Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-02-08

Sammanträde 2016-02-08

Datum
Klockan
16:00
Plats
Rådssalen

1 Justering

2 Nr 2015:11 av Joakim Larsson (M) om kvarteret Plankan. RIX

Dnr 107-409/2015 (Framställd 9/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2015:38 av Isabel Smedberg Palmqvist (L) om en kommission för social hållbarhet. RIII

Dnr 107-897/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2015:43 av Sofia Modigh (KD) om ledarskap inom äldreomsorgen. RVIII

Dnr 107-1323/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2015:46 av Jan Jönsson (L) om fritidsverksamheten i Skärholmen. RI

Dnr 107-1345/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2015:47 av Andrea Ström (M) om vräkning av barn. RVI

Dnr 107-1346/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2015:53 av Anna König Jerlmyr (M) om gratis wifi i Stockholms stad. RI

Dnr 107-1450/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2015:54 av Joakim Larsson (M) om de kommunala bostadsbolagen. RIX

Dnr 107-1451/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2015:55 av Anna König Jerlmyr (M) om försämrat företagsklimat i Stockholm. RI

Dnr 107-1452/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2015:56 av Andrea Ström (M) om att allt fler barn saknar ett eget hem i Stockholm. RVI

Dnr 107-1454/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2015:57 av Rasmus Jonlund (L) om Eurovision och HBTQ-fokus. RI

Dnr 107-1475/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2015:59 av Ulla Hamilton (M) om stadens övervakning av hjälpsökande. RVI

Dnr 107-1560/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2015:60 av Markus Nordström (M) om Campus Konradsberg. RIV

Dnr 107-1561/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2015:61 av Bo Sundin (M) om stadens gymverksamheter. RIII

Dnr 107-1562/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2015:62 av Sophia Granswed (M) om upprustning av Stadsbiblioteket. RII

Dnr 107-1563/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2015:63 av Peter Jönsson (M) om finansiering av Tele2 arena. RI

Dnr 107-1592/2015 (Framställd 2/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2015:64 av Martin Westmont (SD) om möjligheterna att förtöja för kryssningsfartyg i Stockholms stad. RI

Dnr 107-1623/2015 (Framställd 2/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2015:65 av Richard Bengtsson (L) om kulturgårdarna. RIX

Dnr 107-1693/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2015:66 av Sofia Modigh (KD) om skyddat boende för våldsutsatta män. RVI

Dnr 107-1751/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2015:67 av Sofia Modigh (KD) om Stockholms stads satsningar på kompetensutveckling av personal i egen regi. RVIII

Dnr 107-1752/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2015:68 av Ulla Hamilton (M) om verksamheter med tillfälliga bygglov. RII

Dnr 107-1762/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2015:69 av Cecilia Brinck (M) om tvärbanans Kistagren. RVII

Dnr 107-1807/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2015:70 av Sophia Granswed (M) om utegym och andra spontanidrottsytor. RIII

Dnr 107-1864/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2015:71 av Ann-Katrin Åslund (L) om Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings samt utbildningsförvaltningens flytt till Tensta. RI

Dnr 107-1903/2015 (Framställd 14/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2015:72 av Lars Jilmstad (M) om naturreservat. RV

Dnr 107-1904/2015 (Framställd 14/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2015:73 av Erik Slottner (KD) om rätt till heltid i förskolan. RIV

Dnr 107-1905/2015 (Framställd 14/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2015:74 av Bo Arkelsten (M) om effekterna av lokala dubbdäcksförbud. RVII

Dnr 107-2016/2015 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Nr 2016:1 av Karin Ernlund (C) om tjejers rätt att bada utan att bli antastade. RIII

Dnr 107-49/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Nr 2016:2 av Karin Ernlund (C) om tjejers rätt att gå på festival utan att bli antastade. RII

Dnr 107-50/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Nr 2016:3 av Jonas Naddebo (C) om varför inte staden har kunnat hämta sopor på tre veckor. RV

