Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-04-04

Sammanträde 2011-04-04

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2010:35 av Elisabeth Brandt Ygeman (S) om stadens upphandling av tolkar. RVII

Dnr 125-1289/2010 (framställd 21/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2010:44 av Karin Rågsjö (V) om sprutbyte - en fråga om allas rätt till hälsa. RVII

Dnr 325-2537/2010 (framställd 29/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2010:45 av Tomas Rudin (S) om upprustningen av Bellevueparken. RI

Dnr 328-2636/2010 (framställd 29/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2010:46 av Mirja Räihä Järvinen (S) om stadens demensboenden. RV

Dnr 326-2809/2010 (framställd 7/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2010:47 av Roger Mogert (S) om förutsättningarna för damfotbollen i Stockholm. RIII

Dnr 328-2811/2010 (framställd 7/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2010:48 av Roger Mogert (S) om de urholkade resurserna till förortsskolorna. RIV

Dnr 322-2813/2010 (framställd 7/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2010:49 av Tomas Rudin (S) om offentlig revision av utförare av tjänsten personlig assistans. RVII

Dnr 326-2815/2010 (framställd 7/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2011:1 av Awad Hersi (MP) om återuppbyggnaden av gamla förvaltningshuset på Tenstagången 55. RV

Dnr 319-314/2011 (framställd 21/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2011:2 av Karin Rågsjö (V) om a-kassan som klassmarkör. RII

Dnr 331-315/2011 (framställd 21/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2011:3 av Tomas Rudin (S) om vilken beredskap staden har för att hantera de problem som orsakas i centrummiljöer ägda av fastighetsbolaget Boultbee. RI

Dnr 316-317/2011 (framställd 21/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2011:4 av Carin Jämtin (S) om neddragningar av tillgänglighetsmedel inom Stockholms stads idrottsverksamheter. RIII

Dnr 328-318/2011 (framställd 21/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2011:5 av Carin Jämtin (S) om åtgärder för att möta de växande inkomstskillnaderna i Stockholm. RI

Dnr 339-424/2011 (framställd 14/3)

14 Nr 2011:6 av Tomas Rudin (S) om statens uteblivna återbetalning av stockholmarnas inbetalda trängselskatter. RII

Dnr 314-425/2011 (framställd 14/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2011:7 av Tomas Rudin (S) om stadens bristfälliga rutiner för att klara stadens snöröjning. RII

Dnr 303-426/2011 (framställd 14/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2011:8 av Malte Sigemalm (S) om nedskärningar inom idrottsförvaltningens budget 2011, beroende av den internationella finanskrisen. RIII

Dnr 328-427/2011 (framställd 14/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2011:9 av Malte Sigemalm (S) om Boultbees dränering av köpcentrum. RI

Dnr 316-428/2011 (framställd 14/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2011:10 av Åke Askensten (MP) om den dåliga luften i Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-429/2011 (framställd 14/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2011:11 av Eivor Karlsson (MP) om bättre äldreomsorg. RV

Dnr 327-430/2011 (framställd 14/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

20 Nr 2011:12 av Karin Rågsjö (V) om hur det är att vara fattig och arbetslös - en realitet. RII

21 Nr 2011:13 av Eivor Karlsson (MP) om höga mål och minskade resurser inom socialtjänsten. RVII

22 Nr 2011:14 av Rebecca Adami (MP) om Stiftelsen Hotellhem i Stockholms baracker i Västberga - en fråga om allas rätt till värdigt boende. RVII

23 Nr 2011:15 av Ewa Larsson (MP) om en samlad långsiktig planering för barnets bästa att eliminera ständiga överbeläggningar på förskolor och föräldrars oro. RIV

24 Nr 2011:16 av Jan Valeskog (S) om stadens vägran att åstadkomma ett gemensamt kösystem för kommunalt och enskilt driven förskoleverksamhet. RIV

25 Nr 2011:17 av Jan Valeskog (S) om den försämrade kontrollen av elevfrånvaro samt skolpliktsbevakning på Stockholms skolor. RIV

26 Nr 2011:18 av Jan Valeskog (S) om synen på rådande lagstiftning med anledning av återkallandebeslut av tillstånd att driva privata förskolor i Stockholm, m.m. RIV

27 Nr 2011:19 av Jan Valeskog (S) om den låga lärarbehörigheten och höga läraromsättningen på många av Stockholms gymnasieskolor. RIV

