Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-12-16

Sammanträde 2013-12-16

Datum
Klockan
Plats

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2013:22 av Rana Carlstedt (S) om återställning av bollplaner och idrottsplatser efter vinterns snödumpning. RII

Dnr 329-864/2013 (framställd 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2013:23 av Mats Berglund (MP) om konstverket Hyenor vid Stureplan. RII

Dnr 328-951/2013 (framställd 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2013:24 av Mats Berglund (MP) om hanteringen av kulturmiljövärden vid Slussen. RIII

Dnr 311-952/2013 (framställd 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2013:25 av Ann-Margarethe Livh (V) om hur arbetsmarknaden i Stockholm hårdnar och oseriösa företag skor sig på redan utsatta människor. RV

Dnr 331-972/2013 (framställd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2013:26 av Jan Valeskog (S) om stadens passivitet när det gäller byggande av tunnelbana till Hagastaden. RII

Dnr 314-973/2013 (framställd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2013:27 av Jan Valeskog (S) om den beräknade bristen på 131 000 bostäder i länet år 2030. RI

Dnr 316-974/2013 (framställd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2013:28 av Emilia Bjuggren (S) om fritiden för barn och unga i Hjulsta. RV

Dnr 324-975/2013 (framställd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2013:29 av Jan Valeskog (S) om förestående nedläggning av 11-mannaplan på Stadshagens IP. RIII

Dnr 328-976/2013 (framställd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2013:30 av Åsa Jernberg (MP) om barnomsorg på obekväm arbetstid. RI

Dnr 321-1035/2013 (framställd 23/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2013:31 av Eivor Karlsson (MP) om elevernas och resursskolornas problem. RIV

Dnr 322-1293/2013 (framställd 23/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2013:32 av Karin Rågsjö (V) om skillnaden i trygghet mellan olika delar av staden. RI

Dnr 336-1406/2013 (framställd 14/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2013:33 av Jan Valeskog (S) om kommunledningens åtgärder mot den växande skolsegregationen i Stockholm. RIV

Dnr 322-1548/2013 (framställd 4/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2013:34 av Jan Valeskog (S) om det i nya bostadsområden för små hushåll skall vara möjligt att sova med öppet fönster, m.m. RVI

Dnr 303-1549/2013 (framställd 4/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2013:35 av Tara Twana (S) om vad gör Stockholms stad för att ge plats åt dagverksamheter åt de hemlösa i innerstaden? RVII

Dnr 325-1550/2013 (framställd 4/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2013 36 av Eivor Karlsson (MP) om behovet av fler gruppboenden. RVII

Dnr 326-1656/2013 (framställd 2/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NY INTERPELLATION

17 Nr 2013:37 av Eivor Karlsson (MP) om situationen på Handelsvägen 186. RVII

24 Valärenden, ny mandatperiodsval.

BORDLAGT BESLUTÄRENDE (exkl. motioner), Rotel V

25 Utl. 2013:148 Järvalyftet 2007-2012 - En satsning som gör skillnad. Rapport, avveckling av den politiska styrgruppen och fortsatt samordning och uppdrag.

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner), Rotel VIII

26 Utl. 2013:161 Ändringar av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Stockholms kommun.

Rotel VIII III

27 Utl. 2013:162 Upprustning av Vanadisbadet. Genomförandebeslut.

Rotel I

28 Utl. 2013:163 Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2013, som inte behandlats av kommunstyrelsen.

Rotel II

29 Utl. 2013:187 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inklusive taxa för skrymmande hushållsavfall med mera samt slam och latrin. Förslag från trafik- och renhållningsnämnden.

30 Utl. 2013:188 Utveckling av nytt verksamhetssystem. Rapport och reviderat genomförandebeslut. Förslag från trafik- och renhållningsnämnden.