Dnr 107-76/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Nr 2016:4 av Anna König Jerlmyr (M) om trygghet från sexuella ofredanden i Stockholms offentliga miljöer. RIII

Dnr 107-83/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Nr 2016:5 av Joakim Larsson (M) om planeringen av bostäder på Bromma flygplats. RI

Dnr 107-84/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Nr 2016:6 av Johan Nilsson (M) om rödgrönrosa majoritetens besparingar i Älvsjö. RI

Dnr 107-85/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Nr 2016:7 av Anna König Jerlmyr (M) om stadens prioriteringar i Sverigeförhandlingen. RI

Dnr 107-86/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Nya interpellationer

35 Nr 2016:8 av Per Ossmer (SD) om hur kostnaderna för ensamkommande påverkar Stockholms stads verksamhet. RI

36 Nr 2016:9 av Richard Bengtsson (L) om simhallsbristen i Stockholm. RIII

37 Nr 2016:10 av Richard Bengtsson (L) om stadens program för upphandling och inköp. RI

38 Nr 2016:11 av Lotta Edholm (L) om rätten till äldreboende. RVIII

39 Nr 2016:12 av Hanna Gerdes (L) om feriejobb för ungdomar med funktionsnedsättning. RIII

40 Nr 2016:13 av Bo Arkelsten (M) om belysning i ytterstaden. RVII

41 Nr 2016:14 av Markus Nordström (M) om inskränkningar av det fria skolvalet. RIV

42 Nr 2016:15 av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om införandet av s.k. traineejobb i Stockholm. RIII

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel VI

48 Utl. 2016:6. Biträdande av ansökan om förlängt tillstånd för sprututbytesverksamheten i Stockholms län

Skrivelse från Stockholms läns landsting
Dnr 154-1633/2015

Rotel I

49 Utl. 2016:7. Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet

50 Utl. 2016:8. Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar

Uppdrag i budget för 2015
Dnr 170-435/2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

51 Utl. 2016:9. Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom Åstorp 2 samt del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Hammarbyhöjden till HSB Bostad AB och Framtidsbostäder Mark AB

52 Utl. 2016:10. Årstastråket inom del av fastigheten Årsta 1:1 och Enskede gård 1:1

Reviderat inriktningsbeslut samt genomförandebeslut 2
Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder med JM AB
Dnr 123-1866/2015

Rotel I + II

53 Utl. 2016:11. Upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16, ombyggnad, renovering och utveckling

Rotel I + III

54 Utl. 2016:12. Bredängsbadet, renovering av simhallsdelen

Reviderat genomförandebeslut
Dnr 122-1870/2015

Rotel I + III + VI

55 Utl. 2016:13. Organisation, förbundsordning, avsiktsförklaring och finansiering av samordningsförbundet Stockholms stad

Rotel I + IX

56 Utl. 2016:14. AB Svenska Bostäders renovering och ombyggnad av fastigheten kv. Drakenberg 14 på Södermalm

Genomförandebeslut
Lägesredovisning
Dnr 112-1769/2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

57 Utl. 2016:15. AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Rösträknaren i Årsta

Rotel III + VI

58 Utl. 2016:16. Riktlinjer för prova på-studier för personer med ekonomiskt bistånd

Förslag från socialnämnden
Dnr 149-1490/2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Bordlagda motioner