28 Nr 2011:20 av Tomas Rudin (S) om moderaternas nya syn på vad som kan vara betydande olägenhet vid ombyggnation. RIII

29 Nr 2011:21 av Carin Jämtin (S) om möjligheterna för idrottsföreningar att hyra stadens gymnastiksalar. RIII

30 Nr 2011:22 av Ann-Margarethe Livh (V) om införandet av så kallade nystartzoner i Stockholms stad. RV

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

36 Bordlagda valärenden.

Mem. 2010:14, i vad avser val av två ersättare i stadsdelsnämnder och en ledamot i valnämnden.
Mem. 2010:17, i vad avser val av en ersättare i revisorskollegiet.
Mem. 2010:19, i vad avser val av sexton nämndemän i Solna tingsrätt, femton nämndemän i Stockholms tingsrätt och trettioåtta nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem 2011:1, i vad avser val av två nämndemän i Solna tingsrätt, två nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem 2011:2, i vad avser nominering av en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant till Stockholmsregionens Europakontor AB.
Utl. 2011:11, i vad avser val av en ersättare i kommunstyrelsens stadsmiljöråd.
Mem. 2011:3, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB.
Mem. 2011:4, i vad avser val av en lekmannarevisorssuppleant i Stokab, med dotterbolagen S:t Erik Fiber och S:t Erik kom, en lekmannarevisorssuppleant i Stockholms Hamn AB, med dotterbolaget Nynäshamns Hamn AB, en lekmannarevisorssuppleant hos Stockholm Business Region AB, med dotterbolagen Stockholm Business Region Development AB och Stockholm Visitors Board AB och en lekmannarevisorssuppleant hos Stockholms Stads Utrednings- och statistikkontor AB.
Mem. 2011:5, i vad avser val av en ersättare till Mälardalsrådets rådsstämma.
Mem. 2011:6, i vad avser nominering av en ledamot till styrelsen för Mässfastigheter AB.
Mem. 2011:8, i vad avser val av tre nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:9, i vad avser val av en ersättare i servicenämnden, en ersättare till Mälardalsrådets rådsstämma, en nämndeman i Solna tingsrätt och två nämndemän i Stockholms tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

37 Mem. 2011:10. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel VII

38 Utl. 2011:44. Ändrade riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen i Stockholm. Förslag från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

Rotel I+V

39 Utl. 2011:45. Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden.

Rotel I+VIII

40 Utl. 2011:46. Fortsatt projektering av Samverkanscentral och kontor inom Kristinebergs slott 11 m.fl. Förslag från fastighetsnämnden.

Rotel III

41 Utl. 2011:47. Namn för parker, broar och gång- och cykelvägar i stadsdelarna Rinkeby och Tensta.

Dnr 312-1699/2010

Nya namn på gång- och cykelvägar i Rinkeby, Askebygången, Basargången, Bredbygången, Degerbygången, Gamlebygången, Gärdebygången, Hinderstorpsgången, Knutbygången, Kuddbygången, Kvarnbygången, Mellanbygången, Norra Rinkebygången, Sunnanbygången, Stavbygången, Svennebygången, Södra Rinkebygången, Södra Stadsparksgången och Sörbygången. Nya namn på parker i Rinkeby, Askebyparken, Bredbykullen, Hinderstorpsparken, Hällbykullen, Knutbykullen, Norra Stadsparken, Rinken och Södra Stadsparken. Nya namn på gång- och cykelvägar i Tensta, Bussenhusgången, Dyvingegången, Edingegången, Elinsborgsgången, Enbacksgången, Faringegången, Föllingegången, Gullingegången, Harlingegången, Hidingegången, Hjulstagången, Hjulstastigen, Hyllingegången, Järingegången, Lättingegången, Kämpingegången, Mellingegången, Nydalsgången, Sotingegången, Svinningegången, Tisslingegången och Åvingegången. Namn på nya broar i Tensta, Lunda Gångbro, Toftingebron, Västra Nydalsbron och Östra Nydalsbron. Nya namn på parker i Tensta, Dyvingeparken, Enbacksparken, Erikslundsparken, Glömmingeskogen, Gullingeparken, Hjulstaskogen och Nydalsparken.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Utl. 2011:48. Namn för kvarter och gator i stadsdelen Ladugårdsgärdet. Svea Artilleri bibehålles som namn på kvarter med ändrad omfattning. Melodislingan och Basgången blir nya namn på gator.

