Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-04-29

Sammanträde 2013-04-29

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2012:45 av Jan Valeskog (S) om nya principer för lönesättning av Stockholms lärare, vilka strider mot intentionerna i Avtal 12, m.m. RI

Dnr 210-1601/2012 (framställd 26/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2012:49 av Tomas Rudin (S) om möjligheterna att behålla golfträningsanläggningen vid Årstafältet. RIII

Dnr 328-1720/2012 (framställd 17/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2012:51 av Karin Rågsjö (V) om snö och beredskap. RII

Dnr 314-1809/2012 (framställd 28/1, bordlagd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2012:52 av Jan Valeskog (S) om granskningen av Volvo IT upphandlingen. RI

Dnr 031-1846/2012 (framställd 28/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2012:53 av Roger Mogert (S) om riktlinjer för personalövertagande. RI

Dnr 329-1847/2012 (framställd 28/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2013:1 av Eivor Karlsson (MP) om ökad psykisk ohälsa bland elever. RIV

Dnr 322-150/2013 (framställd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2013:2 av Jan Valeskog (S) om vilka som bör ha ansvaret för upphandling och kontroll av snöröjning och städning i Stockholm. RII

Dnr 303-151/2013 (framställd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2013:3 av Jan Valeskog (S) om stadens bristande ansvarstagande för kolloverksamheten på Barnens Ö. RI

Dnr 324-152/2013 (framställd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2013:4 av Mirja Räihä (S) om stadens beredskap att ta emot äldre från akutsjukhus under storhelger. RV

Dnr 327-153/2013 (framställd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2013:5 av Katarina Luhr (MP) om outsourcing av Stockholm Vattens verksamheter. RVI

Dnr 315-211/2013 (framställd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2013:6 av Tomas Rudin (S) om målen för bostadsbyggande i Stockholm. RIII

Dnr 316-292/2013 (framställd 4/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2013:7 av Kaj Nordquist (S) om översyn av hyresnivåerna och konsekvenserna för föreningslivet i Stockholm. RV

Dnr 328-293/2013 (framställd 4/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2013:8 av Tomas Rudin (S) om stadens planering av nya handelsplatser och eventuella risker för överetablering av handelsytor i Stockholm samt dess konsekvenser för priser, butiksdöd och medborgarnas avstånd till service. RI

Dnr 319-294/2013 (framställd 4/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2013:9 av Jan Valeskog (S) om den dåliga ekonomin i fullbelagda gymnasieskolor i Stockholm. RIV

Dnr 323-295/2013 (framställd 4/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2013:10 av Jan Valeskog (S) om Stockholms nej till ökad programersättning för gymnasieelever, från andra kommuner i länet. RI

Dnr 323-380/2013 (framställd 8/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2013:11 av Mirja Räihä (S) om hyreshöjningar på Trekantens servicehus. RV

Dnr 327-381/2013 (framställd 8/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2013:12 av Eivor Karlsson (MP) om för låg ersättning när privata vårdföretag nu lämnar äldreomsorgen. RV

Dnr 327-382/2013(framställd 8/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2013:13 av Inger Stark (V) om den ideella föreningen Albatross. RIV

Dnr 321-441/2013 (framställd 8/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

20 Nr 2013:14 av Jan Valeskog (S) om stadens ansvar för bygglov mm. som upplevs som integritetskränkande av boende i fastigheten Bulten 19, vid Hornstull. RIII

21 Nr 2013:15 av Roger Mogert (S) om Projekt Vinternatt. RVII

BORDLAGT BESLUTSÄRENDE, Rotel I

28 Utl. 2013:39. Policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och Stockholmarna

Positionspapper om EU, staden och stockholmarna
Dnr 024-2011/2011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner), Rotel VII

29 Utl. 2013:45. Tydliggörande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Förslag från socialnämnden
Dnr 326-1366/2012

Rotel I

30 Utl. 2013:46. Nytt it-program för Stockholms stad

Ett program för digital förnyelse 2013-2018
Dnr 031-786/2012

31 Utl. 2013:47. Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Rotel I+V

32 Utl. 2013:48. Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders ombyggnad till studentbostäder i kvarteret Vallgossen 14 inom Kungsholmen

