Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-03-24

Sammanträde 2014-03-24

Datum
Klockan
16
Plats
Rådssalen

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2013:32 av Karin Rågsjö (V) om skillnaden i trygghet mellan olika delar av staden. RI

Dnr 336-1406/2013 (framställd 14/10, bordlagd 17/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2013:35 av Tara Twana (S) om vad gör Stockholms stad för att ge plats åt dagverksamheter åt de hemlösa i innerstaden? RVII

Dnr 325-1550/2013 (framställd 4/11, bordlagd 17/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2013:37 av Eivor Karlsson (MP) om situationen på Handelsvägen 186. RVII

Dnr 326-1796/2013 (framställd 16/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2014:1 av Åke Askensten (MP) om kostnader m.m. för Slussen-projektet, inklusive bussterminalen. RI

Dnr 311-35/2014 (framställd 27/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2014:2 av Tomas Rudin (S) om harmonisering av kultur- och fastighetspolitik. RVIII

Dnr 328-127/2014 (framställd 17/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2014:3 av Jan Valeskog (S) om hur staden ser på rektorernas roll och funktion på stadens skolor. RIV

Dnr 322-262/2014 (framställd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2014:4 av Jan Valeskog (S) om framtiden för Volvo IT - GS-IT. RI

Dnr 031-264/2014 (framställd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2014:5 av Rana Carlstedt (S) om storleken på barngrupperna i förskolan. RIV

Dnr 321-265/2014 (framställd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2014:6 av Eivor Karlsson (MP) om vräkta och hemlösa barn. RVII

Dnr 325-266/2014 (framställd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2014:7 av Sebastian Wiklund (V) om dubbdäcksförbud eller dubbdäcksavgift. RII

Dnr 314-267/2014 (framställd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2014:8 av Ann Mari Engel (V) om stadens konstnärsateljéer RVIII

Dnr 328-268/2014 (framställd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Valärenden, fyllnadsval.

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel V

19 Utl. 2014:21. Justering av förmedlingsavgifter

Förslag från Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
Dnr 316-1848/2013

Rotel V VII

20 Utl. 2014:22. Reviderade riktlinjer för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Förslag från äldrenämnden och socialnämnden
Dnr 325-1895/2012

Rotel VI

21 Utl. 2014:23. Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

22 Utl. 2014:25 Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm

Rotel VII

23 Utl. 2014:24. Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län
Dnr 325-1539/2013

24 Utl. 2014:27. Riktlinjer för handläggning av ärenden om våld i nära relationer inom Stockholms stads socialtjänst

Förslag från socialnämnden
Dnr 325-679/2013

Rotel VIII

25 Utl. 2014:26. Upprustning och utveckling av Östermalmshallen

Inriktningsbeslut
Förslag från fastighetsnämnden
Dnr 302-1325/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel I

26 Utl. 2014:28. Riktlinjer för idéburen stadsförbättring

27 Utl. 2014:29. Arvodering av förtroendevalda

Bordlagda motioner

28 Utl. 2013:93. En mer positiv attityd till gatukonst och graffiti. Motion (2012:37) av Mats Berglund (MP). RVIII

29 Utl. 2013:97. Skapandet av idrottsmöjligheter på Kungsholmens skolgårdar. Motion (2012:49) av Emilia Bjuggren och Jari Visshed (båda S). RIV

30 Utl. 2013:94. Förbättringar av stadens föreningstavlor. Motion (2012:42) av Maria Hannäs (V). RI

31 Utl. 2013:105. Promenadstaden - den felande länken vid Danvikskanalen. Motion (2012:64) av Tomas Rudin (S). RI

32 Utl. 2013:106. Tunnelbana från Hagsätra till Älvsjö. Motion (2012:50) av Roger Mogert (S). RI

33 Utl. 2013:114. Ett fritidshemslyft i Stockholms stad. Motion (2012:61) av Per Olsson och Åsa Jernberg (båda MP). RIV

34 Utl. 2013:115. Anslag av resurser så att Allhuset kan fortsätta sin verksamhet i Hässelby Gård. Motion (2012:60) av Kaj Nordquist (S). RV

Dnr 336-1610/2012 (bordlagd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

35 Utl. 2013:117. Handlingsplan mot barnfattigdom. Motion (2012:33) av Roger Mogert (S). RVII

36 Utl. 2013:118. Införandet av en GLMS-fri (gluten, laktos, mjölkprotein och soja) dag årligen den 15 maj. Motion (2013:26) av Kaj Nordquist (S). RI