43 Utl. 2011:49. Namn för torg i stadsdelen Johanneshov. Svenne Berkas Torg blir nytt namn på torg.

44 Utl. 2011:50. Namn för kvarter och gator i stadsdelen Ulvsunda Industriområde. Magneten bibehålles som namn på kvarter med ändrad omfattning. Ekbacksvägen, Johannesfredsvägen och Ulvsunda Strand bibehålles som namn på gator med ändrade sträckningar.

45 Utl. 2011:51. Namn för park i stadsdelen Stora Essingen. Eknäsparken blir nytt namn på park.

46 Utl. 2011:52. Förändring av stadsbyggnadsnämndens taxa med anledning av ny plan- och bygglag m.m.

Rotel III+VIII

47 Utl. 2011:53. Anläggande av tre konstgräsfotbollsplaner samt byggnation av en ny personalbyggnad m.m. på Hjorthagens idrottsplats. Inriktningsbeslut.

Rotel V

48 Utl. 2011:54. Framtida Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvar för rehabilitering (MAR), organisation i Stockholms stads äldreomsorg.

Rotel V+VII

49 Utl. 2011:55. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 4 2009 och kvartal 1 2010, äldreomsorg.

Dnr 327-1326/2010, 327-2155/2010, 325-143/2011

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 2 2010, äldreomsorg. Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt rapportering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 4 2009 samt kvartal 1 och 2 2010.

BORDLAGDA MOTIONER

50 Utl. 2011:25. Skärpning av kraven på och uppföljningen av tillgänglighet i samband med exploatering av mark. Motion (2010:14) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

51 Utl. 2011:26. Ändring av kommunallagen så att europeiska och utomeuropeiska invandrare behandlas lika angående den lokala rösträtten. Motion (2010:21) av Paul Lappalainen (MP). RI

52 Utl. 2011:28. Stockholms stad som föredöme i Europa för att stärka romernas mänskliga rättigheter. Motion (2009:29) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

53 Utl. 2011:24. Inrättande av ett handelshus för nyföretagande i Stockholm. Motion (2009:50) av Tomas Rudin (S). RII

54 Utl. 2011:27. Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning. Motion (2000:25) av Lars Rådh (S). Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 25 september 2006. RII

55 Utl. 2011:29. Utbyggnad av tunnelbana i Stockholmsregionen. Motion (2009:31) av Jan Valeskog (S). RII

56 Utl. 2011:30. Ekoism framför egoism - källsortera nu! Motion (2009:37) av Karin Wanngård (S). RII

57 Utl. 2011:31. Ekoism framför egoism - införande av dubbdäcksförbud. Motion (2009:38) av Karin Wanngård (S). RII

58 Utl. 2011:32. Utvidgning av återvinningscentral i Östberga. Motion (2010:2) av Malte Sigemalm (S). RII

59 Utl. 2011:34. Krav på tillgänglighet vid upphandling av tjänster. Motion (2009:44) av Roger Mogert (S). RVII

60 Utl. 2011:42. Behovet av att kvalitetssäkra lika rättigheter och möjligheter i Stockholms eget arbete - inför kvalitetskontroller på Stockholms antidiskrimineringsarbete. Motion (2010:30) av Paul Lappalainen (MP). RI

61 Utl. 2011:43. Införande av majoritetsstyre i Stockholms stad. Motion (2010:34) av Paul Lappalainen (MP). RI

NYA MOTIONER, Rotel VI

62 Utl. 2011:56. Restaurering av Stockholms vatten. Motion (2009:46) av Stellan F. Hamrin (V).

Rotel I

63 Utl. 2011:57. Byggande av gästhamn vid Norr Mälarstrand. Motion (2010:37) av Tomas Rudin (S).

NYTT BESLUTSÄRENDE

64 Mem. 2011:11. Avsägelser och fyllnadsval

§2 Interpellation om stadens upphandling av tolkar (nr2010:35)

Dnr 125-1289/2010

Elisabeth Brandt Ygeman (S) hade lämnat in en interpellation om stadens upp­handling av tolkar.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet König Jerlmyr hänvisade till utdelat interpellationssvar --- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Elisabeth Brandt Ygeman och borgarrådet König Jerlmyr.