Rotel III

33 Utl. 2013:49. Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2013-2017

BORDLAGDA MOTIONER

34 Utl. 2012:142. Principer för hantering av bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Motion (2011:78) av Kaj Nordquist (S). RVII

35 Utl. 2012:154. Fler bänkar i stadsmiljön. Motion (2011:53) av Åke Askensten (MP). RII

Dnr 329-1610/2011 (bordlagd 18/2, bordlagd 8/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Utl. 2012:155. Bevarande av den gamla eken på Oxenstiernsgatan. Motion (2011:69) av Åke Askensten (MP). RII

Dnr 304-2208/2011 (bordlagd 18/2, bordlagd 8/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Utl. 2012:156. Jämställd trafik. Motion (2011:72) av Emilia Hagberg (MP). RII

38 Utl. 2012:157. Uppkallande av någon offentlig plats efter Sven Tumba Johansson. Motion (2011:59) av Tomas Rudin (S). RIII

39 Utl. 2012:158. Uppkallande av en plats efter författaren Emelie Flygare-Carlén. Motion (2011:75) av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S). RIII

40 Utl. 2012:159. Anordnande av WC vid fotbollsplanen i Bellevueparken. Motion (2011:57) av Jan Valeskog (S). RIII

41 Utl. 2012:160. Ombyggnation av Mälarhöjdens skola. Motion (2011:66) av Jan Valeskog (S). RIV + RIII

42 Utl. 2012:161. Översyn i syfte att effektivisera stadens funktionshinderråd. Motion (2011:80) av Kaj Nordquist (S). RVII

43 Utl. 2012:162. Stockholm ska ansöka om och förbereda för att bli en Fair Trade City. Motion (2011:60) av Emilia Bjuggren (S). RI

44 Utl. 2013:4. Om barns rätt till en giftfri vardag - inför miljödiplomering för giftfria skolor. Motion (2012:12) av Emilia Hagberg m.fl. (MP). RVI

Dnr 322-444/2012 (bordlagd 4/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

45 Utl. 2013:5. Om den könssegregerade arbetsmarknaden i Stockholms stad. Motion (2011:25) av Ann-Margarethe Livh (V). RVII

Dnr 331-636/2011 (bordlagd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

46 Utl. 2013:6. Nya konstytor i stadsmiljön. Motion (2011:62) av Åke Askensten (MP). RVIII (bordlagd 8/4)

47 Utl. 2013:7. Införande av legitimation för all personal med eget ansvar för barn på skolorna, även fritidspedagogerna. Motion (2012:5) av Jan Valeskog (S). RIV

48 Utl. 2013:8. Ersättande av slogan "The Capital of Scandinavia". Motion (2012:13) av Åke Askensten (MP). RI (bordlagd 8/4)

49 Utl. 2013:9. Utformande av en lönestrategi i Stockholms stad. Motion (2012:34) av Jan Valeskog (S). RI

50 Utl. 2013:10. Tio kraftfulla insatser mot barnfattigdomen i Stockholms stad med sikte på en nollvision. Motion (2012:24) av Karin Rågsjö (V). RI

Dnr 325-663/2012 (bordlagd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

51 Utl. 2013:27. Policy för bedömning i skolan. Motion (2012:21) av Per Olsson (MP). RIV

52 Utl. 2013:34. Tidsgeografiska dagsprogram i Stockholms stadsbyggande. Motion (2012:10) av Tomas Rudin (S). RIII

NYA MOTIONER, Rotel VII

53 Utl. 2013:50. Ett program för sexuell hälsa i Stockholm

Motion (2012:23) av Emilia Bjuggren (S)
Dnr 325-662/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

54 Utl. 2013:51. Jour- och familjehem i kommunal regi

Motion (2012:20) av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V)
Dnr 325-568/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