59 Utl. 2015:135. Bättre förutsättningar för jämlika motionsspår

Motion (2015:7) av Regina Kevius (M). RIII
Dnr 106-272/2015

60 Utl. 2015:158. Förslag att 2016 firas som ett frihetsår för yttrande- och tryckfrihet

Motion (2015:11) av Hanna Gerdes m.fl. (alla L). RII
Dnr 106-460/2015

61 Utl. 2015:159. Inför en kulturbonus

Motion (2015:30) av Sophia Granswed (M). RII
Dnr 106-871/2015

62 Utl. 2015:160. Ökad ljussättning på stadens husfasader

Motion (2015:27) av Martin Westmont (SD). RII
Dnr 106-823/2015

63 Utl. 2015:161. Ett bredare kulturutbud i Stockholm

Motion (2015:31) av Sophia Granswed (M). RII
Dnr 106-872/2015

64 Utl. 2015:165. Sportotek - för att alla ska kunna idrotta

Motion (2015:38) av Richard Bengtsson (L). RIII
Dnr 106-924/2015

Ny motion

65 Utl. 2016:17. Matglädje för Stockholms barn och äldre

Motion (2015:41) av Karin Ernlund och Christina Linderholm (båda C). RIV VIII
Dnr 106-927/2015

§2 Interpellation om kvarteret Plankan (nr 2015:11)

§3 Interpellation om en kommission för social hållbarhet (nr 2015:38)

§4 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige bordlägger interpellation nr 43 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20160208.pdf (195 kb)

§5 Interpellation om fritidsverksamheten i Skärholmen (nr 2015:46)

§6 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige bordlägger interpellation nr 47 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20160208.pdf (246 kb)

§7 Interpellation om gratis wifi i Stockholms stad (nr 2015:53)

§8 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna 54 - 57, 59 - 74 för år 2015 samt 1 - 7 för år 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20160208.pdf (243 kb)

§9 Nya interpellationer

Följande interpellationer anmäls:

1. Nr 2016:8 av Per Ossmer (SD) om hur kostnaderna för ensamkommande påverkar Stockholms stads verksamhet. RI
Dnr 107-118/2016
2. Nr 2016:9 av Richard Bengtsson (L) om simhallsbristen i Stockholm. RIII
Dnr 107-131/2016
3. Nr 2016:10 av Richard Bengtsson (L) om stadens program för upphandling och inköp. RI
Dnr 107-132/2016
4. Nr 2016:11 av Lotta Edholm (L) om rätten till äldreboende. RVIII
Dnr 107-133/2016
5. Nr 2016:12 av Hanna Gerdes (L) om feriejobb för ungdomar med funktionsnedsättning. RIII
Dnr 107-137/2016
6. Nr 2016:13 av Bo Arkelsten (M) om belysning i ytterstaden. RVII
Dnr 107-138/2016
7. Nr 2016:14 av Markus Nordström (M) om inskränkningar av det fria skolvalet. RIV
Dnr 107-140/2016
8. Nr 2016:15 av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om införandet av s.k. traineejobb i Stockholm. RIII
Dnr 107-141/2016

Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20160208.pdf (246 kb)

§10 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutar att behandla punkterna 66-67 på föredragningslistan före punkt 43.

Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20160208.pdf (243 kb)

§11 Nya interpellationer

1. Nr 2016:16 av Erik Slottner (KD) om kriminella gatubarn. RI
Dnr 107-158/2016
2. Nr 2016:17 av Erik Slottner (KD) om avhysningar av barnfamiljer. RVI
Dnr 107-185/2016

Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20160208.pdf (246 kb)

§13 Anmälningar

Skrivelser som har inkommit till kommunfullmäktige under tiden den 26 januari 2016 - den 8 februari 2016 och delgivits berörda organ anmäls.

Beslut/Protokollsutdrag
§13_prot_20160208.pdf (243 kb)

§14 Närvaro

§15 Justering

Förste vice ordföranden Margareta Björk (M) och andre vice ordföranden Mats Berglund (MP) justerar dagens protokoll tillsammans med ordföranden Eva-Louise Erlandsson Slorach (S). Justering sker den 15 februari 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§15_prot_20160208.pdf (246 kb)

§16 Biträdande av ansökan om förlängt tillstånd för sprututbytesverksamheten i Stockholms län (Utl. 2016:6)