§3 Interpellation om sprutbyte – en fråga om allas rätt till hälsa (nr2010:44)

Dnr 325-2537/2010

Karin Rågsjö (V) hade lämnat in en interpellation om sprutbyte – en fråga om allas rätt till hälsa.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet König Jerlmyr hänvisade till utdelat interpellationssvar --- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Karin Rågsjö, borgarråden Bolund och König Jerlmyr, Ann-Katrin Åslund samt Elisabeth Brandt Ygeman.

§4 Interpellation om upprustningen av Bellevueparken (nr2010:45)

Dnr 328-2636/2010

Tomas Rudin (S) hade lämnat in en interpellation om upprustningen av Belle­vueparken.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 3.

I debatten yttrade sig borgarråden Rudin och Nordin.

§5 Interpellation om stadens demensboenden (nr2010:46)

Dnr 326-2809/2010

Mirja Räihä Järvinen (S) hade lämnat in en interpellation om stadens demens­boenden.

Kommunfullmäktige beslutade den 7 februari 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Mirja Räihä Järvinen, Karin Rågsjö samt borgarrådet Larsson.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr47, 48 och 49 för år 2010 samt nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11 för år 2011.

§7 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2011:12) av Karin Rågsjö (V) om hur det är att vara fattig och arbetslös – en realitet
Dnr 331-621/2011;

2. (2011:13) av Eivor Karlsson (MP) om höga mål och minskade resurser inom socialtjänsten
Dnr 329-622/2011;

3. (2011:14) av Rebecca Adami (MP) om Stiftelsen Hotellhem i Stock­holms baracker i Västberga – en fråga om allas rätt till värdigt boende
Dnr 329-623/2011;

4. (2011:15) av Ewa Larsson (MP) om en samlad långsiktig planering för barnets bästa att eliminera ständiga överbeläggningar på förskolor och föräldrars oro
Dnr 321-624/2011;

5. (2011:16) av Jan Valeskog (S) om stadens vägran att åstadkomma ett gemensamt kösystem för kommunalt och enskilt driven förskoleverk­samhet
Dnr 321-625/2011;

6. (2011:17) av Jan Valeskog (S) om den försämrade kontrollen av elev­frånvaro samt skolpliktsbevakning på Stockholms skolor
Dnr 322-626/2011;

7. (2011:18) av Jan Valeskog (S) om synen på rådande lagstiftning med anledning av återkallandebeslut av tillstånd att driva privata förskolor i Stockholm, m.m.
Dnr 321-628/2011;

8. (2011:19) av Jan Valeskog (S) om den låga lärarbehörigheten och höga läraromsättningen på många av Stockholms gymnasieskolor
Dnr 323-629/2011;9. (2011:20) av Tomas Rudin (S) om moderaternas nya syn på vad som kan vara betydande olägenhet vid ombyggnation
Dnr 316-630/2011;

10. (2011:21) av Carin Jämtin (S) om möjligheterna för idrottsföreningar att hyra stadens gymnastiksalar
Dnr 328-631/2011;

11. (2011:22) av Ann-Margarethe Livh (V) om införandet av så kallade ny­startzoner i Stockholms stad
Dnr 331-685/2011.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Policy för mediala utspel

Borgarrådet Rudin (S) ställde en fråga om policy för mediala utspel.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Rudin och Nordin.

Fråga nr 2. Stockholmsluften

Borgarrådet Bolund (MP) ställde en fråga om Stockholmsluften.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Bolund och Ankersjö.

Fråga nr 3. Ska du skrämma stockholmarna för sprutor?

Karin Rågsjö (V) ställde frågan: Ska du skrämma stockholmarna för sprutor?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet König Jerlmyr.


Fråga nr 4. Aktivitetsersättning till unga

Tara Twana (S) ställde en fråga om aktivitetsersättning till unga.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Tara Twana och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 5. Skateparken i Högdalstriangeln

Mats Lindqvist (MP) ställde en fråga om skateparken i Högdalstriangeln.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mats Lindqvist och borgarrådet Kevius.

Fråga nr 6. Nationaldagsfirandet

Ann Mari Engel (V) ställde en fråga om nationaldagsfirandet.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 7. Driften av bad och simhallar

Borgarrådet Mogert (S) ställde en fråga om driften av bad och simhallar.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Kevius.

Fråga nr 8. Brister i hemtjänsten

Christopher Ödmann (MP) ställde en fråga om brister i hemtjänsten.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Christopher Ödmann och borgarrådet Larsson.

Sammanträdet ajournerades kl. 17.58 - 18.00.