Dnr 329-384/2013 (bordlagd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Utl. 2013:124. Utformningen och namngivningen av nya lärartjänster i Stockholm. Motion (2012:74) av Jan Valeskog (S). RIV

38 Utl. 2013:125. Fler personliga ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Motion (2012:46) av Stefan Nilsson och Jonas Eklund (båda MP). RVII

39 Utl. 2013:156. Rinkeby - en by i världsklass. Motion (2012:58) av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S). RV

40 Utl. 2013:157. Fullt meddelarskydd inom äldreomsorgen. Motion (2012:40) av Stefan Nilsson och Christopher Ödmann (båda MP). RV

41 Utl. 2013:158. Skapandet av ett kvinnohistoriskt museum i Stockholms stad. Motion (2012:69) av Ann Mari Engel (V). RVIII

42 Utl. 2013:159. Upprustning och belysning av "Kristallvertikalaccent", Stockholms glasskulptur i världsklass vid Sergelfontänen. Motion (2012:59) av Tomas Rudin (S). RVIII

43 Utl. 2013:160. Minskad köttkonsumtion och mer ekologisk mat i syfte att minska stadens klimat- och miljöpåverkan. Motion (2012:75) av Åsa Jernberg och Stefan Nilsson (båda MP). RIV

44 Utl. 2013:165. Kontroll och uppföljning av båtuppläggningsplatser inom Stockholms stad - Miljödiplomering av båtklubbar. Motion (2012:25) av Malte Sigemalm (S). RVI

45 Utl. 2013:166. Sanering av Vinterviken, Hägersten. Motion (2013:33) av Malte Sigemalm (S). RVI

46 Utl. 2013:167. Återinförande av skolinformation och studiebesök för barn och ungdomar på Stockholm Vatten. Motion (2012:53) av Katarina Luhr och Mats Lindqvist (båda MP). RVI

47 Utl. 2013:168. Satsningar mot våld i nära relationer som drabbar män. Motion (2012:52) av Stefan Nilsson och Åsa Jernberg (båda MP). RVII

48 Utl. 2013:169. Fler måste våga anmäla sexualbrott. Motion (2012:73) av Tomas Rudin (S). RVII

49 Utl. 2013:170. Hur vi kan uppmärksamma hälsan och göra tillvaron lättare för familjehemsplacerade barn och ungdomar. Motion (2012:67) av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V). RVII

50 Utl. 2013:171. Staden måste se till att alla hemlösa får tak över huvudet. Motion (2012:72) av Roger Mogert (S). RVII

51 Utl. 2013:172. Borttagande av instrumenthyran i kulturskolan - gör kulturskolan mer tillgänglig för alla barn! Motion (2013:35) av Ann Mari Engel (V). RVIII

52 Utl. 2013:173. Vårbergstoppen - Stockholms nya amfiteater. Motion (2013:15) av Salar Rashid (S). RVIII

53 Utl. 2013:174. En sponsringspolicy för Stockholms stads bolag. Motion (2013:24) av Åsa Jernberg (MP). RI

54 Utl. 2013:177. Återvinningsparker i anslutning till återvinningscentraler. Motion (2013:38) av Malte Sigemalm och Maria Östberg Svanelind (båda S). RII

55 Utl. 2013:178. Kommunalt initiativ för kraftigt minskade lastbilstransporter inom dagligvaruhandel i Stockholm. Motion (2012:27) av Jan Valeskog m.fl. (S). RII

56 Utl. 2013:179. Införande av miljöanpassad citylogistik i Stockholms innerstad. Motion (2012:51) av Jan Valeskog (S). RII

57 Utl. 2013:180. Uppkallande av en plats som minner om ambassadör Harald Edelstam. Motion (2012:71) av Kaj Nordquist (S). RIII

58 Utl. 2013:181. Reklamvepor på blå- och grönklassade byggnader. Motion (2012:62) av Maria Hannäs (V). RIII

59 Utl. 2013:182. Åtgärdsplan för att stärka lärarnas arbetssituation i staden. Motion (2013:3) av Åsa Jernberg och Ingegerd Akselsson Le Douaron (båda MP). RIV