55 Utl. 2013:52. Stadsdelarnas ansvar för funktionsnedsattas fritid och idrottsmöjligheter

Motion (2012:22) av Tomas Rudin, Emilia Bjuggren och Kaj Nordquist (alla S)
Dnr 326-661/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

56 Utl. 2013:53. "Best practise" i arbetet med budget- och skuldrådgivning i vräkningsförebyggande syfte i stadsdelarna

Motion (2012:11) av Karin Rågsjö (V)
Dnr 325-428/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel II+VI

57 Utl. 2013:54. Satsning på bättre cykelmiljö i staden

Motion (2011:43) av Teres Lindberg m.fl. (S)
Dnr 314-1225/2011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel IV

58 Utl. 2013:55. Byggnation och upprustning av Nälstaskolan i Vällingby

Motion (2012:16) av Jan Valeskog och Kaj Nordquist (båda S)
Dnr 322-564/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Justering

Förste vice ordföranden Eva-Louise Erlandsson Slorach (S) och andre vice ord­föranden Ulf Fridebäck (FP) utsågs att jämte ordföranden Margareta Björk (M) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen sker den 6 maj 2013.

§2 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 45 och 49 för år 2012.

§3 Interpellation om snö och beredskap (nr2012:51)

Dnr 314-1809/2012

Karin Rågsjö (V) hade lämnat in en interpellation om snö och beredskap.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Karin Rågsjö och borgarrådet Hamilton.

§4 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 52 och 53 för år 2012 samt nr 1, 2 och 3 för år 2013.

§5 Interpellation om stadens beredskap att ta emot äldre från akutsjukhus under storhelger (nr2013:4)

Dnr 327-153/2013

Mirja Räihä (S) hade lämnat in en interpellation om stadens beredskap att ta emot äldre från akutsjukhus under storhelger.

Kommunfullmäktige beslutade den 18 februari 2013 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Mirja Räihä och borgarrådet Larsson.

§6 Interpellation om outsourcing av Stockholm Vattens verksamheter (nr2013:5)

Dnr 315-211/2013

Katarina Luhr (MP) hade lämnat in en interpellation om outsourcing av Stock­holm Vattens verksamheter.

Kommunfullmäktige beslutade den 18 februari 2013 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Ankersjö hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Katarina Luhr och borgarrådet Ankersjö.

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr6, 7, 8, 9 och 10 för år 2013.

§8 Interpellation om hyreshöjningar på Trekantens servicehus (nr2013:11)

Dnr 327-381/2013

Mirja Räihä (S) hade lämnat in en interpellation om hyreshöjningar på Trekan­tens servicehus.

Kommunfullmäktige beslutade den 8 april 2013 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Mirja Räihä, borgarrådet Larsson, Ann Mari Engel och Christopher Ödmann.

§9 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr12 och 13 för år 2013.

§10 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2013:14) av Jan Valeskog (S) om stadens ansvar för bygglov m.m. som upplevs som integritetskränkande av boende i fastigheten Bulten 19, vid Hornstull
Dnr 319-563/2013;

2. (2013:15) av Roger Mogert (S) om Projekt Vinternatt
Dnr 325-564/2013.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

§11 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Vinternatt

Borgarrådet Mogert (S) ställde en fråga om Vinternatt.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Nordin.

Fråga nr 2. Stockholmsluften

Katarina Luhr (MP) ställde en fråga om Stockholmsluften.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Katarina Luhr och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 3. Kunskapssegregeringen

Karin Rågsjö (V) ställde en fråga om kunskapssegregeringen.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 4. Litterära skyltar

Emilia Bjuggren (S) ställde en fråga om litterära skyltar.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Emilia Bjuggren och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 5. Om skattemässiga och andra konsekvenser av avknoppningar av kommunala verksamheter

Jonas Eklund (MP) ställde en fråga om skattemässiga och andra konsekvenser av avknoppningar av kommunala verksamheter.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jonas Eklund och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 6. Hur ställer man sig till fortsatt projektering av projekt ”Vinter­natt”?