§9 Anmälan av ny ersättare

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut av den 29 mars2011 att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14oktober 2014.

Till ersättare efter Björn Begner (M) hade utsetts Aleksandar-Pal Sakala (M).

§10 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 10 mars 2011

Beslut (10 mars) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (13december 2010) avseende Förslag till detaljplan för Plankan 24 i stadsdelen Södermalm (119 lägenheter).

Förvaltningsrätten avvisar överklagandena.

Dnr 311-1640/2010

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 16 mars 2011

Beslut (16 mars) med anledning av klagomål mot Överförmyndarnämnden i Stockholms stad, för kännedom.

Länsstyrelse anser att Överförmyndarnämnden i Stockholms stad inte kan undgå kritik för sin underlåtenhet att utreda ett klagomål avseende en förmyndare.

Dnr 669-177/2011

Högsta förvaltningsdomstolens beslut

av den 18 mars 2011

Beslut (18 mars) med anledning av överklagat avgörande av Regeringen, Miljö­departementet (14 oktober 2010) avseende Förslag till detaljplan Värtapiren, Casablanca 1 m.m., stadsdelen Ladugårdsgärdet, Dp 2006-06878-54.

Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökan om rättsprövning.

Regeringens beslut ska stå fast.

Dnr 311-1342/2009

§11 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 5.

§12 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 11april 2011 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§13 Fyllnadsval (mem. nr 14, 17 och 19 för år 2010, mem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 och 9 för år 2011 samt utlåtande nr2011:11)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 14, 17 och 19 för år 2010, mem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 och 9 för år 2011 samt utlåtande nr2011:11 behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning enligt --------------------------------------------------------- Bilaga 6.

§14 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2011:10)

Kommunstyrelsens memorial nr2011:10 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Elena Gonzales Aguilar (V) – ledamot i styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Ulf Holmlund (S) – ersättare i styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Bo Bladholm (M) – ledamot i Rikskommittén Sveriges Nationaldag och Svenska Flaggans Dag samt ledamot i styrelsen för Stockholms Kon­serthusstiftelse, Elisabeth Thand Ringqvist (C) – ledamot, tillika ordfö­rande i styrelsen för Stockholm Vatten AB och i dotterbolaget Stockholm Vatten VA AB, Bengt Hansson (C) – ledamot i revisorsgrupperna 1 och 2, ersättare i revisorskollegiet samt lekmannarevisor i S:t Erik Försäkrings AB och S:t Erik Livförsäkring AB, Erik Slottner (KD) – ersättare i utbild­ningsnämnden – och förrätta i memorialet föreslagna val

2. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i styrelsen för Stockholms Konserthusstiftelse, en ledamot i revisorsgrupp 1, en ledamot i revisorsgrupp 2, en ersättare i revisorskollegiet, en lekmannarevisor i styrelserna för S:t Erik Försäkrings AB och S:t Erik Livförsäkring AB och en nämndeman i Stockholms Tingsrätt.


Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB för tiden till och med ordina­rie årsstämma 2015:

till ledamot: Ulf Holmlund (S);

till suppleant: Elena Gonzales Aguilar (V);

i Rikskommittén Sveriges Nationaldag och Svenska Flaggans Dag för tiden till och med 2012:

till ledamot: Margareta Björk (M);

i styrelsen för Stockholm Vatten AB för tiden till och med ordinarie årsstämma 2015:

till ledamot tillika ordförande: Bengt Hansson (C);

i styrelsen för Stockholm Vatten VA AB för tiden till och med ordinarie års­stämma 2015:

till ledamot tillika ordförande: Bengt Hansson (C);

i utbildningsnämnden för tiden till och med 2011:

till ersättare: Erika Svanström (KD).

§15 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att behandla punkt nr 64 på fö­redragningslistan före punkt nr 38.

§16 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2011:11; skrivelse 4)

Kommunstyrelsens memorial nr2011:11 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Carin Jämtin (S)–leda­mot i kommunfullmäktige – och hemställa hos länsstyrelsen om ny sam­manräkning med anledning av den uppkomna vakansen

2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Carin Jämtin (S)–bor­garråd i borgarrådsberedningen, ledamot tillika 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden, ledamot tillika vice ordfö­rande i idrottsnämnden, ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, ledamot i styrelsen för Stockholm Business Region AB, ledamot i styrelsen för Stockholmsregionens Europaförening, ledamot i Mälardalsrådets stämma samt ombud för Kommunförbundet Stockholms län (KSL) – och förrätta i memorialet föreslagna val

3. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en ledamot tillika 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden, en ledamot tillika vice ordförande i idrottsnämnden, en ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, en ledamot i styrelsen för Stockholm Business Region AB, en le­damot i styrelsen för Stockholmsregionens Europaförening, en ledamot i Mälar­dalsrådets stämma samt ett ombud för Kommunförbundet Stockholms län (KSL).