60 Utl. 2013:183. Kläder för hemtjänstpersonal. Motion (2012:55) av Mirja Räihä (S). RV

61 Utl. 2013:184. Stöttande av den idéburna sektorn i stadens äldreomsorg. Motion (2012:39) av Stefan Nilsson och Christopher Ödmann (båda MP). RV

62 Utl. 2013:185. Biståndsbedömning, är den rättvis? Motion (2012:26) av Mirja Räihä (S). RV

63 Utl. 2013:191. 20 procent av Stockholms stads elkonsumtion ska täckas av el från solceller till år 2020. Motion (2012:56) av Stefan Nilsson m.fl. (MP). RI VI

64 Utl. 2013:192. Bro till Årsta Holmar. Motion (2012:70) av Mikael Magnusson (S). RII

65 Utl. 2013:193. Torrkonservering av hushållsavfall. Motion (2013:32) av Malte Sigemalm (S). RII VI

66 Utl. 2013:189. Satsningar på ungas fritid. Motion (2013:20) av Emilia Bjuggren (S). RI

67 Utl. 2013:194. Internetaccess i stadens parker. Motion (2012:30) av Tomas Rudin m.fl. (S). RI

68 Utl. 2014:6. Stockholms stad ska stödja kravet om Right2Water. Motion (2013:47) av Maria Östberg Svanelind (S). RI

69 Utl. 2014:7. Flaggning i Stockholms stad på Internationella kvinnodagen. Motion (2013:34) av Karin Rågsjö och Inger Stark (båda V). RI

70 Utl. 2014:8. Ett "Demokratins torg" på Ragnar Östbergs Plan. Motion (2013:30) av Mats Berglund (MP). RI

71 Utl. 2014:9. Meddelarfrihet i världsklass. Motion (2013:46) av Mirja Räihä och Maria Östberg Svanelind (båda S). RI

72 Utl. 2014:18. Utökning av anslaget för vidareutbildning av barnskötare till förskollärare i Stockholm. Motion (2013:7) av Jan Valeskog (S). RIV

73 Utl. 2014:20. Möjligheterna att anlägga en vertikal park i city

Motion (2013:51) av Tomas Rudin (S). RIII
Dnr 302-977/2013
Ny motion
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel IV

74 Utl. 2014:30. Inventering av förskolebarns möjligheter till utelek. Motion (2013:48) av Rana Carlstedt (S)

§2 Interpellation om skillnaden i trygghet mellan olika delar av staden (nr 2013:32) Dnr 336-1406/2013

§3 Bordlagd interpellation

§4 Interpellation om situationen på Handelsvägen 186 (nr 2013:37) Dnr 326-1796/2013

§5 Interpellation om kostnader m.m. för Slussenprojektet, inklusive bussterminalen (nr 2014:1)

§6 Bordlagda interpellationer

§11 Valärenden, fyllnadsval (skrivelse 2) Valärende i kommunfullmäktige 2014-03-24

§12 Justering av förmedlingsavgifter Förslag från Bostadsförmedlingen i Stockholm AB (utl. 2014:21)

§13 Reviderade riktlinjer för ärendeansvar mellan stads-delsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning Förslag från äldrenämnden och socialnämnden (utl. 2014:22)

§14 Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 (utl. 2014:23) Dnr 303-496/2013

§15 Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm (utl. 2014:25) Dnr 303-1513/2013

§16 Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län (utl. 2014:24) Dnr 325-1539/2013

§17 Riktlinjer för handläggning av ärenden om våld i nära relationer inom Stockholms stads socialtjänst Förslag från socialnämnden (utl. 2014:27) Dnr 325-679/2013

§18 Upprustning och utveckling av Östermalmshallen Inriktningsbeslut Förslag från fastighetsnämnden (utl. 2014:26) Dnr 302-1325/2013

§19 Riktlinjer för idéburen stadsförbättring (utl. 2014:28) Dnr 319-754/2013

§20 Arvodering av förtroendevalda (utl. 2014:29) Dnr 019-328/2014

§21 Förslag till ändring av föredragningslistan ­ sambe-handling av motioner, enligt bilaga till kungörelsen

§22 Motion om ett fritidshemslyft i Stockholms stad (utl. 2013:114) Dnr 324-1656/2012

§23 Bordläggning av ärenden