Jackie Nylander (V) ställde frågan: Hur ställer man sig till fortsatt projektering av projekt ”Vinternatt”?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jackie Nylander och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 7. Partikelhalter

Mikael Magnusson (S) ställde en fråga om partikelhalter.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mikael Magnusson och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 8. Nedlagda skollokaler i Järva

Awad Hersi (MP) ställde en fråga om nedlagda skollokaler i Järva.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Awad Hersi och borgarrådet Edholm.

§12 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Mark- och miljödomstolens beslut

av den 11 april 2013

Beslut (11 april) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 2012-10-10) avseende detaljplan för område i kv Utsik­ten (del av Sätra 2:1) i stadsdelen Bredäng i Stockholms kommun.

Mark- och miljödomstolen undanröjer Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut och återvisar målet till Länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

Mark- och miljööverdomstolens beslut

av den 12 april 2013

Beslut (12 april) med anledning av överklagat avgörande hos Mark- och miljö­domstolen avseende detaljplan för fastigheten Lacke 2 m.m. i Stockholms kom­mun. Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 12 april 2013

Beslut (12 april) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för Alba­noområdet, Norra Djurgården 2:2 m.fl., i stadsdelarna Norra Djurgården och Vasastaden.

Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Länsstyrelsen ändrar efter medgivande från kommunen, kommunfullmäktiges beslut den 17 december 2012 att anta detalj­plan för Albanoområdet, Norra Djurgården 2:2 m.fl., i stadsdelarna Norra Djur­gården och Vasastaden vad gäller planbestämmelsen SB1 ska ha lydelsen "Skola och parkering. Student- och forskarbostäder får uppföras i de tre översta våning­arna". Länsstyrelsen avslår överklagandena i övrigt.

Dnr 311-1564/2012

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 12 april 2013

Beslut (12 april) med anledning av prövning av kommunfullmäktiges antagan­debeslut av förslag till detaljplan för området Albano och Norra Djurgården 2:2 m.fl., i stadsdelarna Norra Djurgården och Vasastaden Dp 2008-21530-54.

Länsstyrelsen beslutar med hänvisning till Länsstyrelsens beslut denna dag be­träffande överklagande över detaljplanen att avskriva ärendet avseende prövning enl 12 kap 1 § första stycket punkt 1 plan- och bygglagen (SFS 1987:19) (ÄPBL) från vidare handläggning.

Dnr 311-1564/2012

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 9 april 2013

Beslut (9 april) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (17 december 2012) avseende Godkännande av förslag till detaljplan för Farsta 2:1 Ullerudsbacken i stadsdelen Farsta Strand Dnr 2007-36742-54.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 311-449/2012

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 15 april 2013

Beslut (15 april) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 17 april 2008) avseende Revidering av beslut om inrät­tande av Hansta naturreservat.

Skrivelse med överklagande överlämnas till Mark- och miljödomstolen.

Dnr 304-2443/2007

Mark- och miljödomstolens beslut

av den 19 april 2013

Beslut (19 april) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 11 januari) avseende Förslag till detaljplan för Tall­krogsvägen vid Tallkrogsplan i Stockholms kommun. Mark- och miljödomsto­len avslår överklagandena.

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 4 april 2013

Beslut (4 april) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 16 januari) avseende Överenskommelse om exploatering för bostäder inom detaljplan Norra 2 (del av Hjorthagen 1:3) Norra Djurgårdsstaden. Genom­förandebeslut 5.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 302-526/2012

Mark- och miljödomstolens beslut

av den 24 april 2013

Beslut (24 april) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 17 april 2008) avseende Revidering av beslut om inrät­tande av Hansta naturreservat.

Skrivelse med överklagande överlämnas till regeringen, miljödepartementet.

Dnr 304-2443/2007

§13 Anmälan av ny ledamot och ersättare

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 16 april 2013 att utse ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14oktober 2014.

Till ledamot efter Birgitta Holm (M) hade utsetts Johan Brege (M).

Till ersättare efter Johan Brege (M) hade utsetts Mads Lundgaard (M).

§14 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 5.