Skrivelse från Stockholms läns landsting
Dnr 154-1633/2015

§17 Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet (Utl. 2016:7)

§18 Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar (Utl. 2016:8)

Uppdrag i budget för 2015
Dnr 170-435/2015

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§18_prot_20160208.pdf (202 kb)

§19 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom Åstorp 2 samt del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Hammarbyhöjden till HSB Bostad AB och Framtidsbostäder Mark AB (Utl. 2016:9)

§20 Årstastråket inom del av fastigheten Årsta 1:1 och Enskede gård 1:1 Reviderat inriktningsbeslut samt genomförandebeslut 2 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder med JM AB (Utl. 2016:10)

§21 Upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16, ombyggnad, renovering och utveckling (Utl. 2016:11)

§22 Bredängsbadet, renovering av simhallsdelen (Utl. 2016:12)

Reviderat genomförandebeslut
Dnr 122-1870/2015

§23 Organisation, förbundsordning, avsiktsförklaring och finansiering av samordningsförbundet Stockholms stad (Utl. 2016:13)

§24 AB Svenska Bostäders renovering och ombyggnad av fastigheten kv. Drakenberg 14 på Södermalm (Utl. 2016:14)

Genomförandebeslut
Lägesredovisning
Dnr 112-1769/2015

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§24_prot_20160208.pdf (198 kb)

§25 AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Rösträknaren i Årsta (Utl. 2016:15)

§26 Riktlinjer för prova på-studier för personer med ekonomiskt bistånd (Utl. 2016:16)

Förslag från socialnämnden
Dnr 149-1490/2015

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§26_prot_20160208.pdf (203 kb)

§27 Bättre förutsättningar för jämlika motionsspår (Utl. 2015:135)

Motion (2015:7) av Regina Kevius (M)
Dnr 106-272/2015

§28 Bordläggning av ärenden

Kommunfullmäktige bordlägger utlåtandena 2015:158-161, 2015:165 samt 2016:17

Beslut/Protokollsutdrag
§28_prot_20160208.pdf (198 kb)

§29 Nya motioner


Under tiden den 26 januari 2015 - 8 februari 2016 väcktes följande motioner:

1. Motion (2016:12) av Stina Bengtsson (C) om tillfälliga asylboenden
Dnr 106-219/2016
2. Motion (2016:13) av Stina Bengtsson (C) om ett starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden
Dnr 106-220/2016
3. Motion (2016:14) av Joakim Larsson, Mikael Lind, Joel Laurén och Kristina Lutz (alla M) om administrativ avgift vid överklagande av detaljplaner
Dnr 106-221/2016
4. Motion (2016:15) av Johanna Sjö (M) om namngivelse av skolgården på Kommendörsgatan 31 till Anna Ahlströms plan
Dnr 106-224/2016
5. Motion (2016:16) av Johanna Sjö (M) om fler bostäder i Tensta - Rinkeby
Dnr 106-225/2016
6. Motion (2016:17) av Bo Arkelsten (M) om Food Bikes
Dnr 106-227/2016
7. Motion (2016:18) av Anna König Jerlmyr, Bo Arkelsten, Lars Jilmstad och Lars Svärd (alla M) om åtgärdsplan för att minska bostadsinbrotten i Stockholm
Dnr 106-228/2016
8. Motion (2016:19) av Lotta Edholm, Gulan Avci och Hanna Gerdes (alla L) om feriejobb för ungdomar
Dnr 106-229/2016
9. Motion (2016:20) av Lotta Edholm, Björn Ljung, Gulan Avci och Jan Jönsson (alla L) om att kvaliteten ska vara avgörande i upphandlingsbeslut
Dnr 106-230/2016
10. Motion (2016:21) av Anette Hellström (M) om hjälp till flyktingbarn för bättre och snabbare läsförmåga
Dnr 106-231/2016

Beslut/Protokollsutdrag
§29_prot_20160208.pdf (200 kb)