Rotel IV

31 Utl. 2013:164 Central avgiftshantering för förskola, fritidshem och fritidsklubb.

BORDLAGDA MOTIONER

32 Utl. 2013:67. Nya samlingslokaler, ett Folkets hus, i Hammarby Sjöstad. Motion (2012:29) av Tomas Rudin och Karin Gustafsson (båda S). RVIII

33 Utl. 2013:71. Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa. Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V). RII

34 Utl. 2013:72. Stopp för den fria prissättningen hos så kallade friåkande taxibilar. Motion (2012:2) av Jan Valeskog (S). RII

35 Utl. 2013:73. Frekvent upptagning av sand från hårt trafikerade gator samt införande av nya städmaskiner i Stockholm. Motion (2012:3) av Jan Valeskog (S). RII

36 Utl. 2013:74. Metoder för att vara konstaterat bäst i världen. Motion (2012:36) av Kaj Nordquist (S). RVII

Dnr 326-949/2012 (bordlagd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Utl. 2013:86. Utredning av förutsättningar för att hela Västberga industriområde ska kunna bli ett område för boende och företagande. Motion (2012:63) av Maria Hannäs (V). RI

38 Utl. 2013:87. Program för gröna skyskrapor i Stockholm. Motion (2012:4) av Tomas Rudin (S). RIII

39 Utl. 2013:88. Krav på ändrade byggregler så att energieffektivitet både mäts i tillförd energi och hur energin till fastigheten produceras. Motion (2012:17) av Jan Valeskog (S). RIII

40 Utl. 2013:89. En trygghetskarta för Stockholm. Motion (2012:15) av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S). RIII

41 Utl. 2013:90. Inrättande av kombolägenheter i Stockholm. Motion (2012:6) av Emilia Bjuggren m.fl. (S). RV

42 Utl. 2013:91. Finansiering av byggandet av bostäder och upprustning av stadens miljonprogram. Motion (2012:19) av Ann-Margarethe Livh och Ann Mari Engel (båda V). RV

43 Utl. 2013:92. Föreningars växande behov av samlingslokaler och kommunens möjlighet att låna ut tomställda lokaler. Motion (2012:31) av Tomas Rudin, Gunnar Sandell och Emilia Bjuggren (alla S). RV

44 Utl. 2013:93. En mer positiv attityd till gatukonst och graffiti. Motion (2012:37) av Mats Berglund (MP). RVIII

45 Utl. 2013:104. En träningshall för bandy, konståkning och skridsko i Stockholm. Motion (2012:66) av Stefan Nilsson och Åsa Jernberg (båda MP). RIII

46 Utl. 2013:97. Skapandet av idrottsmöjligheter på Kungsholmens skolgårdar. Motion (2012:49) av Emilia Bjuggren och Jari Visshed (båda S). RIV

47 Utl. 2013:94. Förbättringar av stadens föreningstavlor. Motion (2012:42) av Maria Hannäs (V). RI

48 Utl. 2013:96. Stående avsättning av budget för samverkans-utveckling av City. Motion (2012:45) av Tomas Rudin (S). RI

49 Utl. 2013:105. Promenadstaden - den felande länken vid Danvikskanalen. Motion (2012:64) av Tomas Rudin (S) RI

50 Utl. 2013:106. Tunnelbana från Hagsätra till Älvsjö. Motion (2012:50) av Roger Mogert (S). RI

51 Utl. 2013:107. Öppnande och utvecklande av ett nytt upplevelsekvarter i city, Klara gårdar, kvarteren mellan Gamla Brogatan, Korgmakargränd och Bryggargatan. Motion (2013:19) av Tomas Rudin (S). RI

52 Utl. 2013:112. Upprättandet av en modern och mindre fotbollsanläggning på Bredängs bollplan. Motion (2013:6) av Salar Rashid och Malte Sigemalm (båda S). RIII

53 Utl. 2013:113. Byggandet av ett fotbollstält över ersättningsplanen till Bellevues 7-mannaplan. Motion (2013:27) av Jan Valeskog (S). RIII

54 Utl. 2013:114. Ett fritidshemslyft i Stockholms stad. Motion (2012:61) av Per Olsson och Åsa Jernberg (båda MP). RIV

55 Utl. 2013:115. Anslag av resurser så att Allhuset kan fortsätta sin verksamhet i Hässelby Gård. Motion (2012:60) av Kaj Nordquist (S). RV