§15 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 6 maj 2013 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§16 Valärenden, fyllnadsval

Valärende i kommunfullmäktige 2013-04-29 behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning enligt --------------------------------------------------------- Bilaga 6.

§17 Policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och Stockholmarna

Positionspapper om EU, staden och stockholmarna (utl.2013:39)

Dnr 024-2011/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2013:39 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och Stockholmarna.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Jakop Dalunde, Ann Mari Engel, bor­garrådet Wanngård, Frida Johansson Metso, Ingegerd Akselsson Le Douaron, Gulan Avci, Arba Kokalari och Stellan Hamrin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Jakop Dalunde (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Ann Mari Engel (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Positionspapper om EU, staden och stockholmarna godkänns med änd­ringarna att dokumentet gäller tills annat fastslås.

2. Berörda nämnder får i uppdrag att före utgången av år 2013 och i nära samverkan med kommunstyrelsen utarbeta verksamhetsspecifika EU-positionspapper.

3. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge berörda bolagsstyrelser i upp­drag att före utgången av år 2013 och i nära samverkan med kommunsty­relsen utarbeta verksamhetsspecifika EU-positionspapper.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§18 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga kommunstyrel­sens utlåtande nr2013:45.

§19 Nytt it-program för Stockholms stad

Ett program för digital förnyelse 2013 – 2018 (utl.2013:46)

Dnr 031-786/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:46 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om nytt it-program för Stockholms stad.

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Wanngård, Ann Mari Engel, borgar­rådet Helldén, Daniel Somos, Kaj Nordquist och Ewa Samuelsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann Mari Engel (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes bor­garrådet Wanngårds (S) yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutat följande.

1. ”It-program – ett program för digital förnyelse”, bilaga 2 till utlåtandet, fastställs att gälla för stadens nämnder från och med år 2013 till och med år 2018.

2. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge stadens alla bolagsstyrelser i uppdrag att anta ”It-program – ett program för digital förnyelse”, bilaga 2 till utlåtandet, att gälla från och med år 2013 till och med år 2018.

3. De styrdokument som ersätts av det nya programmet i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande upphävs.

4. Rapporteringen av de uppdrag som redovisas i detta ärende godkänns.

§20 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013 – 2016 (utl.2013:47)

Dnr 307-643/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:47 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013 - 2016.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Sara Pettigrew, Karin Rågsjö och Ann-Katrin Åslund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016, bi­laga2 till utlåtandet, godkänns.

2. Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012, dnr 307-2883/2008, utgår som styrdokument.

§21 Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders ombyggnad till student­bostäder i kvarteret Vallgossen 14 inom Kungsholmen (utl.2013:48)

Dnr 311-340/2013

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:48 behandlades. Utlåtandet gäller ett in­riktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders ombyggnad till studentbostäder i kvarteret Vallgossen 14 inom Kungsholmen.

Ordet innehades av borgarråden Larsson och Helldén, Berthold Gustavsson, Maria Hannäs, Ewa Samuelsson, Karin Hanqvist och Björn Ljung.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Inriktningen för ombyggnad till ca 240 studentlägenheter med komplette­rande lokaler, inom kv. Vallgossen 14, Kungsholmen till en total invester­ingsutgift om 435 mnkr, godkänns.

Särskilt uttalande

Borgarrådet Helldén (MP) med instämmande av Karin Hanqvist (S) och Maria Hannäs (V):

Miljöpartiet står bakom inriktningsbeslutet att bygga om skolan till student­bostäder. I beslutet talas också om att tillföra fler förskoleplatser. Om detta sker är det viktigt att säkerställa att utomhusmiljön är tillräckligt stor i rela­tion till antal barn för att barns lek utomhus inte ska begränsas. Det är viktigt att barnen som går i förskola har en god lekmiljö och att de får vara ute varje dag i en kreativ miljö.

§22 Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2013 - 2017

Förslag från idrottsnämnden (utl.2013:49)

Dnr 328-1899/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:49 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från idrottsnämnden om idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2013 - 2017.