§17 Ändrade riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen i Stockholm

Förslag från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden (utl.2011:44)

Dnr 329-1353/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:44 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden om ändrade riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen i Stockholm.

Ordet innehades av borgarråden König Jerlmyr och Mogert samt Karin Rågsjö.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Ändrade riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen i Stockholm godkänns i enlighet med socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens förslag.

§18 Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden (utl.2011:45)

Dnr 125-2426/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:45 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om centralupphandling av vård- och omsorgsboenden.

Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen, borgarrådet Larsson, Ann Mari Engel, Dennis Wedin, Christopher Ödmann, Helen Jäderlund Eckardt, Åke Askensten, borgarrådet Mogert, Ann-Katrin Åslund, Hanna Broberg, Christoffer Järkeborn och Ewa Larsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Åke Askensten (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Ann Mari Engel (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

§19 Fortsatt projektering av Samverkanscentral och kontor inom Kristinebergs slott 11 m.fl.

Förslag från fastighetsnämnden (utl.2011:46)

Dnr 302-2012/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:46 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från fastighetsnämnden om fortsatt projektering av Samverkanscentral och kontor inom Kristinebergs slott 11 m.fl.

Ordet innehades av borgarrådet Sjöstedt, Bengt Sandberg, borgarrådet Larsson, Maria Östberg Svanelind, Karin Hanqvist, borgarrådet Rudin, Åke Askensten, Malte Sigemalm, Maria Hannäs och Karl Bern.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels av borgarrådet Rudin (S), Åke Askensten (MP) och Maria Hannäs (V) att ärendet återremitteras enligt följande:

Vi yrkar att ärendet återremitteras. Konsekvenserna vid en flytt av Kungs­holmens brandstation för brandförsvarets utryckningstider och möjligheter att agera snabbt vid olika händelser är inte tillräckligt belysta i ärendet.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att villkoren för mino­ritetsåterremiss var uppfyllda.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att återremittera ärendet.

§20 Namn för parker, broar och gång- och cykelvägar i stadsdelarna Rinkeby och Tensta

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:47 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för parker, broar och gång- och cykelvägar i stadsdelarna Rin­keby och Tensta.

Ordet innehades av Abebe Hailu och borgarrådet Kevius.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Askebygången, Basargången, Bredbygången, Degerbygången, Gamleby­gången, Gärdebygången, Hinderstorpsgången, Knutbygången, Kuddby­gången, Kvarnbygången, Mellanbygången, Norra Rinkebygången, Sun­nanbygången, Stavbygången, Svennebygången, Södra Rinkebygången, Södra Stadsparksgången och Sörbygången fastställs som nya namn på gång- och cykelvägar i Rinkeby enligt bifogad karta till utlåtandet.

2. Askebyparken, Bredbykullen, Hinderstorpsparken, Hällbykullen, Knut­bykullen, Norra Stadsparken, Rinken och Södra Stadsparken fastställs som nya namn på parker i Rinkeby enligt bifogad karta till utlåtandet.

3. Bussenhusgången, Dyvingegången, Edingegången, Elinsborgsgången, En­backsgången, Faringegången, Föllingegången, Gullingegången, Harlinge­gången, Hidingegången, Hjulstagången, Hjulstastigen, Hyllingegången, Järingegången, Lättingegången, Kämpingegången, Mellingegången, Ny­dalsgången, Sotingegången, Svinningegången, Tisslingegången och Åvingegången fastställs som nya namn på gång- och cykelvägar i Tensta enligt bifogad karta till utlåtandet.

4. Lunda Gångbro, Toftingebron, Västra Nydalsbron och Östra Nydalsbron fastställs som nya namn på broar i Tensta enligt bifogad karta till utlåtan­det.

5. Dyvingeparken, Enbacksparken, Erikslundsparken, Glömmingeskogen, Gullingeparken, Hjulstaskogen och Nydalsparken fastställs som nya namn på parker i Tensta enligt bifogad karta till utlåtandet.