56 Utl. 2013:116. Sänkning av bostadsförmedlingens avgifter för student- och ungdomsbostäder. Motion (2013:9) av Jackie Nylander (V). RV

57 Utl. 2013:117. Handlingsplan mot barnfattigdom. Motion (2012:33) av Roger Mogert (S). RVII

58 Utl. 2013:118. Införandet av en GLMS-fri (gluten, laktos, mjölkprotein och soja) dag årligen den 15 maj. Motion (2013:26) av Kaj Nordquist (S). RI

59 Utl. 2013:124. Utformningen och namngivningen av nya lärartjänster i Stockholm. Motion (2012:74) av Jan Valeskog (S). RIV

60 Utl. 2013:125 Fler personliga ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Motion (2012:46) av Stefan Nilsson och Jonas Eklund (båda MP). RVII

61 Utl. 2013:126. Studentbostäder på tunnelbanestationer. Motion (2012:48) av Tomas Rudin (S). RI

62 Utl. 2013:127. Ett friskare Stockholm. Motion (2012:18) av Emilia Bjuggren och Gunnar Sandell (båda S). RI III

63 Utl. 2013:128. Konstgräs kring Järvafältet. Motion (2012:44) av Emilia Bjuggren (S). RIII

64 Utl. 2013:156 Rinkeby - en by i världsklass. Motion (2012:58) av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S). RV

65 Utl. 2013:157 Fullt meddelarskydd inom äldreomsorgen. Motion (2012:40) av Stefan Nilsson och Christopher Ödmann (båda MP). RV

66 Utl. 2013:158 Skapandet av ett kvinnohistoriskt museum i Stockholms stad. Motion (2012:69) av Ann Mari Engel (V). RIII

67 Utl. 2013:159 Upprustning och belysning av "Kristallvertikalaccent", Stockholms glasskulptur i världsklass vid Sergelfontänen. Motion (2012:59) av Tomas Rudin (S). RIII

68 Utl. 2013:160 Minskad köttkonsumtion och mer ekologisk mat i syfte att minska stadens klimat- och miljöpåverkan. Motion (2012:75) av Åsa Jernberg och Stefan Nilsson (båda MP). RIV

NYA MOTIONER, Rotel VI

69 Utl. 2013:165 Kontroll och uppföljning av båtuppläggningsplatser inom Stockholms stad - Miljödiplomering av båtklubbar. Motion (2012:25) av Malte Sigemalm (S).

70 Utl. 2013:166 Sanering av Vinterviken, Hägersten. Motion (2013:33) av Malte Sigemalm (S).

71 Utl. 2013:167 Återinförande av skolinformation och studiebesök för barn och ungdomar på Stockholm Vatten. Motion (2012:53) av Katarina Luhr och Mats Lindqvist (båda MP).

Rotel VII

72 Utl. 2013:168 Satsningar mot våld i nära relationer som drabbar män. Motion (2012:52) av Stefan Nilsson och Åsa Jernberg (båda MP).

73 Utl. 2013:169 Fler måste våga anmäla sexualbrott. Motion (2012:73) av Tomas Rudin (S).

74 Utl. 2013:170 Hur vi kan uppmärksamma hälsan och göra tillvaron lättare för familjehemsplacerade barn och ungdomar. Motion (2012:67) av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V).

75 Utl. 2013:171 Staden måste se till att alla hemlösa får tak över huvudet. Motion (2012:72) av Roger Mogert (S).

Rotel VIII

76 Utl. 2013:172 Borttagande av instrumenthyran i kulturskolan - gör kulturskolan mer tillgänglig för alla barn! Motion (2013:35) av Ann Mari Engel (V).