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Emilia Bjuggren, Gulan Avci, Ewa Samuelsson, Mehdi Oguzsoy, Åsa Jernberg, Karl Bern, Malte Sigemalm, Jari Visshed och Daniel Somos.

Ordningsfråga

Malte Sigemalm (S) ställde en ordningsfråga om debattregler.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2013 - 2017 godkänns.

§23 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr142, 154 och 155 för år 2012.

§24 Motion om jämställd trafik (utl.2012:156)

Dnr 314-2271/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:156 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Emilia Hagberg (MP) i vilken hon föreslår att kom­munfullmäktige beslutar att utreda vad konsekvenserna skulle bli om resmönst­ren förändrades så att män reser som kvinnor.

Ordet innehades av borgarrådet Helldén, Datevig Tjärnberg, Ewa Larsson, Berthold Gustavsson, Stellan Hamrin, borgarrådet Hamilton och Malte Sigemalm.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Malte Sigemalm (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Ewa Larsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Stellan Hamrin (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:72) av Emilia Hagberg (MP) om jämställd trafik anses besva­rad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§25 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtande nr2012:157.

§26 Motion om uppkallande av en plats efter författaren Emelie Flygare-Carlén (utl.2012:158)

Dnr 312-2327/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:158 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S) i vilken de föreslår att en plats i Hammarby uppkallas efter författaren och pionjä­ren Emelie Flygare-Carlén.

Ordet innehades av Maria Östberg Svanelind och borgarrådet Kevius.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Maria Östberg Svanelind (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:75) av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S) om ”Uppkallande av en plats efter författaren Emelie Flygare-Carlén” avslås.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§27 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr159, 160 och 161 för år 2012.

§28 Motion om Stockholm ska ansöka om och förbereda för att bli en Fair Trade City (utl.2012:162)

Dnr 305-2038/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:162 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Emilia Bjuggren (S) i vilken hon föreslår att Stock­holms stad förbereder en ansökan om diplomeringen Fair Trade City.

Ordet innehades av Emilia Bjuggren, Ann Mari Engel, Arba Kokalari, Ewa Larsson, borgarråden Sjöstedt och Mogert, Ingegerd Akselsson Le Douaron, Stellan Hamrin, Karl Bern, Åsa Jernberg och Karin Rågsjö.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Emilia Bjuggren (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Ewa Larsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Ann Mari Engel (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:60) av Emilia Bjuggren (S) om att Stockholm ska ansöka om och förbereda för att bli en Fair Trade City avslås med vad som anförs i ut­låtandet.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§29 Motion om barns rätt till en giftfri vardag - inför miljödiplomering för gift­fria skolor (utl.2013:4)

Dnr 322-444/2012

Ordningsfråga

Ordet innehades av Stefan Nilsson (MP) i en ordningsfråga om bordläggning av ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga ärendet.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§30 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr5, 6, 7, 8, 9, 10, 27 och 34 för år 2013.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr50, 51, 52, 53, 54 och 55 för år 2013.

§31 Motioner

Under tiden 9 – 29 april 2013 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2013:37) av Stefan Nilsson m.fl. (MP) om 50 procent av Stockholms stads elkonsumtion från vindkraft år 2020
Dnr 315-672/2013;

2. (2013:38) av Malte Sigemalm och Maria Östberg Svanelind (båda S) om återvinningsparker i anslutning till återvinningscentraler
Dnr 303-701/2013;

3. (2013:39) av Kaj Nordquist (S) om Stockolm – en stad i världsklass för dyslektiker
Dnr 326-702/2013;

4. (2013:40) av Karin Hanqvist (S) om införande av en HBT-policy i Stockholms stad
Dnr 325-703/2013;

5. (2013:41) av Ann-Margarethe Livh och Ann Mari Engel (båda V) om ökningar av antalet markanvisningar till våra allmännyttiga bostadsbolag samt att låta dem bygga mer än de 1500 lägenheter per år som den bor­gerliga majoriteten föreslår
Dnr 302-705/2013.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 21.53.

Vid protokollet

Ulrika Gunnarsson