detta beslut att gälla:

Personalpolicy för Stockholms stad (KF 2006-03-06)

Kommunstyrelsens samlade ansvar för kompetensförsörjning (KF 2006-02-06), Lönepolicy (KF 1999-05-12)

Arbetsmiljöpolicy för Stockholms stad (KF 2006-03-06)

Jämställdhetspolicy för Stockholms stad (KF 1998-09-07) vad avser sta­den som arbetsgivare

Policy mot alkohol och droger (KF 2006-03-06)

Ledarstrategi (KF 2005-05-23)

Riktlinjer för nämnders och styrelsers jämställdhets- och mångfaldsplaner (KF 2004-11-22).

§21 Delegation av tillsynsbefogenheter enligt miljöbalken från Länsstyrelsen till miljö- och hälsoskyddsnämnden (utl.2009:13)

Dnr 309-2622/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:13 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om delegation av tillsynsbefogenheter enligt miljöbalken från Länsstyrel­sen till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Ordet innehades av Åsa Romson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Kommunfullmäktige ansöker hos Länsstyrelsen att till Stockholms stad överlåta tillsynsbefogenheter enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken avseende,

- Naturminne som beslutats av Länsstyrelsen

- Verksamheter och åtgärder som kan påverka miljön i sådant område som avses i 7 kap. 27§ miljöbalken i den mån verksamheterna eller åtgärderna inte omfattas av tillsyn enligt A1-A25 i bilagan till för­ordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.

- Miljöfarliga verksamheter som omfattas av tillståndsplikt enligt bi­lagan till förordningen (1998:900) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att genomföra stadens ansökan hos Länsstyrelsen.

§22 Genomförandebeslut avseende upphandling av totalentreprenör av AB Familjebostäder för nybyggnad av kv. Lusten och Välgången, Hornsbergs strand, Kungsholmen (utl.2009:14)

Dnr 125-2763/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:14 behandlades. Utlåtandet gäller ett ge­nomförandebeslut avseende upphandling av totalentreprenör av ABFamiljebostäder för nybyggnad av kv. Lusten och Välgången, Hornsbergs strand, Kungsholmen.

Ordet innehades av Teres Lindberg, Björn Ljung, Anders Broberg, Cecilia Obermüller, borgarrådet Larsson, Paul Lappalainen, Ann Mari Engel, borgarrå­det Mogert, Anna Lövheim och Stellan Hamrin.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

AB Familjebostäders investering om 840 mnkr i projektet (exkl. index) god­känns.

§23 Motion om trafikmiljöplan för Hornstull (utl.2008:57)

Dnr 314-3465/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:57 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Åsa Romson (mp) i vilken hon föreslår att en över­gripande trafikmiljöplan för Hornstull genomförs med mål om minskade utsläpp och effektivare markanvändning för trafiken.

Ordet innehades av Åsa Romson, Jonas Nilsson, Åsa Hagelstedt, Eie Herlitz, borgarrådet Hamilton, Berthold Gustavsson samt Catharina Tarras-Wahlberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Catharina Tarras-Wahlberg (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Åsa Hagelstedt (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2007:34) av Åsa Romson (mp) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§24 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 115, 116, 117, 143, 144, 148, 157, 158, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 192, 203, 214, 217, 218 och 219 för år 2008 samt nr 8 och 9 för år 2009.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr15, 16, 17 och 18 för år 2009.

§25 Motion

Under tiden 27 januari – 16 februari 2009 väcktes och inlämnades följande mo­tion:

1. (2009:6) av Karin Rågsjö (v) om införande av 020-nummer till socialtjäns­ten
Dnr 325-346/2009.

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.20.