77 Utl. 2013:173 Vårbergstoppen - Stockholms nya amfiteater. Motion (2013:15) av Salar Rashid (S).

Rotel I

78 Utl. 2013:174 En sponsringspolicy för Stockholms stads bolag. Motion (2013:24) av Åsa Jernberg (MP).

79 Utl. 2013:175 Inrättandet av en social investeringsfond i Stockholms stad. Motion (2012:47) av Åsa Jernberg och Stefan Nilsson (båda MP).

80 Utl. 2013:176 Införandet av sociala investeringsfonder i Stockholms stad. Motion (2012:41) av Ann-Margarethe Livh och Karin Rågsjö (båda V).

Rotel II

81 Utl. 2013:177 Återvinningsparker i anslutning till återvinningscentraler. Motion (2013:38) av Malte Sigemalm och Maria Östberg Svanelind (båda S).

82 Utl. 2013:178 Kommunalt initiativ för kraftigt minskade lastbilstransporter inom dagligvaruhandel i Stockholm. Motion (2012:27) av Jan Valeskog m.fl. (S)

83 Utl. 2013:179 Införande av miljöanpassad citylogistik i Stockholms innerstad. Motion (2012:51) av Jan Valeskog (S).

Rotel III

84 Utl. 2013:180 Uppkallande av en plats som minner om ambassadör Harald Edelstam. Motion (2012:71) av Kaj Nordquist (S).

85 Utl. 2013:181 Reklamvepor på blå- och grönklassade byggnader. Motion (2012:62) av Maria Hannäs (V).

Rotel IV

86 Utl. 2013:182 Åtgärdsplan för att stärka lärarnas arbetssituation i staden. Motion (2013:3) av Åsa Jernberg och Ingegerd Akselsson Le Douaron (båda MP).

Rotel V

87 Utl. 2013:183 Kläder för hemtjänstpersonal. Motion (2012:55) av Mirja Räihä (S).

88 Utl. 2013:184 Stöttande av den idéburna sektorn i stadens äldreomsorg. Motion (2012:39) av Stefan Nilsson och Christopher Ödmann (båda MP).

89 Utl. 2013:185 Biståndsbedömning, är den rättvis? Motion (2012:26) av Mirja Räihä (S).

90 Utl. 2013:186 Boende för äldre i Högdalen. Motion (2012:54) av Roger Mogert (S).

§2 Interpellation om återställning av bollplaner och idrottsplatser efter vinterns snödumpning (nr 2013:22) Dnr 329-864/2013

§3 Interpellation om konstverket Hyenor vid Stureplan (nr 2013:23) Dnr 328-951/2013

§4 Interpellation om hanteringen av kulturmiljövärden vid Slussen (nr 2013:24) Dnr 311-952/2013

§5 Bordlagd interpellation

§6 Interpellation om stadens passivitet när det gäller byggande av tunnelbana till Hagastaden (nr 2013:26) Dnr 314-973/2013

§7 Bordlagda interpellationer

§10 Anmälda skrivelser

§13 Valärenden, fyllnadsval (skrivelse 12)

§15 Järvalyftet 2007­2012 ­ En satsning som gör skillnad. Rapport, avveckling av den politiska styrgruppen och fortsatt samordning och uppdrag (utl. 2013:148)

§16 Valärenden, ny mandatperiodsval

§17 Ändringar av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Stockholms kommun (utl. 2013:161; skrivelse 13) Dnr 667-1462/2013

§18 Upprustning av Vanadisbadet. Genomförandebeslut (utl. 2013:162) Dnr 302-1326/2013

§19 Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2013, som inte behandlats av kommunstyrelsen (utl. 2013:163) Dnr 019-1651/2013

§20 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inklusive taxa för skrymmande hushållsavfall med mera samt slam och latrin. Förslag från trafik- och renhållningsnämnden (utl. 2013:187) Dnr 303-1648/2013

§21 Utveckling av nytt verksamhetssystem.

§22 Central avgiftshantering för förskola, fritidshem och fritidsklubb (utl. 2013:164) Dnr 329-1008/2013

§23 Motion om nya samlingslokaler, ett Folkets hus, i Hammarby Sjöstad (utl. 2013:67) Dnr 328-861/2012