§21 Namn för kvarter och gator i stadsdelen Ladugårdsgärdet

Dnr 312-2992/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:48 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för kvarter och gator i stadsdelen Ladugårdsgärdet.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Svea Artilleri bibehålles som namn på kvarter med ändrad omfattning en­ligt bifogad karta till utlåtandet.

2. Melodislingan och Basgången fastställs som nya namn på gator enligt bi­fogad karta till utlåtandet.

§22 Namn för torg i stadsdelen Johanneshov

Svenne Berkas Torg blir nytt namn på torg (utl.2011:49)

Dnr 312-2993/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:49 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för torg i stadsdelen Johanneshov.

Ordet innehades av Maria Östberg Svanelind.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Svenne Berkas Torg fastställs som nytt namn på torg enligt bifogad karta till utlåtandet.

§23 Namn för kvarter och gator i stadsdelen Ulvsunda Industriområde

Dnr 312-2994/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:50 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för kvarter och gator i stadsdelen Ulvsunda Industriområde.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Magneten bibehålles som namn på kvarter med ändrad omfattning enligt bifogad karta till utlåtandet.

2. Ekbacksvägen, Johannesfredsvägen och Ulvsunda Strand bibehålles som namn på gator med ändrade sträckningar enligt bifogad karta till utlåtandet.

§24 Namn för park i stadsdelen Stora Essingen

Eknäsparken blir nytt namn på park (utl.2011:51)

Dnr 312-2995/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:51 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för park i stadsdelen Stora Essingen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Eknäsparken fastställs som nytt namn på park enligt bifogad karta till utlå­tandet.

§25 Förändring av stadsbyggnadsnämndens taxa med anledning av ny plan- och bygglag m.m. (utl.2011:52)

Dnr 119-334/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:52 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förändring av stadsbyggnadsnämndens taxa med anledning av ny plan- och bygglag m.m.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet fastställs i enlighet med stadsbyggnadsnämndens förslag enligt bilaga 1 till utlåtandet, att gälla från och med den 2 maj 2011.

2. Grundbeloppet fastställs till 55 kronor, att gälla från och med den 2 maj 2011.

3. Stadsbyggnadsnämnden medges rätt att till följd av beslut om ny plan- och byggförordning, om lovplikt för skyltar, göra nödvändiga anpass­ningar av stadsbyggnadsnämndens taxa.

§26 Anläggande av tre konstgräsplaner samt byggnation av en ny personal­byggnad m.m. på Hjorthagens idrottsplats

Inriktningsbeslut (utl.2011:53)

Dnr 328-1707/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:53 behandlades. Utlåtandet gäller ett in­riktningsbeslut om anläggande av tre konstgräsplaner samt byggnation av en ny personalbyggnad m.m. på Hjorthagens idrottsplats.

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Jari Visshed, Mehdi Oguzsoy, Åke Askensten samt borgarrådet Sjöstedt.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åke Askensten (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Inriktningsbeslut för anläggande av tre konstgräsfotbollsplaner samt byggnation av ny personalbyggnad m.m. på Hjorthagens idrottsplats till en kostnad om 45 mnkr godkänns.

2. Idrottsnämnden och fastighetsnämnden anmodas att inrymma upprust­nings- och moderniseringsprogram för Hjorthagens idrottsplats inom till­delad investeringsbudget samt att i övrigt beakta vad föredragande bor­garråden anfört.


Särskilt uttalande

Jari Visshed (S) och Mehdi Oguzsoy (V):

Upprustning och modernisering av Hjorthagens idrottsplats inryms inte i id­rottsförvaltningens ordinarie treårsprogram. Som idrottsförvaltningen påtalat kan projektet endast genomföras om kommunfullmäktige tillskjuter extra in­vesteringsmedel för 2011-2013 med 45 mnkr utöver anslagen budgetram. Därför är det anmärkningsvärt att upprustningen och moderniseringen av Hjorthagens idrottsplats nu förväntas ske utan att budgetramen utökas med de 45mnkr som projektet beräknas kosta.

§27 Framtida Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvar för rehabilitering (MAR), organisation i Stockholms stads äldreomsorg (utl.2011:54)

Dnr 327-1647/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:54 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Framtida Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvar för rehabilitering (MAR), organisation i Stockholms stads äldreomsorg.

Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen, Karin Rågsjö, Helen Törnqvist, Christopher Ödmann samt borgarrådet Larsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Den framtida organisationen för Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvar för rehabilitering (MAR) godkänns i enlighet med vad som anförs i utlåtandet.

§28 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 4 2009 och kvartal 1 2010, äldreomsorg

Dnr 327-1326/2010, 327-2155/2010, 325-143/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:55 behandlades. Utlåtandet gäller dels ett ärende om rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstla­gen, kvartal 4 2009 och kvartal 1 2010, äldreomsorg, dels ett ärende om rappor­tering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 2 2010, äldreomsorg, dels ett ärende om rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt rapportering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 4 2009 samt kvartal 1 och 2 2010.

Ordet innehades av Karin Rågsjö, borgarrådet Mogert, Emilia Bjuggren, Mirja Räihä Järvinen, Åke Askensten, borgarrådet Larsson, Ann-Katrin Åslund samt borgarrådet König Jerlmyr.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag med korrigering i utlåtandet på sidan 326 till (kvartal 2 2010),

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens korrigerade förslag följande.

1. Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 4 2009 och kvartal 1 2010, äldreomsorg, godkänns.

2. Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 2 2010, äldreomsorg, godkänns.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt rapportering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 4 2009 samt kvartal 1 och 2 2010, godkänns.

§29 Motion om skärpning av kraven på och uppföljningen av tillgänglighet i samband med exploatering av mark (utl.2011:25)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:25 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh (V) i vilken hon föreslår att kommunfullmäktige i budgeten för 2011 klargör stadens ambitionsnivå för till­gänglighet vid exploatering av mark.

Ordet innehades av Ann-Margarethe Livh, Kaj Nordquist, Christoffer Järkeborn, Åke Askensten, Erik Slottner och Maria Hannäs.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Kaj Nordquist (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Åke Askensten (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Ann-Margarethe Livh (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kom­munstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2010:14) av Ann-Margarethe Livh (V) om ”Skärpning av kraven på och uppföljning av tillgänglighet i samband med exploatering av mark” an­ses besvarad med vad föredragande borgarrådet anfört.

§30 Motion om ändring av kommunallagen så att europeiska och utomeurope­iska invandrare behandlas lika angående den lokala rösträtten (utl.2011:26)

Dnr 335-1629/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:26 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Paul Lappalainen (MP) i vilken han föreslår en änd­ring av kommunallagen så att europeiska och utomeuropeiska invandrare be­handlas lika angående den lokala rösträtten.

Ordet innehades av Awad Hersi, Datevig Mardirossian Lönn, Gunnar Sandell, Mehdi Oguzsoy, Sara Pettigrew, Yvonne Ruwaida samt borgarrådet Mogert.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Gunnar Sandell (S), Awad Hersi (MP) och Mehdi Oguzsoy (V) bifall till Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma reserva­tion i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2010:21) av Paul Lappalainen (MP) om ”Ändring av kommunalla­gen så att europeiska och utomeuropeiska invandrare behandlas lika angå­ende den lokala rösträtten” avslås.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Ann-Margarethe Livh (V) i en ordningsfråga angående be­handling eller bordläggning av punkt nr 52, utlåtande 2011:28, på föredrag­ningslistan.

§31 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 28, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 42 och 43 för år 2011.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtan­den nr 56 och 57 för år 2011.

§32 Motioner

Under tiden 15 mars – 4 april 2011 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2011:29) av Rebecca Adami (MP) om värnandet av de papperslösas grundläggande rättigheter genom att stödja jourer och ideella verksam­heter i Stockholms stad
Dnr 333-825/2011;

2. (2011:30) av Christopher Ödmann (MP) om internationellt språklyft inom äldreomsorgen
Dnr 327-826/2011;

3. (2011:31) av Karin Rågsjö (V) om en jämlik fördelning av försöks- och träningslägenheter
Dnr 325-827/2011;

4. (2011:32) av Ann-Margarethe Livh (V) om levande förortscentrum
Dnr 336-828/2011;

5. (2011:33) av Mehdi Oguzsoy (V) om stopp för privatisering av driften av Högdalens simhall vilket i förlängningen kan innebära att simhallen säljs
Dnr 328-829/2011;

6. (2011:34) av Mirja Räihä Järvinen (S) om hemtjänsten
Dnr 327-830/2011;

7. (2011:35) av Per Bolund (MP) om rätt till heltid – möjlighet till deltid
Dnr 213-820/2011.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 21.55.